Výběr země / regionu a jazyka

Laser Metal Fusion – výhody, funkční principy a aplikace aditivní technologie

Laser Metal Fusion (LMF) – česky „laserové tavení založené na práškovém loži“ – je metoda aditivní výroby, při které je obrobek po vrstvách vytvořen v práškovém loži. Laser za tímto účelem roztaví kovový prášek na vrstvy materiálu přesně v místech, která udávají konstrukční údaje dílu CAD. Proto se postup často označuje jako kovový 3D tisk, příp. 3D tisk kovových dílů, v oboru běžně používaný je i pojem laserového sintrování a laserové tavení . Metoda se optimálně hodí pro sériovou výrobu geometricky komplexních dílů s jemnými vnitřními kanálky a dutinami, které obvyklými postupy, jako jsou soustružení nebo frézování, nelze vyrobit nebo jen s malou efektivitou. Díky průmyslovému 3D tisku vznikají díly, které vykazují vysokou stabilitu a současně nízkou hmotnost – významná výhoda pro lehké konstrukce nebo implantáty a protézy zhotovené na míru. Kromě toho je Laser Metal Fusion udržitelná výrobní metoda, neboť ve srovnání s postupy s úběrem nevznikají žádné třísky a tedy zůstává méně přebytečného materiálu. S téměř dvacetiletou zkušeností v aditivní technologii nabízí společnost TRUMPF kompletní balíky určené pro průmyslové použití pro postupy v práškovém loži, sestávající ze strojů, služeb a digitalizace od jednoho dodavatele. Od identifikace dílů až po hotový produkt a navíc: pokrýváme pro vás kompletní výrobní řetězec.

Integrace funkce

Pomocí metody Laser Metal Fusion mohou uživatelé z 3D CAD modelů přímo vyrábět funkční díly – např. flexibilní nebo otočné struktury  .

Obrysově přesné chlazení

Díky metodě Laser Metal Fusion je možné vyrábět díly s obrysově přesným chlazením. Odvádějí teplo přímo z místa, kde vzniká.

Mřížkové struktury

Aditivní výroba umožňuje formování filigránních struktur v komplexním uspořádání.

Design pro aditivní výrobu

Svoboda v designu: při 3D kovovém tisku určuje konstrukci výroba dílu – jinak než u obvyklých výrobních postupů.

Produktivita

Při 3D kovovém tisku nevznikají prakticky žádné doby přípravy stroje. Díky možnosti Multilaser a automatizačním komponentám dále zvyšujete efektivitu své výroby.

Efektivita

Průmyslová manipulace s díly a dávkováním prášku společnosti TRUMPF zvyšuje hospodárnost vaší výroby.

Čistota

Uzavřená cirkulace prášku zajišťuje čisté a bezpečné výrobní prostředí.

Krátké vysvětlení procesu Laser Metal Fusion

Na začátku metody Laser Metal Fusion stojí virtuální 3D model dílu. Během přípravy dat se konstrukční údaje převedou do strojově čitelného stavebního souboru. Přitom se díly umístí na desce se substrátem a v případě potřeby se nasadí podpůrné struktury. Pro proces tisku se  díly rozloží do jednotlivých vrstev („Slicen“) a definují se příslušné dráhy laseru („Hatchen“). Konstrukce obrobku probíhá po vrstvách a je ukončena v procesní komoře v ochranné atmosféře na desce se substrátem. V komoře jsou vedle sebe v jedné ose usazeny zásobní, stavební a přepadový válec. Nanášecí zařízení posouvá prášek ze zásobního do stavebního válce (1). Poté laser roztaví první práškovou vrstvu podle obrysu dílu spolu s vrstvou pod ním (2). V dalším kroku se stavební válec spustí o jednu vrstvu (3). Díl se téměř zabuduje do práškového lože. Přebytečný prášek skončí v přepadovém válci. Tento proces se opakuje tak dlouho, dokud není díl zcela hotový. Za účelem zvýšení produktivity používá společnost TRUMPF ve svých systémech několik laserů, které pracují současně. V tomto případě hovoříme o tzv. principu multilaseru. Hotový díl je nakonec ve vybalovacím zařízení zbaven kovového prášku. Následně se díl od desky oddělí, podpůrné struktury, pokud existují, se odstraní, a v případě potřebynbsp;se obrobek finálně opracuje.

Fungování Laser Metal Fusion (laserového sintrování) vysvětleno na základě funkčního nákresu.

Funkční princip kovového 3D tisku ve zkratce.


"Rozhodli jsme se pro zařízení TruPrint, protože mají kompletní průchodnost, pokud jde o periferii před procesem a po něm i integrovaná řešení monitorování v zařízeních."

Christoph Hauck
Představenstvo Technologie a odbyt toolcraft

Aplikace a oblasti použití – tak mnohostranné, jako tato technologie samotná

Aditivně vyráběné individuální lebeční implantáty z titanu

Lebeční implantát

Metoda Laser Metal Fusion splňuje vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost při výrobě lékařských přístrojů a implantátů. Během 8,45 hodin a pomocí téměř 5 000 vrstev byl například vyroben zobrazený personalizovaný lebeční implantát z titanu.

Lehká konstrukce montážního úhelníku generovaná prostřednictvím TruPrint 1000

Montážní úhelník

V letectví a astronautice má zásadní význam lehká konstrukce při současně dobrém silovém toku v obrobku. Tento tzv. topologicky optimalizovaný design lze jednoduše vyrobit pomocí postupu s práškovým ložem – stejně jako u zobrazeného montážního úhelníku pro dveře letadla, který byl vytvořen během 8 hodin a pomocí téměř 2 700 vrstev.

Hydraulický blok vyráběný generativně pomocí strojů TruPrint od společnosti TRUMPF

Hydraulický blok

Zobrazený hydraulický blok se používá ke spojení mezi řídicím ventilem a hydraulickým válcem. Pokud se vyrábí metodou Laser Metal Fusion, lze jeho celkový objem snížit o 80 %, ztrátu tlaku o 93 % – bez jakékoli ztráty funkčnosti. Konstrukce proběhla bez podpůrných struktur a byla dokončena po jedenácti hodinách.

Vtokový rozdělovač

Obvykle by bylo pro výrobu tohoto vtokového rozdělovače zapotřebí pět dílů. Při laserovém tavení na bázi práškového lože  vyrábíte přímo hotový díl. Pomocí metody Laser Metal Fusion lze jednoduše generovat obrysově přesné, komplexní temperační kanály. Kromě toho zákazníci profitují ze zkrácení dob cyklu a tepelně stabilních výrobních procesů s minimálním podílem zmetků. Vtokový rozdělovač na obrázku byl vyroben během 70 hodin.

Nápravnice

V automobilovém průmyslu je možné pomocí metody Laser Metal Fusion rychle a bez nástrojů vyrobit komplexní, funkční prototypy. Aditivní výroba zobrazené designové a topologicky optimalizované nápravnice trvala pět hodin.

Dental product produced with the TruPrint 1000

Dentální destička

I dentální odvětví profituje z mnoha výhod aditivní výroby. Vrstvu po vrstvě lze pomocí biokompatibilního materiálu vytvořit libovolně komplexní indikace s vysokou přesností a v rekordním čase. Zobrazená dentální deska se zubními korunkami byla vyrobena během cca tří hodin pomocí přibližně 1 200 vrstev.

Díly z oblasti R&D

U vývoje aplikací nebo parametrů se použije vyobrazená stavební práce. Přitom se dlouhé tyče po oddělení od desky se substrátem zpracují do zkušebních vzorků. Pomocí nich lze ověřit odolnost a tvárnost dílu. Po oddělení a broušení se u ostatních čtvercových dílů zkontroluje pod mikroskopem, zda na nich nevznikly eventuální, jemné závady. V obou případech jde o zajištění kvality dílů.

3D tisk amorfních kovů

Které produkty se hodí pro Laser Metal Fusion?

TruPrint 1000, kompaktní 3D tiskárna od společnosti TRUMPF
TruPrint 1000

Chcete pomocí metody Laser Metal Fusion vyrábět menší série nebo prototypy? Objevte nyní náš kompaktní stroj TruPrint 1000 pro aditivní výrobu kovových dílů.

TruPrint 2000, hospodárný 3D tisk v prémiové kvalitě od společnosti TRUMPF
TruPrint 2000

Chcete hospodárný 3D tisk v prémiové kvalitě? TruPrint 2000 nabízí s malým průměrem paprsku laseru 55 µm vysoce kvalitní výsledek tisku, který vás přesvědčí svou kvalitou povrchu a detailní přesností.

TruPrint 3000, flexibilní řešení pro průmyslový 3D tisk
TruPrint 3000

Hledáte flexibilní řešení Laser Metal Fusion pro průmyslovou výrobu? Pak zjistěte více o našem stroji TruPrint 3000 s automatizací a integrovanou správou dílů a dávkování prášku.

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Je vaším cílem maximální produktivita pro průmyslovou sériovou výrobu pomocí metody na bázi práškového lože? Najdete ji díky částečně automatizovaným procesům ve stroji TruPrint 5000 se třemi 500W vláknovými lasery.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Showroom aditivní výroby

Showroom aditivní výroby v kampusu společnosti TRUMPF v Ditzingenu nabízí živé vstupy do aditivní výroby prostřednictvím metody Laser Metal Fusion a laserového práškového navařování, jakož i názorné oborové aplikace a úspěšné příběhy našich zákazníků – včetně přímého poradenství našich expertů.

Systémy aditivní výroby

Aditivní výroba formuje budoucnost kovoprůmyslu. Objevte naše možnosti aditivní výroby kovů.

Nechte se inspirovat: Najděte nyní 3D vzorový díl z Vašeho oboru

Chcete Váš díl vytvořit 3D tiskem – a hledáte ještě inspirace? Najděte filtrováním podle Vašich požadavků srovnatelný vzorový díl, který byl ve Vašem oboru již vysoce kvalitně aditivně vyroben s našimi systémy.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt