Výběr země / regionu a jazyka

Plasma Burner Torch

Ohřev na bázi plazmy pro použití v průmyslu

Procesy ohřevu jsou v průmyslu nutné k roztavení materiálů, ke svařování, k tvrzení, k sušení nebo k odpařování. Tradičně jsou takové procesy často provozovány s hořáky na fosilní paliva, jako jsou např. plynové nebo olejové hořáky, které však zapříčiňují značné emise CO2 a tím přispívají ke změně klimatu.


Vzhledem ke globálním klimatickým cílům je proto důležité vyvíjet alternativní technologie, které mohou snížit emise CO2. Velmi slibná technologie v této oblasti je používání elektrických plamenů, takzvané planutí plazmových hořáků (v angličtině označované jako Plasma Burner Torch), které jsou poháněné elektrickou energií, ideálně z obnovitelných zdrojů energie. Tyto Plasma Burner Torches jsou schopny ohřát materiály za velmi přesně definovaných teplot, aniž by při tom byla používána fosilní paliva emitující CO2.


Plasma Burner Torches mohou být používány velmi mnohostranně, zejména lze téměř každý plyn (vzduch, N2, argon, CO2, O2, ...) prostřednictvím do procesu zapojené elektrické energie převést ve vysoce energetickou, reaktivní plazmu. Takové procesy ohřevu na bázi plazmy mohou být například prováděny s vyloučením kyslíku, jako např. v čisté atmosféře dusíku, zde tudíž nedochází k žádným oxidativním procesům (ztrátám), což opět může vést k vyššímu procesnímu využití a vyšší kvalitě produktů. Dále lze realizovat velmi vysoké procesní teploty (>10´000°C) ale také mohou příp. cíleně probíhat velmi dobře definované teplotní profily, které jsou výhodné pro nejrůznější použití v průmyslu.


Elektrické napájení pro Plasma Burner Torches je rozhodující pro účinnost a efektivitu procesu. Existují různé druhy elektrického napájení pro různé druhy plazmy a jejich specifické typy plazmových hořáků. Zde jsou zpravidla používány jednotky elektrického napájení, které zaručují dobře definované elektrické napájení plazmového hořáku a současně minimalizují provozní náklady. 

Fossil-to-Electric Transformation

Zjistěte zde, jak můžete elektrifikovat Vaše průmyslové procesy ohřevu.

Další podrobnosti
Servis a kontakt