Výběr země / regionu a jazyka
UDI Marking

Unique Device Identification (UDI) snadno

S kompletním balíkem na klíč od společnosti TRUMPF označíte zdravotnické produkty trvale a procesně bezpečně – díky laseru a softwaru od jednoho dodavatele. Stále více produktů lékařské techniky musí být dnes označeno jednoznačným a po celý dodavatelský řetězec zpětně sledovatelným kódem UDI (UDI = Unique Device Identification). Nejdůležitějším předpokladem je trvalá čitelnost značení, což je vlastnost, které lze často dosáhnout pouze laserovým značením.

Co znamená Unique Device Identification (UDI)?

Unique Device Identification (UDI) označuje celosvětově jednotný systém k identifikaci zdravotnických produktů. Označení UDI sestává ze dvou částí – ze strojově čitelného a lidským okem čitelného kódu. Strojově čitelná část je zobrazena buď jako lineární čárový kód nebo jako 2D datový maticový kód, část čitelná pro člověka formou čísel a písmen.

K čemu slouží systém UDI a co se musí označovat?

V lékařské technice je na prvním místě bezpečnost pacienta. Obecně platné, jednoznačné označení zdravotnických produktů zde tvoří základ – od výrobce přes specializovaný obchod a nemocnici až k pacientovi. Tímto způsobem je zajištěna naprostá transparentnost v dodavatelském řetězci. Odpovědní za zajištění materiálu a materiálové hospodářství se mohou díky Unique Device Identifcation odkázat na úřední požadavky, které jsou uloženy v centrálních databázích. Příkladem jsou sériová čísla nebo datum expirace. Pokud je zdravotnický produkt označen "v souladu s UDI", nejsou zapotřebí již žádné další údaje. V dohledné době budou muset být zdravotnické produkty všech rizikových tříd označeny jednoznačně a strojově čitelně.

Musí být všechny zdravotnické produkty opatřeny značením s UDI?

Všechny zdravotnické produkty, které jsou určeny pro prodej ve Spojených státech a také na evropském trhu, musí být v budoucnu opatřeny kódem UDI. Cíl je jasný: celosvětově jednotný systém UDI. Z tohoto důvodu lze v oblasti lékařské techniky na všech trzích doporučit opatření produktů kódem UDI – a tak již dopředu vyhovět zákonným ustanovením.

Které standardy existují pro značení UDI?

Značení zdravotnických produktů kódem UDI se provádí na základě určitých standardů. Instituce U.S. Food and Drug Administration (FDA; Úřad pro potraviny a léčivé přípravky) za tímto účelem akreditoval standardy HIBC, GS1 a ISBT 128. V zásadě sestává označení vždy ze dvou částí: „DI“ (Device Identifier) a „PI“ (Production Identifier). Část DI identická pro každý výrobek obsahuje v zásadě ID výrobce, příp. firmy opatřující etiketu a referenční kód příslušného produktu. Ve srovnání s tím je část PI dynamická a obsahuje například informace jako např. datum expirace a datum výroby nebo sériové číslo. Celosvětová síť pro výměnu dat GUDID umožňuje výrobcům předání produktových informací do americké databáze FDA UDI.

Které nařízení pro UDI je platné v rámci EU?

Ve srovnání s americkým nařízením FDA zavedla EU na základě European Union Medical Device Regulation (EU MDR) novou identifikaci – „Basic UDI-DI“. Ta umožňuje seskupování zdravotnických produktů s podobnými vlastnostmi v databázi EU EUDAMED. Zadání musí provést výrobce zdravotnického produktu nebo jeho zmocněnec předtím, než je možné produkt zařadit u příslušného úřadu ke schválení.

Kde se dozvím více o aktuálních lhůtách a regulacích k označení "v souladu s UDI" u zdravotnických produktů?

Všechny informace amerických ustanovení najdete přímo na webové stránce amerického úřadu US FDA.

Na webové stránce EU MDR najdete shrnutí všech důležitých evropských nařízení.

Vše z jedné ruky: Se značicími lasery a softwarovými řešeními od TRUMPF ke správnému označení UDI

Společnost TRUMPF nabízí kromě širokého portfolia značicích laserů i individualizovatelná softwarová řešení, s jejichž pomocí mohou zákazníci sestavit z obsahů svých databází správné označení UDI a umístit je na zdravotnický produkt – na přání s následnou kontrolou kvality a dokumentace. S tímto kompletním balíkem získají zákazníci společnosti TRUMPF nejen spolehlivě vysokou kvalitu značení, ale také budou profitovat z řešení TRUMPF pro značení v souladu s UDI a procesní bezpečnost.

Vybaven pro budoucnost

S našimi řešeními laserového popisu odolnými vůči pasivaci zajistíte soulad s UDI v roce 2020 i později.

Automatizovaně

Pošlete prostřednictvím databázového spojení části DI a PI do TruTops Mark, což umožní automatické vygenerování čárového kódu UDI pro laserové označování.

Procesně spolehlivě

S naším zpracováním obrazů VisionLine Mark můžete obsahy UDI jednoduše rozpoznat, zaznamenat a zkontrolovat.

Efektivně

Zkontrolujte laserem vyznačený obsah a proveďte individuální odstupňování kvality pro redukci doby uvolnění.

Certifikace

Společnost TRUMPF je uznávaným partnerem GS1 Solution. GS1 je jeden ze čtyř úřadů, který vyvíjí kódy UDI podle akreditovaných norem a přiděluje je, aby byla zaručena zpětná sledovatelnost zdravotnických produktů.

1. Přístup do databáze

Software je propojen s databázemi. Navíc je například možné prostřednictvím externích ručních skenerů načíst do systému informace.

2. Zadání výrobních údajů

Údaje jsou dostupné prostřednictvím databáze nebo se načítají pomocí ručního skeneru.

3. Vytvoření kódu UDI

Modul UDI vytvoří kód v souladu s normou z údajů relevantních pro UDI a individuálního rozšíření.

4. Identifikace obrobku a polohy

Programy pro zpracování obrazů VisionLine Detect nebo VisionLine Model automaticky rozpoznají díl a také jeho přesné umístění a polohu. Software předává informace řídicímu systému, který umísťuje značení na správné místo.

Další podrobnosti

5. Použití značicího laseru

Laser společnosti TRUMPF označuje obrobek trvalým, korozně odolným a kontrastním značením, které i po mnoha cyklech čištění zůstává strojově čitelné a rozpoznatelné lidským okem.

6. Volitelně: zaznamenání obsahu kódu

I následná kontrola kvality je za pomoci procesní senzoriky TRUMPF velmi jednoduchá. Tak je možné s řešením pro zpracování obrazů od společnosti TRUMPF VisionLine Code rozpoznat kódy v souladu s UDI, načíst je a rovněž posoudit jejich kvalitu pomocí různých metod.

Další podrobnosti

7. Volitelně: srovnání značených údajů

Pomocí programů pro zpracování obrazů VisionLine OCR (pro rozpoznání znaků) příp. VisionLine Code (pro kódy 1D/2D) lze značené údaje porovnat s databází a uložit k dokumentaci – je-li to požadováno, pak i s dodatečnými informacemi, např. o obsahu a posouzení kvality kódu UDI nebo o strojích zahrnutých do procesu. Tak je i po několika letech zajištěna dokumentace obrobků a jejich značení.

Další podrobnosti

Označení UDI může být tak jednoduché – se správným programem pro zpracování obrazů

Zpracování obrazů pro aplikace označování

Nechte se podporovat ve všech fázích celkového procesu UDI a zvyšte tím vaši procesní bezpečnost – díky zpracování obrazů VisionLine. Rozpoznává například polohu dílu a zajišťuje, aby se označovalo na správném místě.

Další podrobnosti

Znalosti ke stažení: Více informací o UDI je uvedeno v našich Whitepapers

Zpracování obrazů pro značicí laserové systémy TRUMPF v lékařské technice pro laserové značení v souladu s UDI formátem

V lékařské technice se používají lasery pro permanentní označení produktů jako například implantátů a nástrojů. Na označování implantátů, chirurgických nástrojů a lékařských potřeb, jako jsou kufry s nástroji, jsou kladeny velmi vysoké nároky. TRUMPF nabízí na klíč kompletní řešení pro značení laserem v souladu s UDI formátem, které splňuje požadavky lékařské techniky na zpracování obrazů.

Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaper.


Korozivzdorné UDI laserové označování s inovativní cílenou pasivací

Zjistěte ve studii, proč kombinace značicích laserů TruMark s novodobou pasivační metodou přináší vynikající výsledky ohledně kvality popisování a korozní odolnosti – a to na tom nejhorším materiálu, vysoce korozivní oceli 1.4112. 

Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaper.


Korozivzdorné černé značení

Chcete se dozvědět více o černém značení (Black Marking)? Pak se přihlaste k odběru našich e-mailových novinek TRUMPF a stáhněte si bezplatně náš Whitepaper. Získáte hlubší vhled do metody a jejích aplikací v lékařské technice. E-mailové zasílání novinek TRUMPF můžete kdykoliv opět zrušit.
 

Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaper.


Také by vás mohla zajímat tato témata

TruMicro Mark - jednoduše flexibilní
TruMicro Mark

Hledáte značicí jednotku pro laserové označování s ultra krátkými pulzy? Společnost TRUMPF má díky systému TruMicro Mark 2000 kompletní řešení na klíč.

Qualification support IQ/OQ

You can count on TRUMPF expertise for qualification of laser systems in regulated sectors. Our trained and qualified personnel will support you in all phases of the qualification process – reliably, saving time and costs. 

Lékařská technika
Lékařská technika

Vysoce přesné a individualizovatelné: společnost TRUMPF umožňuje výrobu moderní lékařské techniky a splňuje vysoké požadavky na kvalitu v odvětví.

Kontakt
Management odvětví lékařská technika
E-mail
Servis a kontakt