You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Příběh o úspěchu společnosti toolcraft – Nadcap | TRUMPF

MBFZ toolcraft GmbH

www.toolcraft.de
Logo toolcraft

Toolcraft je průkopníkem ve vyspělých technologiích, jako jsou kovový 3D tisk a konstrukce robotických řešení na klíč. Společnost přitom nabízí celý procesní řetězec od myšlenky přes výrobu až po kvalifikovaný díl interní formou v oblasti CNC obrábění, kovového 3D tisku a vstřikování, eroze elektrickou jiskrou a výroby forem. Mezi zákazníky patří vedoucí firmy na trhu v oblastech polovodičového průmyslu, letectví a kosmonautiky, lékařské techniky, optického průmyslu, specializovaného inženýrství a motorového sportu i automotive. Středně velkou rodinnou firmu se sídlem v Georgensgmündu a Spaltu založil v roce 1989 Bernd Krebs.

Počet zaměstnanců

403

Odvětví

Výroba přesných částí i řešení automatizace

Obrat

39,5 mil. €

Zobrazit více
Použití
  • 3D tisk z kovu (Laser Metal Fusion, laserové práškové navařování) Laserové označování
Produkty TRUMPF
  • TruPrint 3000 TruLaser Cell 3000 TruMark Station 7000

3D tisk splňuje požadavky leteckého a kosmického průmyslu: Certifikace Nadcap

Společnost toolcraft ve středofranském Georgensgmündu vyrábí špičkové jemné díly, komponenty a konstrukční jednotky pro různé obory s vyspělými technologiemi. Rodinná firma se přitom považuje za pionýra v oblasti nových, inovativních výrobních technologií, jako jsou aditivní výroba a robotická řešení na klíč vytvořená přesně na míru. Toolcraft sleduje, společně s partnery z průmyslu a vývojových center, vysokých škol a univerzit, cíl vyvíjet kompletní řešení, která by v příslušné oblasti zaujala vedoucí pozici na trhu. Významným oborem je letectví a kosmonautika, pro který společnost pravidelně provádí procesy certifikace. Výzvy Pro umožnění výroby komponent pro letectví a kosmonautiku musí výrobní společnosti podrobit své kompletní výrobní prostředí rozsáhlé certifikaci. V centru je v této souvislosti: Nadcap (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program), jedinečné spojení společností z oblasti letectví a kosmonautiky. Společně sledují cíl zajištění jednotné kvality v rámci celého oboru a co možná nejefektivnější realizace speciálních výrobních postupů. Firma Toolcraft se rozhodla jako jedna z prvních evropských společností podrobit se těžké certifikaci Nadcap pro kovový 3D tisk, aby získala konkurenční výhodu oproti svým konkurentům v oboru. Pro úspěšnou certifikaci bylo nutné dokumentovat a transparentně provádět mnoho procesních kroků, které probíhají před konstrukčním procesem, v jeho průběhu a po něm s 3D tiskárnou. Úplný doklad používaného prášku k tomu patří stejně jako kontrola kvality dílu na základě optického a dotekového měření a nedestruktivní kontroly povrchu. Zvláštní pozornost je věnována rovněž konstrukčnímu procesu. Vedle monitorování obsahu kyslíku a vlhkosti vzduchu v konstrukční komoře bylo například nutné doložit, že výkon laseru a forma laserového záření v použité 3D tiskárně TruPrint 3000 byly navzájem sladěny tak, že každý zde vyráběný díl je osvětlen stejným způsobem.

"TRUMPF nás od začátku certifikačního procesu nadšeně podporoval v tom, abychom hledali řešení v soupisu dotazů Nadcap. Domnívám se, že nula chyb zjištěných při auditu vypovídá o našem úspěšném partnerství vše."

Christoph Hauck
ředitel společnosti toolcraft

Řešení

Příprava je alfou a omegou – to platí zejména pro certifikaci Nadcap. Společnost TUMPF před vlastním auditem proaktivně podporovala toolcraft "svými nápady, řešeními a návrhy", aby se tak podařilo prokázat zajištění kvality v rámci celého procesu – od vlastní přípravy, během výrobní úlohy až po její dokončení. Za tímto účelem se zaměstnanci společnosti TRUMPF intenzivně zabývali dotazníkem Nadcap a vyvinuli kontrolní postupy např. pro analyzování přesnosti dráhy nebo měření výkonu laseru. Předmětem auditu je samozřejmě i vlastní stroj. Zde se společnost toolcraft může plně spolehnout na společnost TRUMPF jako na specialistu v konstrukci laserů a strojů. Díky obsáhlému know-how a desítkám let zkušeností v laserové technice garantuje TRUMPF i u vlastních zdrojů paprsků a všech jejich jednotlivých komponent nejvyšší kvalitu a stabilitu procesů.

 

Realizace

Společnost toolcraft disponuje mj. vlastní laboratoří s bohatým vybavením pro testování kvality prášku a dílu. Lze například analyzovat obsah kyslíku a dusíku v prášku nebo v pevném taveném tělese. Dávkování prášku představuje pro Nadcap ústřední prvek. Společnost také používá vlastní zařízení pro zkoušky v tahu a instalovala zařízení pro testování únavové pevnosti. Dalším faktorem úspěchu pro certifikaci je, že společnost TRUMPF má celkovou koncepci. Údržba a servis strojů, prováděný technickým servisem společnosti TRUMPF, rovněž představuje důležité kritérium, podobně jako inteligentní monitorovací řešení, která výrobní proces profesionálně analyzují a sledují. Princip výměnných válců strojů TruPrint navíc umožňuje plynulý tok dílů. Prášek pro každý materiál vyrábí společnost toolcraft – v nově postavených a aditivní výrobě optimálně přizpůsobených halách – na vlastním stroji a pro manipulaci s práškem a díly využívá oddělený prostor s příslušnou stanicí pro rozbalování a třídírnou. Itenzivní příprava se vyplatila: společnost toolcraft prošla certifikačním procesem Nadcap, a to s nulovým počtem chyb.

 

Výhled

Toolcraft se nyní řadí k vybranému okruhu společností, které mohou jako první, podle nejvyšších standardů, vyrábět části pro letectví a kosmonautiku vytištěné v 3D tiskárnách. V kontaktu se zákazníky z daného odvětví je certifikace Nadcap pro společnost toolcraft jasnou konkurenční výhodou vůči jiným potencionálním dodavatelům. Jak společnost TRUMPF, tak i toolcraft se díky úzké a partnerské spolupráci během certifikačního procesu na toto téma mnohému přiučily, takže jsou nyní obě společnosti na další výzvy nejlépe připraveny.

Collaboration TRUMPF and toolcraft
Lab check of 3D printed component by toolcraft

Zjistěte více o produktech TRUMPF

- / -
Ke Kontaktu
Vertrieb Additive Manufacturing
E-mail
Servis a kontakt