You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Případ použití: aditivní výroba implantátů CMF | TRUMPF

Aditivní výroba implantátů podle individuální specifikace pacienta pro obličej a oblast lebky

Implantáty CMF | Ti6Al4V ELI | TruPrint 2000

Pacienti s nádorovým onemocněním a pacienti s vrozenými nebo získanými malformacemi, které byly způsobeny v důsledku traumatu nebo atrofie, často velmi profitují z individuálního řešení pro konkrétního pacienta (IPS). Díky aditivní výrobě je nyní možné vyrábět vysoce kvalitní implantáty s rychlou disponibilitou a s akceptovatelnými náklady – i u série 1. Přitom je zaručena optimální péče o pacienta. Implantáty jsou kromě toho založeny na anatomických údajích o pacientovi a vedou k tomu, že se pacient rychleji uzdravuje a potřebuje mnohem méně chirurgických zákroků. Často je dokonce možná i okamžitá pooperační zátěž.­­ 

Vysoká hospodárnost

Lékařské implantáty univerzální velikosti 1 lze vyrábět nákladově efektivně. Stroje a zařízení TruPrint poskytují možnost škálovat vaši výrobu jednotlivých kusů až po masovou výrobu lékařských implantátů.

Více volnosti v designu

Profitujte z individuálního formování dílů, přizpůsobených anatomii pacienta. Současně je možné do implantátu integrovat mřížové nebo porézní struktury, takže dojde ke zlepšení výměny tekutin a tepla.

Méně chirurgických zákroků

Aditivní výroba umožňuje rekonstrukci anatomie pacienta bez augmentace kosti. To znamená méně chirurgických zákroků a tedy menší zátěž pro pacienta.

Rychlá disponibilita

Jednotlivé díly je možné na vyžádání vyrobit během krátké doby, aby byly včas k dispozici na operačním sále.

Příklady implantátů podle individuální specifikace pacienta z oblasti ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Lebeční dutina z Ti6Al4V ELI a mřížové struktury

 • Obnovení formy a funkce
 • Mřížová struktura pro výměnu tekutin a odvod tepla

Orbitální implantát z Ti6Al4V ELI a tloušťky stěny 0,3 mm

 • Drenážní funkce
 • Netraumatický okraj implantátu

Čelistní implantát z Ti6Al4V ELI s okamžitou funkčností

 • Okamžitá pooperační zátěž možná
 • Není nutná žádná augmentace kosti
 • Zkrácení doby rehabilitace a celkové léčby

Jak vzniká implantát CMF pomocí metody Laser Metal Fusion?

Individuální sériová výroba kvalitních implantátů je hlavní aplikační oblastí aditivní výroby v lékařské technice. Pro individuální řešení jednotlivých pacientů je rozhodující, aby byl implantát včas na operačním sále. Zpravidla trvá kompletní výrobní proces včetně vygenerování dat za pomoci zobrazovacích metod (CT vyšetření), 3D tisku a dodatečné úpravy až jeden týden. Disponibilitu lze dále vylepšit použitím druhého laseru na TruPrint 2000. Možnost multilaseru zvyšuje produktivitu a může tak pozitivně ovlivnit náklady na jeden díl. Výroba produktů lékařské techniky, zejména produktů třídy rizika 3, vyžaduje kvalifikované vybavení a ověřený proces. Společnost TRUMPF nabízí rozšířené služby, které zákazníkům v certifikovaném prostředí pomáhají v rámci kvalifikace vybavení a ověření procesu. Nejnovější vývoj ve sledování procesu i promyšlený koncept manipulace s práškem a jeho přípravy navíc přispívají ke sledování procesu a kvality prášku a dílu.

Data & Fakta o dílech

CMF Implantate Bauteil
 • Rozměr dílu: Čelistní implantát: 176 mm x 94 mm x 135 mm, Předprotetický implantát: 55 mm x 55 mm x 55 mm, Orbitální implantát: 41 mm x 18 mm x 34 mm
 • Celková konstrukční doba (všechny díly / stavební deska): 29 h (Multilaser), 44 h (Singlelaser)
 • Tloušťka vrstvy: 30 µm
 • Počet vrstev: 4677
 • Hmotnost: čelistní implantát: 113 g, předprotetický implantát: 10 g, orbitální implantát: 1 g
 • Objem: čelistní implantát: 25,5 cm³, předprotetický implantát: 2,3 cm³, orbitální implantát: 0,3 cm³
 • Zákazník: KARL LEIBINGER MEDIZINTECHNIK, společnost patřící ke KLS Martin Group