You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Black Marking (černé značení) | TRUMPF
Záběr zblízka povrchová struktura blackmarking

Black Marking – trvanlivé, sytě černé a antikorozní značení

Black Marking je metoda opracování laserem, která vede k velmi tmavému, kontrastnímu označení povrchu bez úběru materiálu. Extrémně krátké laserové impulzy vedou na povrchu ke strukturám v rozsahu nanometrů. Mikrostrukturovaný povrch zajišťuje snížení rozptýlení světla a vytvoření permanentně hlubokého a pohledově stabilního černého značení. Jsou-li laserové impulzy využité pro tento popis ultrakrátké, zůstává změna barvy v určitých rozsazích parametru navíc antikorozní. Důvod: V důsledku použití ultrakrátkých impulzních laserů je oblast ovlivněná teplem velmi malá a tím zůstává dostatek volného chrómu na povrchu, takže se může vytvořit samoregenerační vrstva oxidů.

Přehled vašich výhod

Popis metody

Popis metody Blackmarking – jak funguje metoda černého značení

  1. Struktura povrchu: základ antikorozního černého značení tvoří ultrakrátké impulsní lasery s trváním impulsu v řádu pikosekund nebo femtosekund. Umožňují, že materiály prakticky bez tepelného a mechanického ovlivnění lze upravit. Protože laserový impuls – a tedy i doba trvání vstupu energie – je tak krátký, že vůbec nedojde k přenosu tepla do přilehlých atomů a zamezí se také trhlinám způsobeným tepelným pnutím, které mohou vzniknout nevhodným výběrem parametrů. Z tohoto důvodu mluvíme také o „obrábění za studena“. Materiál je pomocí laseru strukturován v rozsahu nanometrů.
  2. Vrstva oxidu: vedle strukturování povrchu má při antikorozním černém značení druhý hlavní význam vrstva oxidu chromu: díky menšímu působení tepla v porovnání s popisky vytvářenými žíháním lasery s nanosekundovými impulsy zůstává na povrchu dostatek volného chromu, který podporuje proces zotavení pasivní vrstvy. Vznikají přitom antikorozní vrstvy s chromitem (Fe2+Cr2O4) a magnetitem (Fe3O4) nebo vrstvami smíšené fáze: FeFe2-xCrxO4 (železo-chromový spinel).
  3. Pasivace: po značení následuje čištění zdravotnických produktů. Čitelnost a trvanlivost laserového značení přitom může být kvůli dlouhým časům působení, agresivním čisticím prostředkům nebo vysokým teplotám omezena. Pro konečnou úpravu se proto často využívá metoda cílené pasivace. Kyselá lázeň kyseliny dusičné nebo kyseliny citronové přitom odstraňuje snadno reaktivní části povrchu, jako jsou volné ionty železa, a podporuje čistý a rychlý růst nové vrstvy oxidu chromu pro ještě lepší odolnost proti korozi. Během tohoto procesu zároveň dochází k čištění povrchu a rozpuštění sulfidů.

Příklady použití černého značení

Metoda Blackmarking na lékařském ventilu s produkty TRUMPF

Laserem označované ventily pro vyrovnávání tlaku v mozku

Trvale dobře čitelná značení jsou pro jednoznačnou identifikaci a zpětnou sledovatelnost implantátů zásadně důležitá. Vyobrazený drenážní systém se používá při ošetření hydrocefalie („vodnatost mozku“) a odvádí přebytečný mozkomíšní mok z komor pod kůží do břišní dutiny.

Ledvinovitá miska

Ledvinovité misky z ušlechtilého kovu jsou pomocí metody Black Marking opatřeny jednoznačným zpětně sledovatelným kódem UDI (Unique Device Identification), který je odolný proti korozi.

Laserem označený skalpel, kód UDI pro sledovatelnost

Skalpel / svorka

Také na chirurgických nástrojích, jako jsou skalpely nebo svorky, vznikají díky extrémním špičkovým impulsním výkonům sytě černé kódy UDI, které jsou odolné proti korozi a odolají mnoha cyklům čištění.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt