You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Řezání plamenem | TRUMPF

Řezání plamenem

Řezání plamenem je standardní metoda, která řeže převážně konstrukční ocel.

Řezání plamenem potřebuje jako řezný plyn kyslík. Kyslík je do štěrbiny řezu foukán pod tlakem až 6 barů. Zde reaguje zahřátý kov s kyslíkem: Oxidace uvolňuje velmi mnoho energie - až pětinásobek laserové energie - a podporuje laserový paprsek. Řezání plamenem umožňuje vysoké řezné rychlosti a obrábění silných plechů. Konstrukční ocel lze například řezat v tloušťkách více než 30 milimetrů.

Výrobky