You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Tavné řezání | TRUMPF

Tavné řezání

Tavné řezání laserem odděluje všechny tavitelné materiály jako například kovy.

Fast and rough with plasma-assisted fusion cutting (rear) or slow and smooth with conventional fusion cutting (front).

Jako řezací plyn slouží při tavném řezání laserem dusík nebo argon. Je vháněn do štěrbiny řezu pod tlakem 2 až 20 barů. Argon a dusík jsou inertní plyny. To znamená, že nereagují s roztaveným kovem ve štěrbině řezu, ale pouze jej vyfukují ven směrem dolů. Zároveň izolují hranu řezu od vzduchu.

Výhoda: Hrany neoxidují a nemusí se již dodatečně obrábět. K řezání je však k dispozici pouze energie laserového paprsku.

U tenkých plechů je rychlost řezání stejně vysoká jako při řezání plamenem. U silnějších plechů a při zapichování je procesní rychlost oproti řezání plamenem snížena. Některá řezací zařízení umožňují zapichovat s kyslíkem a poté dále řezat s dusíkem.