You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Opracování keramiky | TRUMPF

Opracování keramiky

Mikrobearbeitung von Keramik

Keramika je důležitým materiálem u mikro a jemné nástrojové techniky a například při výrobě elektronických dílů je nepostradatelná. Požadavky na materiály rostou: vyžadovány jsou vyšší tvrdost a teplotní odolnost. Keramika je nicméně s přibývající tvrdostí stále křehčí, a v důsledku toho ji lze pomocí klasických výrobních metod pouze stěží opracovat. Pro zamezení oslabení dílu trhlinami a pnutím se používají u mechanických metod nízké rychlosti. Nástroje se rychle opotřebovávají a v mnohých případech jsou nutné náročné dokončovací práce, aby se dosáhlo dobré kvality dílu. Naproti tomu je opracování laserem spojeno s výraznými výhodami.

Shrnutí: vhodný výběr parametrů laseru jako např. energie pulzu, frekvence překrývání a opakování pulzů zabraňuje vzniku mikrotrhlin, čímž odpadají také náročné dokončovací práce.

MateriálKeramika
Běžná metodaMechanický CO2 laser
VýzvaOpracování s minimálním poškozením
LaserTruMicro 5070
Vlnová délka1030 nm
Optický systémSkener
Max. energie pulzu250 µJ
Rychlost20 otvorů/s,    5–20 mm/s
VýhodyOpracování s minimálním poškozením, bez dokončovacích prací, bez opotřebení nástroje díky bezkontaktnímu opracování, libovolná geometrie s minimálními korekcemi, flexibilita

Produkty