You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Nános prášku | TRUMPF

Laserové sváření s nánosem s DepositionLine

Odpověď na opotřebení nebo nezbytnost modifikací se nazývá laserové práškové navařování. S TRUMPF DepositionLine vytváříte na stávajících dílech kovové nánosy jako z jednoho odlitku. A sice bez ztráty kvality, těsně, bez trhlin a pórů.

Manual laser deposition welding

Proces laserového práškového navařování je díky TRUMPF DepositionLine snadno myslitelný: na připraveném povrchu vytvoříte laserem tavnou lázeň. Tryskou je přiváděn stopa za stopou práškový materiál. Jakmile se nový materiál ochladí, svařujete další vrstvu nebo začnete s dodatečnou úpravou.

TRUMPF DepositionLine

TRUMPF DepositionLine se skládá ze tří hlavních funkčních jednotek: dopravníku prášku, trasy dopravení prášku a pracovní optiky s procesní tryskou.

Dopravník prášku stojí jako pojízdná jednotka přímo vedle laserového obráběcího stroje. Směs prášku a plynu z jednotlivých nádob je svedena v dopravníku prášku do proudu prachové hmoty a jako přesně nastavený proud vedena k procesní trysce. Integrované senzorové systémy zajišťují trvale vysokou kvalitu nanášeného materiálu.

Produktové foto Dopravník prášku

Zjistěte více o laserovém práškovém navařování s technologickým balíčkem DepositionLine

Otevřete si pomocí laserového práškového navařování nové trhy – od povlakování přes opravy až po aditivní výrobu: s naším technologickým balíčkem DepositionLine získáte individuální řešení sestávající ze zdroje paprsku, dopravníku prášku, optiky a trysek.