Výběr země / regionu a jazyka
Laserem kalený obrobek

Laserové tvrzení

Laserové tvrzení je jako stvořené pro opracovávání vysoce zatěžovaných, komplexních obrobků. Díky cílenému a ohraničenému přívodu tepla se totiž obrobek při obrábění téměř nedeformuje. Díky bezkontaktní laserové metodě lze využít dokonce i aplikace, které by s běžnými metodami tvrzení, jako je indukční kalení a kalení plamenem, nebyly proveditelné. Protože je obráběcí proces přesně regulovatelný, je možné kalit i geometricky složité a filigránní obrobky. Výsledek: mechanicky a chemicky značně odolné povrchy, které zejména ve výrobě nástrojů, automobilovém průmyslu a v agrotechnice přináší značné výhody.

V čem spočívají výhody laserového tvrzení?

Méně dokončovacích prací

Díky nízkému přívodu tepla se snižuje náročnost dokončovacích prací nebo tyto práce zcela odpadají.

Kalení malých a filigránních obrobků.

Ve srovnání s alternativními metodami lze pomocí laseru přesně kalit také ohraničené funkční plochy.

Žádná deformace

Zatímco u běžných metod kalení dochází v důsledku zvýšeného příkonu energie a následného rychlého zchlazení k deformacím, zůstává obrobek u laserového tvrzení téměř v původním stavu.

Přesná kontrola

Díky laserové technologii a regulaci teploty je přívod tepla dokonale regulovatelný.

Rychlá doba běhu a vysoká produktivita

Díky bezdotykovému  obrábění bez deformací  se u laseru prodlužuje doba běhu a zkracují se možné přípravné a dokončovací práce.

Zcela nezávislé na geometrii

S technologií skenování společnosti TRUMPF je možné rychle a průběžně měnit kalené geometrie na obrobcích. Není  tak nutné žádné přestavování optiky, resp. celého systému.

Přehled všech výhod laserového tvrzení s řízenou teplotou.

Jak funguje metoda laserového tvrzení?

  1. U laserového tvrzení se povrchová vrstva obrobku z uhlíkové oceli nebo litiny zahřeje téměř až na teplotu tavení, zpravidla přibližně na 900 až 1 400 °C. Vyzařovaný výkon se absorbuje na cca 40 %. Díky vysoké teplotě se přeskupují atomy uhlíku v mřížce kovu (austenitizace).
  2. Po dosažení požadované teploty se laserový paprsek pohybuje a přitom plynule zahřívá povrch ve směru posuvu. 
  3. Při dalším pohybu laserového paprsku zchlazuje okolní materiál velmi rychle horkou vrstvu. Hovoříme o samovolném zchlazení. V důsledku rychlého zchlazení se mřížka kovu nevrátí do své výchozí formy a vzniká martenzit. To vede k výraznému zvýšení tvrdosti.
  4. Typická hloubka povrchového tvrzení se pohybuje od 0,1 do 1,5 mm, u mnoha materiálů i 2,5 mm či více.

Náš produkt vhodný k laserovému tvrzení

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt