You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Odlakování laserem | TRUMPF

Odlakování laserem

Čistý povrch – základní předpoklad pro úspěšné a trvanlivé svařování a lepení. Často jsou na dílech před spojováním vrstvy laku nebo jiné funkční vrstvy. Zde pomůže laser: Protože bezkontaktní nástroj odstraní funkční vrstvy z dílů během několika sekund. A to např. pouze v místě spoje nebo tam, kde už funkční vrstva není zapotřebí. Funguje to takto: pulzy s vysokými špičkovými pulzními výkony odpařují tenké vrstvy, aniž by ovlivnily obrobek. Navazující procesy, jako je například spojování, probíhají homogenněji, rychleji a jsou zcela reprodukovatelné. Spoje jsou čisté a vydrží déle. Přípravu spojů prostřednictvím světla lze kromě toho výborně integrovat do průmyslové sériové výroby, protože data je možné přenášet jednoduše přes rozhraní. Společnost TRUMPF nabízí speciální integrační balíček pro nekomplikovanou integraci laserového vybavení pro čištění a odlakování do robotických zařízení.

Jaké má odlakování laserem výhody?

Šetrně k životnímu prostředí

Při odlakování laserem nejsou potřeba žádné další otryskávací prostředky nebo chemické substance, které by se musely náročně a draze likvidovat.

Opakovatelné a přesné

Laser umožňuje kontrolované a na mikrometr přesné odlakování – snadno opakovatelné a extrémně přesné.

Bezkontaktní

Odlakování laserem je technologie pracující téměř bez opotřebení, protože se zde nemůže opotřebovat žádný mechanický nástroj.

Šetrný k materiálům

Zatímco u alternativních metod jako je otryskávání pískem může dojít k poškození povrchu dílu, pracuje laser šetrně a absolutně beze zbytků.

Jak funguje metoda odlakování laserem?

Nákres metody aplikace odlakování laserem

Odlakování laserem, popř. laserová ablace je proces, při kterém se pomocí laserového záření (většinou pulzního) selektivně odstraní z povrchu funkční vrstvy.. Absorbující materiál se energií laseru zahřeje a odpaří nebo vysublimuje. 

Transparentní materiál se v pevném stavu odstraní ablací. Geometricky definované oblasti se zpřístupní pro další procesy (svařování, lepení, šroubování, slinování, spojování atd.). 

  1. Laserové záření dopadá na povrch obrobku. 

  2. Laserové záření zahřívá materiál. 

  3. Vrstva se odstraní rychlým odpařením, sublimací nebo ablací.  

  4. Produkty procesu se odvádějí odsávacím systémem. 

Typická použití odlakování laserem

Příklady použití

Čištění a odlakování v robotických zařízeních

Snadná integrace laserového vybavení pro čištění a odlakování v robotických zařízeních.

Battery Pack – výroba

Krycí deska pro ochranu bateriových článků a elektroniky: Pro zajištění trvalé funkčnosti a vysokého výkonu bateriového systému je nutné ho odstínit od vnějších vlivů. Pro bezpečné utěsnění a zajištění elektrického uzemnění se vyčistí povrchy a odstraní lak.

Odlakování s laserem TruPulse nano

Máme mnoho laserů, které jsou vhodné k odlakování. Například TruPulse nano.

Tyto lasery se hodí k odlakování laserem