Výběr země / regionu a jazyka

Strukturování laserem

Při strukturování vytváří laser do vrstvy, popř. základního materiálu pravidelné geometrické obrazce, takže se cíleně mění technické vlastnosti materiálu a vzniká nová funkčnost. Laser se tak například používá pro zdrsňování nebo vytváření (olejových) prohlubní pro definované kluzné vlastnosti. Jednotlivý prvek takovéto struktury je často velký jen několik mikrometrů. Krátké pulzy laseru s velmi vysokými pulzními výkony vytvářejí tak vysokou energetickou hustotu, že se materiál převážně přímo odpaří (sublimuje). Každý laserový pulz přitom vytváří malou prohlubeň; většinou se lze vyhnout roztavenému kovu.

Strukturováním laserem se vytvářejí určité vlastnosti, které ovlivňují například tření nebo elektrickou, příp. tepelnou vodivost. Strukturování laserem kromě toho zvyšuje pevnost lepených spojů a životnost obrobku.

Jaké jsou výhody strukturování povrchů laserem?

Šetrně k životnímu prostředí

Při strukturování povrchů laserem nejsou potřeba žádné další ozařovací prostředky nebo chemické substance, které by se musely náročně a draze likvidovat.

Opakovatelné a přesné

Laser vytváří kontrolované a na mikrometr přesné struktury, které jsou velmi snadno opakovatelné.

Nenáročný na údržbu

Oproti mechanickým nástrojům, které se mohou rychle opotřebovat, pracuje laser bezkontaktně a tím absolutně bez opotřebení.

Bez dodatečného opracování

Díky opracování laserem se na dílu nenachází žádná tavenina nebo jiné zbytky po obrábění.

Jak funguje metoda strukturování kovů laserem?

Při strukturování laserem se opakovatelně vytvářejí v povrchu pravidelně uspořádané geometrické tvary pomocí laserového záření (většinou pulzního). Materiál se laserovým paprskem kontrolovaně roztaví a vhodným vedením procesu ztuhne v definované struktuře.

  1. Laserové záření dopadá na povrch obrobku.
  2. Laserové záření zahřívá materiál.
  3. Ztuhnutím taveniny se vytvářejí struktury.

Typická použití strukturování laserem

Tyto lasery se hodí ke strukturování laserem

Také by vás mohla zajímat tato témata