You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Skenerové svařování | TRUMPF

Skenerové svařování - vysoce produktivní obrábění bez prostojů

Skenerové svařování umožňuje v současnosti vysoce produktivní a flexibilní koncepty zařízení, které činí svařování v sériové výrobě rychlejším, přesnějším a tím i ekonomičtějším než běžné svařovací procesy.

Scannerschweißen mit Hilfe von CalibrationLine

Při skenerovém svařování je paprsek veden pomocí pohyblivých zrcadel [1]. Paprsek je řízen změnami úhlů zrcadel [4]. Vzniká obráběcí pole [3], v němž lze vysoce dynamicky a přesně svařovat. Velikost pole závisí na pracovní vzdálenosti a úhlu vychýlení.Obráběcí rychlost a velikost průměru ohniska na obrobku závisí na vlastnostech zobrazení optiky, úhlu dopadu paprsku, kvalitě laserového paprsku a materiálu.Pojížděním přídavného čočkového systému [2] lze bod ohniska posouvat co nejdynamičtěji také ve směru Z, aby bylo možné kompletně obrábět trojrozměrné součásti bez pohybu obráběcí hlavy.Díky velmi rychlému přesouvání téměř kompletně odpadají prostoje a laserový přístroj může vyrábět v téměř 100 % disponibilního výrobního času.

Scannerschweißen einer Automobiltür mit der Programmierbaren Fokussieroptik PFO 33

Během svařování navíc lze skenerovou optiku ve spojení s robotem vést nad obrobkem. Tento "létající" pohyb charakterizoval pojem "Welding-on-the-fly": robot a skenerová optika vzájemně synchronizují v reálném čase svoje pohyby. Použití robota výrazně zvětšuje pracovní prostor a umožňuje skutečné trojrozměrné obrábění součástí.K programování PFO lze použít komfortní editor, který může na obrobku konstruovat a ukládat obrazce svařování.Jako zdroj paprsku se používají vysokovýkonové diskové lasery s vysokou kvalitou paprsku. Laserové světlo z laserového přístroje k obráběcím stanicím přitom vede jeden nebo více flexibilních laserových světlovodů.

Výrobky