You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Kompletní zasíťování – s TRUMPF k Smart Factory | TRUMPF
2020 Keyvisual kompletní síťové propojení

Kompletní zasíťování: od zakázky až po expedici a také později

Jsme vaším partnerem při plánování a realizaci inteligentní továrny na klíč. Neboť s komplexním řešením výroby vytěžíte ze své výroby maximum. Staráme se o optimální souhru strojů, automatizačních a softwarových komponent. Abyste získali stálý výrobní tok ve své výrobní hale, zvýšili svoji produktivitu a mohli flexibilně reagovat na nové požadavky zákazníků. Náš Manufacturing Execution System (MES) zaznamenává mimo jiné průběžně všechna relevantní data výroby a tím zajišťuje nejlepší možnou transparentnost v inteligentní továrně. Pomocí dalších aplikací je pak možné rychle otevřít další potenciály pro optimalizaci.

Kolegové před zmenšeným modelem výroby

„Zákazníci jsou o našich kompetencích v oblasti výroby přesvědčeni.“

Naše investice se tedy vyplatila, ačkoliv jsme teprve na začátku naší cesty k průmyslu 4.0.

Číst příběh

Základní stavební kameny vaší Smart Factory

S naším řešením TruConnect realizujete krok za krokem svoji Smart Factory. Žádná cesta přitom není úplně stejná, protože TruConnect kombinuje jednotlivé součásti a vytváří pro vás individuální řešení. Modulární řešení společnosti TRUMPF vás při tom podporují a pomáhají vám vytvořit transparentnější, flexibilnější a především hospodárnější procesy. Za tímto účelem vypracují naši experti TruConnect společně s vámi balíček Průmysl 4.0 optimalizovaný pro vaše požadavky a sestávající ze strojů a automatizačních komponent, vhodných softwarových řešení pro vytvoření nabídky, programování a ovládání, jakož i z našich služeb ohledně poradenství a implementace.

Vše v pohybu: tak vypadá kompletně síťově propojená výroba

Software procesní grafika

S inteligentním propojením poskytují součásti vaší výrobě komplexní celek. Ten zahrnuje všechny dílčí systémy, od strojů přes automatizaci až po dodavatele a zákazníky. Inteligentní tok materiálu s automatizovanou lokalizací dílů umožňuje produktivnější výrobu všech strojů. Je za tím integrovaný skladovací a logistický systém, který surový materiál a díly přivádí ve správný čas ke správné obráběcí stanici. Stroje hlásí svůj výrobní stav centrálnímu softwaru TRUMPF. Odtud dohlížíte na své zakázky a svoji výrobu můžete automaticky plánovat, řídit, analyzovat a optimalizovat.

Co říkají naši poradci

Aby bylo možné identifikovat optimalizační potenciály, data se sdruží a analyzují pomocí softwarových řešení. Zajišťují tak průběžný tok vaší výroby.

Jan-Lukas Nelke
Konzultant Smart Factory

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt