Výběr země / regionu a jazyka

Smart factory – Co je to?

Smart factory – či česky „inteligentní továrna“ – znamená výrobní prostředí, v němž lidé, stroje, automatizace a software perfektně spolupracují. Představení ideálního světa výroby Průmysl 4.0, který dostává pod tlak mnoho firem s výrobou z plechu. Protože před vytvořením vysoce efektivní, flexibilní a transparentní výrobní úrovně, která odpovídá i nejvyšším nárokům kvality, to ve většině případů nejdříve znamená: uklidit. Protože "chaos" nelze digitalizovat. Pomůžeme Vám vytvořit pořádek ve Vaší výrobě a učinit další logický krok v technologické evoluci: konsekventní propojení toku materiálu, toku informací, automatizace a optimalizace procesu.

Co je průmysl 4.0?

Průmysl 4.0 označuje čtvrtou průmyslovou revoluci – zvanou také „Digitální transformace“, s jejíž pomocí má být průmyslová výroba optimálně připravena na budoucnost.

Co je Smart factory?

Smart Factory – či německy „inteligentní továrna“ – znamená výrobní prostředí, v němž lidé, stroje, automatizace a software perfektně spolupracují.

Naše cesta ke smart factory

Nabízíme modulární svět řešení pro Vaši smart factory. S tímto konceptem nastrojí výrobci produktů z plechu svou výrobu pro razantně se měnící požadavky trhu a zákazníků.

Smart Factory Consulting
Co je průmysl 4.0?

Základem Průmyslu 4.0 je digitální síťové propojení, které díky informatizaci výrobní techniky a vývoji digitálních obchodních platforem nabízí obrovský potenciál pro zvýšení flexibility a produktivity. Spojuje různé komponenty v rámci jedné výroby i mimo ni. Továrna budoucnosti trvale optimalizuje výrobní postupy a drasticky zkracuje procesy.

Kontrolní prostor ve Smart Factory v Chicagu
Co je Smart factory?

Jaké konkrétní výhody má Smart Factory? Díky inteligentnímu síťovému propojení je výroba transparentní. Tak výrobci produktů z plechu vždy vědí, co se právě děje a mohou lépe plánovat. Nepřímé procesy se optimalizují. Provozovatelé digitální továrny vyrábějí rychleji a flexibilněji, jejich procesy jsou lépe zvládnutelné. Rozhodující výhoda – zejména u menších sérií. Komunikační základnu pro Smart Factory tvoří Internet of Things (IoT). Neboť v rámci „Internetu věcí“ komunikuje vše se vším. Produkt sděluje inteligentní továrně informace potřebné pro výrobu.

Obrázek Smart Factory
Naše cesta ke smart factory

V souladu se svou situací obdrží zákazníci smart factory řešení na míru ve třech krocích: od jednoduchého začátku přes přizpůsobení krok za krokem až po kompletní síťové propojení. Bez ohledu na to, kde továrna stojí, je cíl na cestě ke kompletně síťově propojené Smart Factory jasný: vytvoření transparentnějšího, flexibilnějšího a především hospodárnějšího kompletního procesu.

Potenciály Průmyslu 4.0: Jak se mohou stroje spolu dorozumívat ve smart factory?

KeyVisual TruConnect

Společný jazyk spojuje – to platí i pro stroje v oblasti průmyslového internetu věcí. Čím snadněji vyměňujete informace, tím efektivněji pracujete. Společnost VDW proto spolu s firmou TRUMPF a 16 dalšími projektovými partnery vyvinula umati (universal machine tool interface). Univerzální rozhraní, které dokáže integrovat obráběcí stroje a zařízení bezpečně, bezproblémově a snadno do IT ekosystémů dle specifikace zákazníka a uživatele. Standard nejen v Německu, ale i pro uživatele po celém světě – pro rozvoj nových potenciálů v době Průmyslu 4.0

Smart procesy – smart factory