Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
TRUMPF employees talking about a sample part

Odborníci

Vážíme si lidí, kteří jsou aktivní a společně s námi chtějí stále zlepšovat svět obráběcích strojů a laserové techniky. Proto vám nabízíme zajímavé příležitosti ve všech oblastech, plnou osobní odpovědnost, široký rozsah úkolů na každé kariérní úrovni doma i v zahraničí a spolupráci, která se vyznačuje respektem, laskavostí a důvěrou.

Staňte se členem našeho týmu

Zažádejte si nyní o místo

Entwicklungsingenieur Werkzeugmaschinen

Andreas Bunz arbeitet als Entwicklungsingenieur bei TRUMPF. Hier kann er seine Erfindermentalität ausleben und profitiert von vielen Freiräumen bei der Entwicklung neuer Maschinen. Eine Station auf seinem Weg bei uns waren auch die USA, wo er seinen persönlichen und beruflichen Horizont erweiterten konnte.

Controllerin in der Lasertechnik

Katharina Knehr ist Controllerin aus Leidenschaft: Bei TRUMPF begegnet sie in dieser Funktion immer neuen, spannenden Aufgaben und ist viel im Unternehmen unterwegs. Dabei genießt sie das Vertrauen in die Mitarbeiter bei der Nutzung flexibler Arbeitszeitmodelle wie z.B. das mobile Arbeiten.

Product Owner in der Softwareentwicklung

Wolfgang Liertz ist Product Owner in der Softwareentwicklung bei TRUMPF. Seinen Weg in das Unternehmen ebnete der Maschinenbauer bereits durch eine Diplomarbeit in der Softwareentwicklung. Heute gestaltet er dort mit agilen Methoden Zukunftsthemen wie die digitale Transformation der Fertigungsindustrie und Industrie 4.0 mit.

Oblasti nasazení

Výzkum a vývoj

Základní vývoj
Od teorie přes experiment až po vývoj strojních modulů: v základním vývoji firmy TRUMPF pracujete v předvývoji pro oblasti laserového řezání, strojní dynamiky, řízení, senzoriky nebo výkonových prvků.

Vývoj řízení
Vývoj řízení navrhuje a vyvíjí softwarová řešení pro řízení a automatizaci našich strojů. Důraz přitom klademe na vývoj odpovídající potřebám strojů.

Pokusy a simulace
V oblasti pokusů a simulace připravujeme plány pokusů, provádíme experimenty s prototypy a vydáváme systematická procesní data a postupy pokusů.

Aplikace
V našich laserových aplikačních centrech udáváte směr novým výrobním postupům založeným na využití laserů a vyvíjíte aplikace pro naše zákazníky.

Zákaznické projekty
U našich zákaznických projektů je zajištěna rozmanitost: zákazníci z celého světa z mnoha odvětví a široké spektrum technologií TRUMPF nedají nudě šanci.

Konstrukce
Na základě simulací a výpočtů pevnosti navrhujete a konstruujete naše stroje v rámci mezinárodně orientované strategie platforem pro každou technologii.

 

Vývoj softwaru a informačních technologií

Vývoj softwaru

U firmy TRUMPF spolupracujete v akčních týmech se stovkami softwarových vývojářů: od HMI přes programovací systémy CAD/CAM až po řízení výrobních zařízení a celých továren.

Informační technologie
V oddělení Business Information Services provádíte digitalizaci hodnotových řetězců: horizontálně k zákazníkům a vertikálně od ERP až po automatizaci a propojení výroby coby součást iniciativy průmysl 4.0.

Additive Manufacturing

V rámci aditivní výroby razíte budoucnost výrobní technologie. Jako součást mladého a rostoucího týmu sledujeme cíl zavést 3D tisk kovových dílů do takových odvětví, jako je lékařská a stomatologická technologie, letectví a kosmonautika či automobilový průmysl.

Finance

Controlling
V oddělení controllingu zajišťujete, aby byly v rámci celé skupiny TRUMPF dodržovány jednotné podnikové standardy. V oddělení controllingu modelujeme i aplikované metody, jako například odbytový, vývojový a výrobní controlling a controlling IT.

Účetnictví
V oddělení účetnictví připravujeme koncernovou závěrku a v rámci funkce sdílených služeb Shared Service připravujeme jednotlivé závěrky i pro mnoho dceřiných společností.

Daně a cla & zahraniční obchod
Jako člen našeho týmu dbáte na všechna ustanovení týkající se zdanění, zahraničního obchodu a proclení. Tím zajistíte naši trvalou konkurenceschopnost.

Pokladna
V oddělení pokladny zabezpečujeme platební schopnost firmy TRUMPF. Zajišťujeme daňová a měnová rizika a poskytujeme finanční poradenství našim zahraničním dceřiným společnostem.

Interní audit
Interní audit je součástí managementu rizika firmy TRUMPF. Nepovažujeme se pouze za kontrolní úřad, ale poskytujeme podporu při zavádění podnikových procesů.

Banka
TRUMPF Financial Services je společností financující odbyt a bankou skupiny TRUMPF. Našim zákazníkům na celém světě nabízíme možnosti financování všech našich strojů.

Marketing a odbyt

Centrální odbyt vyvíjí a zavádí odbytové strategie pro obě naše odvětví laserové techniky a obráběcích strojů. TRUMPF v centrálním odbytu sdružuje marketing, komunikaci a průzkum trhu, jakož i management jednotlivých zemí, produktů a Key Account Management. Kromě obchodních činností se odbyt zabývá i technickými úkoly v rámci velkých nebo zvláštních projektů, pro něž jsou technické znalosti nezbytností.

Oddělení podnikového rozvoje a vnitropodnikové konzultace

Oddělení podnikového rozvoje a strategie
Coby centrální oddělení je podnikový rozvoj pravou rukou vedení společnosti a podporuje jej při vývoji skupinových i odvětvových strategií.

Oddělení vnitropodniková konzultace
Za účelem dalšího rozvoje organizace a  procesů firmy TRUMPF jsou pracovníci oddělení vnitropodnikové konzultace povoláváni odbornými nebo centrálními odděleními do funkce poradců nebo projektových vedoucích.

Výroba, materiálové hospodářství a management kvality

Výroba
V centrálním oddělení výroby zodpovídáte za strategickou orientaci našeho výrobního sdružení a společně s obchodním vedením skupiny rozvíjíte náš výrobní systém SYNCHRO i globální dodavatelský řetězec.

Nákup
Nákup je u firmy TRUMPF charakteristický úzkým napojením na naše produkty a služby. Jako člen týmu pracujete v mezinárodních vývojových projektech a realizujete strategie získávání zdrojů přesahující rámec jednotlivých závodů.

Logistika náhradních dílů
Rychlá dodávka originálních dílů TRUMPF je součástí našeho závazku zákazníkům. Přitom neustále zlepšujete naši síť zásobování globálních trhů.

Management kvality
V tomto centrálním oddělení připravujete přehled o aktuálním stavu kvality a jste partnerem našich divizí a dceřiných společností v otázkách kvality a procesů.

Technický zákaznický servis

Coby servisní technik provádíte instalaci nových strojů a zařízení, odstraňujete technické poruchy a provádíte údržbu, opravy a dovybavení strojů.

Personální oddělení

V personálním oddělení vyhledáváme pracovníky, kteří se hodí do naší hodnotově orientované rodinné firmy, kvalifikujeme je a vytváříme dlouhodobý vztah výhodný pro obě strany.

Poznejte nás

TRUMPF trade show
Akce a termíny

Navažte kontakt s našimi personálními referenty a kontaktními osobami z různých divizí podniku.

5 dobrých důvodů pro TRUMPF

Jako celosvětově činný rodinný podnik nabízíme bezpečná pracovní místa s možností individuálního rozvoje v rámci vynikající firemní kultury.

TRUMPF employees talking to each other
Doprovázíme vás od samého začátku

Ať už jste začátečník, zkušený zaměstnanec nebo řídící pracovník: od samého začátku vás podpoříme při vaší kariéře u společnosti TRUMPF prostřednictvím dobře strukturovaných individuálních procesů zapracování. Nabízíme vám odborná, profesionální a osobní kvalifikační opatření a prostředí, které vyžaduje a podporuje váš další rozvoj.

TRUMPF employees talking about a machine
Zajistíme vám trvalý rozvoj

Jsme přesvědčeni, že se šance skrývají především ve změně. Nabízíme rozsáhlý kvalifikační program, abyste mohli dosáhnout svých cílů, rozvíjet své silné stránky a docílit toho nejlepšího pro sebe i pro firmu TRUMPF.

Kontakt

Personální oddělení společnosti
E-mail
Servis a kontakt