Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
TRUMPF employees talking about a sample part

Odborníci

„Důvěra v odvážné nápady“ – to je náš slib každému jednotlivému pracovníkovi. Hledáme osobnosti, které jsou aktivní a svými odvážnými nápady chtějí zlepšovat svět obráběcích strojů a laserové techniky. Proto nabízíme zajímavé příležitosti ve všech oblastech, plnou osobní odpovědnost, široký rozsah úkolů na každé kariérní úrovni doma i v zahraničí a rodinnou spolupráci, která se vyznačuje vysokou mírou otevřenosti a stability.

Oblasti nasazení

Výzkum a vývoj

Základní vývoj
Od teorie přes experiment až po vývoj strojních modulů: v základním vývoji firmy TRUMPF pracujete v předvývoji pro oblasti laserového řezání, strojní dynamiky, řízení, senzoriky nebo výkonových prvků.

Vývoj řízení
Vývoj řízení navrhuje a vyvíjí softwarová řešení pro řízení a automatizaci našich strojů. Důraz přitom klademe na vývoj odpovídající potřebám strojů.

Pokusy a simulace
V oblasti pokusů a simulace připravujeme plány pokusů, provádíme experimenty s prototypy a vydáváme systematická procesní data a postupy pokusů.

Aplikace
V našich laserových aplikačních centrech udáváte směr novým výrobním postupům založeným na využití laserů a vyvíjíte aplikace pro naše zákazníky.

Zákaznické projekty
U našich zákaznických projektů je zajištěna rozmanitost: zákazníci z celého světa z mnoha odvětví a široké spektrum technologií TRUMPF nedají nudě šanci.

Konstrukce
Na základě simulací a výpočtů pevnosti navrhujete a konstruujete naše stroje v rámci mezinárodně orientované strategie platforem pro každou technologii.

 

Vývoj softwaru a informačních technologií

Vývoj softwaru

U firmy TRUMPF spolupracujete v akčních týmech se stovkami softwarových vývojářů: od HMI přes programovací systémy CAD/CAM až po řízení výrobních zařízení a celých továren.

Informační technologie
V oddělení Business Information Services provádíte digitalizaci hodnotových řetězců: horizontálně k zákazníkům a vertikálně od ERP až po automatizaci a propojení výroby coby součást iniciativy průmysl 4.0.

Additive Manufacturing

V rámci aditivní výroby razíte budoucnost výrobní technologie. Jako součást mladého a rostoucího týmu sledujeme cíl zavést 3D tisk kovových dílů do takových odvětví, jako je lékařská a stomatologická technologie, letectví a kosmonautika či automobilový průmysl.

Finance

Controlling
V oddělení controllingu zajišťujete, aby byly v rámci celé skupiny TRUMPF dodržovány jednotné podnikové standardy. V oddělení controllingu modelujeme i aplikované metody, jako například odbytový, vývojový a výrobní controlling a controlling IT.

Účetnictví
V oddělení účetnictví připravujeme koncernovou závěrku a v rámci funkce sdílených služeb Shared Service připravujeme jednotlivé závěrky i pro mnoho dceřiných společností.

Daně a cla & zahraniční obchod
Jako člen našeho týmu dbáte na všechna ustanovení týkající se zdanění, zahraničního obchodu a proclení. Tím zajistíte naši trvalou konkurenceschopnost.

Pokladna
V oddělení pokladny zabezpečujeme platební schopnost firmy TRUMPF. Zajišťujeme daňová a měnová rizika a poskytujeme finanční poradenství našim zahraničním dceřiným společnostem.

Interní audit
Interní audit je součástí managementu rizika firmy TRUMPF. Nepovažujeme se pouze za kontrolní úřad, ale poskytujeme podporu při zavádění podnikových procesů.

Banka
TRUMPF Financial Services je společností financující odbyt a bankou skupiny TRUMPF. Našim zákazníkům na celém světě nabízíme možnosti financování všech našich strojů.

Marketing a odbyt

Centrální odbyt vyvíjí a zavádí odbytové strategie pro obě naše odvětví laserové techniky a obráběcích strojů. TRUMPF v centrálním odbytu sdružuje marketing, komunikaci a průzkum trhu, jakož i management jednotlivých zemí, produktů a Key Account Management. Kromě obchodních činností se odbyt zabývá i technickými úkoly v rámci velkých nebo zvláštních projektů, pro něž jsou technické znalosti nezbytností.

Oddělení podnikového rozvoje a vnitropodnikové konzultace

Oddělení podnikového rozvoje a strategie
Coby centrální oddělení je podnikový rozvoj pravou rukou vedení společnosti a podporuje jej při vývoji skupinových i odvětvových strategií.

Oddělení vnitropodniková konzultace
Za účelem dalšího rozvoje organizace a  procesů firmy TRUMPF jsou pracovníci oddělení vnitropodnikové konzultace povoláváni odbornými nebo centrálními odděleními do funkce poradců nebo projektových vedoucích.

Výroba, materiálové hospodářství a management kvality

Výroba
V centrálním oddělení výroby zodpovídáte za strategickou orientaci našeho výrobního sdružení a společně s obchodním vedením skupiny rozvíjíte náš výrobní systém SYNCHRO i globální dodavatelský řetězec.

Nákup
Nákup je u firmy TRUMPF charakteristický úzkým napojením na naše produkty a služby. Jako člen týmu pracujete v mezinárodních vývojových projektech a realizujete strategie získávání zdrojů přesahující rámec jednotlivých závodů.

Logistika náhradních dílů
Rychlá dodávka originálních dílů TRUMPF je součástí našeho závazku zákazníkům. Přitom neustále zlepšujete naši síť zásobování globálních trhů.

Management kvality
V tomto centrálním oddělení připravujete přehled o aktuálním stavu kvality a jste partnerem našich divizí a dceřiných společností v otázkách kvality a procesů.

Technický zákaznický servis

Coby servisní technik provádíte instalaci nových strojů a zařízení, odstraňujete technické poruchy a provádíte údržbu, opravy a dovybavení strojů.

Personální oddělení

V personálním oddělení vyhledáváme pracovníky, kteří se hodí do naší hodnotově orientované rodinné firmy, kvalifikujeme je a vytváříme dlouhodobý vztah výhodný pro obě strany.

Poznejte nás

Kontakt
Personální oddělení společnosti
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.