Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
A group of TRUMPF employees are having a meeting

Svět je náš trh

TRUMPF je celosvětově činná firma, která má více než 70 dceřiných společností ve 30 zemích. Různá stanoviště a rozdílné kultury dělají z mezinárodní spolupráce důležitý faktor úspěchu.

Mezinárodní spolupráce

Spolupráce přesahující jednotlivé firmy je nedílnou součástí naší reality. Jednotlivé podniky vzájemně spolupracují v rámci nejrůznějších témat, a to i přes hranice, a působí tak na globální firemní strategii společnosti TRUMPF. Vývojářské týmy odděleně po celém světě pracují na jednom produktu. Projektové skupiny a funkční oblasti překonávají hranice jednotlivých podniků. Naše stroje jsou vyráběny a montovány v rámci celosvětového výrobního svazku. Zkrátka: Prožíváme a podporujeme interní globalizaci.

A TRUMPF employee is leaving a building

Aby se mezipodniková spolupráce zdařila, je rozhodující mezinárodní propojení našich zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Pro tuto výměnu nabízíme různé možnosti:

  • Začíná to u našich budoucích talentů jako součást vstupních programů nebo praxe.
  • Vyslání pracovníků do jiných podniků trvající několik let nebo mezinárodní, časově omezené projekty našich pracovníků vidíme jako příležitost ke změně.
  • Kromě toho podporujeme mezinárodní a nadnárodní obsazování pracovních míst.
Zahraniční praxe

Sběr mezinárodních zkušeností nabývá na významu již během studia. Studentům nabízíme možnost získat tyto zkušenosti v rámci zahraniční praxe v různých závodech a včas se tak připravit na mezinárodní pracovní prostředí.

Úvodní programy

Naše úvodní programy pro absolventy nabízí mnoho možností k poznání podniku. S různými těžišti. Na různých stanovištích.

Vyslání

Vyslání je pro nás důležitou součástí rozvoje kariéry. Naši zaměstnanci se přitom v závodech v zahraničí střídají po třech až pěti letech. V rámci celého procesu od prvního informačního rozhovoru až po návrat naše pracovníky, doprovázející partnery i rodiny podporuje specializovaný tým. Předtím si celá rodina může v rámci výletu Look and See Trip udělat přesnější obrázek o zemi a místních podmínkách. Náš program Dual Career navíc podporuje profesní a sociální integraci partnera v zemi nasazení.

Mezinárodní projekty

V rámci projektů rozvoje stále potřebujeme přenos know-how a podporu v rámci krátkodobé mezinárodní výměny. Takové projekty vypisujeme na mezinárodní úrovni a vítáme soutěž našich pracovníků. To podporuje transparentní a udržitelný proces výměny.

Další podrobnosti

TRUMPF employees walking up-stairs
Možnosti vývoje

Inovativní podnik žije ze smělých myšlenek. Proto cíleně podporujeme naše pracovníky, jejich smysl pro vlastní iniciativu, jejich silné stránky a znalosti.

TRUMPF employees sitting in a row and laughing
Rozmanitost

Interkulturalita, začlenění, rovné příležitosti: pevně věříme tomu, že se náš podnik stane lepším, jestliže v něm budou sebejistě spolupůsobit různí lidé.

5 dobrých důvodů pro TRUMPF

Jako celosvětově činný rodinný podnik nabízíme bezpečná pracovní místa s možností individuálního rozvoje v rámci vynikající firemní kultury.

Kontakt

Personální oddělení společnosti
E-mail
Servis a kontakt