Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
TRUMPF employees walking up-stairs

Kvalifikace u firmy TRUMPF

TRUMPF – garant inovací. Abychom dodrželi tento ústřední příslib našim zákazníkům, potřebujeme  pracovníky, kteří mají odvážné nápady a kteří je také iniciativně prosazují. Úrodnou půdou k tomu   je nepřetržité, vlastní odpovědností vedené zvyšování kvalifikace a další rozvoj.

Osobní další rozvoj

Inovativní nápady vychází ze sebevědomého myšlení a jednání. Proto u našich pracovníků cíleně podporujeme jejich silné stránky a jejich smysl pro vlastní iniciativu. K tomu účelu nabízíme ve společnosti TRUMPF pevný rámec. V rámci standardizovaného kvalifikačního rozhovoru vedoucí pracovník a pracovník vzájemně individuálně a pravidelně sdílejí cíle rozvoje. Zde stojí v popředí návrhy a nápady našich pracovníků. To pracovníkům umožňuje, aby mohli na vlastní odpovědnost spolupůsobit na svůj osobní rozvoj a popohánět jej dopředu. Podporujeme naše pracovníky a jejich silné stránky.

Odborná kvalifikace

Odborně optimální kvalifikace je živnou půdou pro odvážné a kreativní nápady, které řeší četné výzvy podniku se špičkovými technologiemi. Ať už jde o technické semináře, další vzdělávání v oblasti IT, management jakosti, jazyky nebo podniková témata a produkty – společnost TRUMPF podporuje své pracovníky inovativními vzdělávacími přístupy a rozsáhlou nabídkou zaměřenou na cíl a potřebu.

Mezioborové vědomosti

Společnost TRUMPF podporuje odvahu k nekonvenčnímu uvažování, ochotu nahlížet za technická omezení. Proto poskytujeme širokou nabídku kvalifikace pro specifické metody v mezioborové oblasti. Může se jednat například o témata týkající se komunikace, rozvoje mezikulturních dovedností nebo zdravotnických znalostí.

Rozvoj cílových skupin

Podporujeme a rozvíjíme naše zaměstnance. Přitom se zaměřujeme na různé potřeby jednotlivých cílových skupin a nabízíme jim programy rozvoje a kvalifikace šité na míru.

TRUMPF employees talking about a machine
Podpora talentů

Cíleně podporujeme kádrovou rezervu managementu z vlastních řad. V rámci našeho procesu pro analýzu potenciálu identifikujeme talenty a budujeme profesní dráhy společně s našimi pracovníky. Proto nabízíme cílené podpůrné programy, na míru šité moduly týkající se tématu „vedení“ a výměnu s naším top managementem.

Rozvoj zkušených řídicích pracovníků

I zkušení řídicí pracovníci se u společnosti TRUMPF mohou dále rozvíjet se zaměřením na individuální požadavky. Náš program rozvoje v této oblasti zahrnuje témata z oblasti ekonomie, strategie a managementu. Zde spolupracujeme s renomovanými národními a mezinárodními obchodními školami. Náš program rozvoje završují dodatečné nabídky, jako jsou poradenské programy, individuální koučink a cílené převzetí odpovědnosti za projekt nebo rotace pracovních míst v ostatních oborech, na jiných stanovištích nebo v zahraničí.

Rozvoj odborníků, vedoucích projektů a programů

Vedle klasického řízení kariéry nabízí TRUMPF i alternativní kariéry. Jako společnost se špičkovými technologiemi mají pro nás velký význam odborníci, vedoucí projektů a programů. Tak mohou být naše produkty dále vyvíjeny a zaměřeny na potřeby budoucnosti. Na míru střižené rozvojové a kvalifikační moduly vyhovují specifickým požadavkům.

Funkční specifické programy

Společně s našimi oblastmi činnosti cíleně analyzujeme specifické požadavky včetně současných trendů. Na tomto základě vyvíjíme na funkce zaměřené kvalifikační programy.

Mezinárodní programy

Podporujeme výměnu mezi jednotlivými závody a nabízíme různé možnosti získání mezinárodních zkušeností. Naši zaměstnanci mají možnost prostřednictvím vyslání nebo mezinárodních projektů pracovat delší nebo kratší dobu v zahraničí, budovat mezikulturní kompetence a sítě po celém světě. Kromě toho jsou pro nás zahraniční pobyty důležitým prvkem v rámci rozvoje vedoucích pracovníků.

Také by vás mohla zajímat tato témata

TRUMPF employees sitting in a row and laughing
Rozmanitost

Interkulturalita, začlenění, rovné příležitosti: pevně věříme tomu, že se náš podnik stane lepším, jestliže v něm budou sebejistě spolupůsobit různí lidé.

5 dobrých důvodů pro TRUMPF

Jako celosvětově činný rodinný podnik nabízíme bezpečná pracovní místa s možností individuálního rozvoje v rámci vynikající firemní kultury.

A group of TRUMPF employees are having a meeting
Mezinárodní práce

Podporujeme odhodlání k mezinárodním nasazením. To napomáhá vzájemnému porozumění a mezinárodní spolupráci. Zahraniční pobyty jsou u nás důležitým stavebním prvkem rozvoje kariéry.

Kontakt

Personální oddělení společnosti
E-mail
Servis a kontakt