Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
TRUMPF employees walking up-stairs

Kvalifikace u firmy TRUMPF

TRUMPF – garant inovací. To je náš hlavní příslib pro zákazníky. Příslib můžeme dodržet jen díky plynulé a trvalé kvalifikaci všech našich pracovníků.

Osobní další rozvoj

Osobní rozvoj našich pracovníků je pro nás velmi důležitý. K tomu účelu nabízíme ve společnosti TRUMPF pevný rámec. V rámci standardizovaného kvalifikačního rozhovoru se vedoucí pracovník a pracovník individuálně a pravidelně dostávají k cílům rozvoje. Zde stojí v popředí návrhy a nápady našich pracovníků. To pracovníkům umožňuje, aby mohli na vlastní odpovědnost spolupůsobit na svůj osobní rozvoj a popohánět jej dopředu. Podporujeme naše pracovníky a jejich silné stránky.

Odborná kvalifikace

Nové výzvy jako podniku se špičkovými technologiemi zvládá podnik TRUMPF odborně a optimálně kvalifikovanými pracovníky. Ať už jde o technické semináře, další vzdělávání v oblasti IT, management jakosti, jazyky nebo podniková témata a výrobky – TRUMPF podporuje své pracovníky inovativními vzdělávacími přístupy a rozsáhlou nabídkou zaměřenou na cíl a potřebu.

Mezioborové vědomosti

Odborné znalosti jsou doplněny mezioborovými znalostmi. TRUMPF zajišťuje širokou nabídku kvalifikace pro specifické metody v mezioborové oblasti. Může se jednat o témata týkající se komunikace, rozvoje mezikulturních dovedností nebo zdravotnických znalostí.

Rozvoj cílových skupin

Podporujeme a rozvíjíme naše zaměstnance. Přitom se zaměřujeme na různé potřeby jednotlivých cílových skupin a nabízíme jim programy rozvoje a kvalifikace šité na míru.

TRUMPF employees talking about a machine
Podpora talentů

Cíleně podporujeme kádrovou rezervu managementu z vlastních řad. V rámci našeho procesu pro analýzu potenciálu identifikujeme talenty a budujeme profesní dráhy společně s našimi pracovníky. Proto nabízíme cílené podpůrné programy, na míru šité moduly týkající se tématu „vedení“ a výměnu s naším top managementem.

Rozvoj zkušených řídicích pracovníků

I zkušení řídicí pracovníci se u společnosti TRUMPF mohou dále rozvíjet se zaměřením na individuální požadavky. Náš program rozvoje v této oblasti zahrnuje témata z oblasti ekonomie, strategie a managementu. Zde spolupracujeme s renomovanými národními a mezinárodními obchodními školami. Náš program rozvoje završují dodatečné nabídky, jako jsou poradenské programy, individuální koučink a cílené převzetí odpovědnosti za projekt nebo rotace pracovních míst v ostatních oborech, na jiných stanovištích nebo v zahraničí.

Rozvoj odborníků, vedoucích projektů a programů

Vedle klasického řízení kariéry nabízí TRUMPF i alternativní kariéry. Jako podnik se špičkovými technologiemi mají pro nás velký význam odborníci, vedoucí projektů a programů. Tak mohou být naše produkty dále vyvíjeny a zaměřeny na potřeby budoucnosti. Na míru střižené rozvojové a kvalifikační moduly vyhovují specifickým požadavkům.

Funkční specifické programy

Společně s našimi oblastmi činnosti cíleně analyzujeme specifické požadavky včetně současných trendů. Na tomto základě vyvíjíme na funkce zaměřené kvalifikační programy.

Mezinárodní programy

Podporujeme výměnu mezi jednotlivými závody a nabízíme různé možnosti získání mezinárodních zkušeností. Naši zaměstnanci mají možnost prostřednictvím vyslání nebo mezinárodních projektů pracovat delší nebo kratší dobu v zahraničí, budovat mezikulturní kompetence a sítě po celém světě. Kromě toho jsou pro nás zahraniční pobyty důležitým prvkem v rámci rozvoje vedoucích pracovníků.

Další podrobnosti

TRUMPF employees sitting in a row and laughing
Rozmanitost

Interkulturalita, začlenění, rovné příležitosti: jsme hluboce přesvědčeni o tom, že se náš podnik stane lepším, jestliže v něm budou působit různí lidé.

5 dobrých důvodů pro TRUMPF

Jako celosvětově činný rodinný podnik nabízíme bezpečná pracovní místa s možností individuálního rozvoje v rámci vynikající firemní kultury.

A group of TRUMPF employees are having a meeting
Mezinárodní práce

Vítáme nasazení v našich zahraničních závodech. To podporuje vzájemné porozumění a mezinárodní spolupráci. Zahraniční pobyty jsou u nás důležitým stavebním prvkem rozvoje kariéry.

Kontakt

Personální oddělení společnosti
E-mail
Servis a kontakt