Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
TRUMPF employees sitting in a row and laughing

Rozmanitost

Různá setkání nás vždy obohacují. Proto hluboce věříme, že se náš podnik stane lepším, jestliže v něm budou působit různí lidé.

TRUMPF employees talking and working together with a laptop
Gender diversity

Rovné příležitosti jsou pro nás samozřejmostí. Konečně, naším šéfem je žena. Důležité přitom je, aby právě spolupráce mezi ženami a muži přinášela nejlepší výsledky. Proto je gender diversity tématem, které se týká nás všech. Prostřednictvím různorodých a flexibilních modelů organizace práce se snažíme plnit potřeby našich pracovníků ohledně slučitelnosti profesních požadavků a soukromých zájmů.

Two female employees at TRUMPF are talking
Generace

Aktivně se zabýváme výzvami k demografické změně. Know-how našich zkušených pracovníků je pro nás velmi důležité. Chceme jim dát perspektivu a umožnit zaměstnání odpovídající věku. Za tímto účelem jsme se vydali novou cestou a podíleli jsme se například na výzkumném projektu, který zkoumá řízení kompetencí orientované na životní fáze a uspořádání pracovních procesů ve službách průmyslu.

a group of TRUMPF employees from different nations are talking
Interkulturalismus

TRUMPF je celosvětově činná firma, která má více než 70 dceřiných společností ve více než 30 zemích. Různá stanoviště a rozdílné kultury dělají z mezinárodní spolupráce důležitý faktor úspěchu. Podporujeme výměnu mezi jednotlivými podniky a rozvoj interkulturních kompetencí mezi našimi zaměstnanci.

TRUMPF employees talking. Amongst the group is a disabled employee
Hendikepovaní lidé

Začlenění je u společnosti TRUMPF samozřejmostí. Představuje různorodost pracovníků, a tím obohacuje každodenní práci všech pracovníků. Proto jsme v roce 2015 zahájili ofenzivu a vytvořili další pracovní místa pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Klademe důraz na bezbariérová pracoviště a chceme lidi se zdravotním postižením povzbuzovat, aby se snažili získat práci. Navíc v mnoha našich závodech kooperujeme s centry pro osoby se zdravotním postižením.

Další podrobnosti

TRUMPF employees walking up-stairs
Možnosti vývoje

Naše zaměstnance podporujeme prostřednictvím mnoha nabídek osobního rozvoje, odborné kvalifikace a rozvoje mezioborových znalostí.

5 dobrých důvodů pro TRUMPF

Jako celosvětově činný rodinný podnik nabízíme bezpečná pracovní místa s možností individuálního rozvoje v rámci vynikající firemní kultury.

A group of TRUMPF employees are having a meeting
Mezinárodní práce

Vítáme nasazení v našich zahraničních závodech. To podporuje vzájemné porozumění a mezinárodní spolupráci. Zahraniční pobyty jsou u nás důležitým stavebním prvkem rozvoje kariéry.

Kontakt

Personální oddělení společnosti
E-mail
Servis a kontakt