Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
TRUMPF employees sitting in a row and laughing

Rozmanitost

Různá setkání nás vždy obohacují. Proto hluboce věříme, že se náš podnik stane lepším, pokud se na jeho spoluvytváření budou sebevědomě podílet různí lidé.

TRUMPF employees talking and working together with a laptop
Gender diversity

Rovné příležitosti jsou pro nás samozřejmostí. Konečně, naším šéfem je žena. Důležité přitom je, aby právě spolupráce mezi ženami a muži přinášela nejlepší výsledky. Proto je gender diversity tématem, které se týká nás všech. Prostřednictvím různorodých a flexibilních modelů organizace práce se snažíme plnit potřeby našich pracovníků ohledně slučitelnosti profesních požadavků a soukromých zájmů.

Two female employees at TRUMPF are talking
Generace

Aktivně se zabýváme výzvami k demografické změně. Know-how našich zkušených pracovníků je pro nás velmi důležité. Chceme jim dát perspektivu a umožnit zaměstnání odpovídající věku. Za tímto účelem jsme se vydali novou cestou a podíleli jsme se například na výzkumném projektu, který zkoumá řízení kompetencí orientované na životní fáze a uspořádání pracovních procesů ve službách průmyslu.

a group of TRUMPF employees from different nations are talking
Interkulturalismus

TRUMPF je celosvětově činná firma, která má více než 70 dceřiných společností ve více než 30 zemích. Různá stanoviště a rozdílné kultury dělají z mezinárodní spolupráce důležitý faktor úspěchu. Podporujeme výměnu mezi jednotlivými podniky a rozvoj interkulturních kompetencí mezi našimi zaměstnanci.

TRUMPF employees talking. Amongst the group is a disabled employee
Hendikepovaní lidé

Začlenění je u společnosti TRUMPF samozřejmostí. Představuje různorodost pracovníků, a tím obohacuje každodenní práci všech pracovníků. Proto jsme v roce 2015 zahájili ofenzivu a vytvořili další pracovní místa pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Klademe důraz na bezbariérová pracoviště a chceme lidi se zdravotním postižením povzbuzovat, aby se snažili získat práci. Navíc v mnoha našich závodech kooperujeme s centry pro osoby se zdravotním postižením.

Také by vás mohla zajímat tato témata

TRUMPF employees walking up-stairs
Možnosti vývoje

Inovativní podnik žije ze smělých myšlenek. Proto cíleně podporujeme naše pracovníky, jejich smysl pro vlastní iniciativu, jejich silné stránky a znalosti.

5 dobrých důvodů pro TRUMPF

Jako celosvětově činný rodinný podnik nabízíme bezpečná pracovní místa s možností individuálního rozvoje v rámci vynikající firemní kultury.

A group of TRUMPF employees are having a meeting
Mezinárodní práce

Podporujeme odhodlání k mezinárodním nasazením. To napomáhá vzájemnému porozumění a mezinárodní spolupráci. Zahraniční pobyty jsou u nás důležitým stavebním prvkem rozvoje kariéry.

Kontakt

Personální oddělení společnosti
E-mail
Servis a kontakt