Co dělá vedoucí vývojového oddělení ve společnosti TRUMPF?

Vývoj průkopnických produktů a další optimalizace stávajících strojů a systémů  jsou hlavními oblastmi vývoje ve společnosti TRUMPF. Jakkoli může být výzva velká – vývojoví inženýři pracují vždy v týmu na co nejlepším řešení. Více o tomto zvláštním duchu vypráví Matthias Wissert, vedoucí vývojového oddělení ve společnosti TRUMPF Lasersystems for Semiconductor Manufacturing (TLSM).

"Zajímavá na mé práci je zejména vysoká vzájemná závislost mnoha technických a organizačních výzev."

Matthias Wissert
Vedoucí oddělení Vývoj TLSM

Co jsou vaše činnosti?

Oddělení vývoje společnosti TLSM je s téměř stovkou pracovníků odpovědné za optické dimenzování a kvalifikaci hlavních komponent laserového zesilovače na bázi CO2, který spolu s produkty firem ASML a Zeiss umožňuje výrobu počítačových čipů další generace. I elektrovývoj, softwarový vývoj a díly mechanické konstrukce pro tyto komponenty probíhají v mém oddělení. Jako vedoucí oddělení jsem se svými vedoucími skupin odpovědný mimo jiné za sériovou podporu našich systémů včetně nalezení řešení při technických problémech výroby a u zákazníka. Kromě toho patří mezi mé úkoly technická definice a realizace vývojových projektů, stanovení priorit těchto projektů, bezpečnost práce v našich experimentálních oblastech a plánování, zařazení a kvalifikace pracovníků. To vše se děje v úzké spolupráci s kolegy z jiných oblastí a jednatelem společnosti TLSM.

Proč je vaše činnost tak zajímavá? Proč ji tak rád děláte?

Zajímavá je zejména vysoká vzájemná závislost mnoha technických a organizačních výzev. Integrují se požadavky nejrůznějších disciplín, takže systémové myšlení je nanejvýš důležité a je třeba neustále znovu a znovu odpovídat na otázku „co je nejlepší pro celkový produkt a pro zákazníka“, v závislosti na neustále se měnících rámcových podmínkách. Tím vzniká pravidelně možnost nové optimalizace a nového plánování. Neustálé učení se, jak se přizpůsobit těmto změněným situacím a jak vypadá vhodná organizační struktura, která je funkční pro pracovníky a v souladu s cíli společnosti TRUMPF může i růst, mě každý den fascinuje a motivuje.

Čím je práce ve společnosti TRUMPF zvláštní?

Od prvního dne mě nadchla soudržnost pracovníků ve společnosti TRUMPF – když má člověk otázku, vždy se najde někdo, kdo je ochotný druhému pomoci nebo chápe, kdy někdo ještě může prosit o podporu.

Co je z vašeho pohledu potřeba splňovat, aby se člověk hodil do vašeho týmu?

Do našeho týmu se hodí ten, kdo má radost z komplexních, stále se měnících výzev. A koho baví situace, ve kterých odpověď na technickou otázku přináší nové úkoly k vyřešení. Kromě toho je velkou výhodou nadšení pro nejrůznější technické záležitosti, i mimo vlastní odbornou oblast.

Poznejte nás

Kontakt
Personální oddělení společnosti
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.