You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Kariéra Sarah Haasové | TRUMPF

Co dělá budoucí magistra ve společnosti TRUMPF?

Spolu se závěrečnou prací sbírá mnoho studujících ve společnosti TRUMPF praktické zkušenosti a navazují cenné, dlouhodobé kontakty – ve všech oblastech našeho podnikání po celém světě. Tak to udělala i Sarah Haasová, která psala svoji magisterskou práci ve společnosti TRUMPF v centrále IT. Přesně k tomuto tématu jsme jí položili 5 otázek.

"To neobvyklé na práci ve společnosti TRUMPF je otevřenost kolegyň a kolegů vůči novým tématům, ale i novým spolupracovníkům."

Sarah Haasová
Budoucí magistra

Co byl váš nejodvážnější moment?

Mým nejodvážnějším momentem bylo doposud to, když jsem musela naše projektové výsledky prezentovat před partnerskými společnostmi v rámci vysokoškolského projektu v Paříži.

Co jsou vaše činnosti?

V rámci account managementu jsem sepsala svoji magisterskou práci na téma „Change Management v IT – koncepce procesu změn v agilní transformaci společnosti TRUMPF IT". Account management je centrální kontaktní osobou pro požadavky z oblasti IT pro odborné obory v rámci společnosti TRUMPF.

Proč je vaše činnost tak zajímavá? Proč ji tak ráda děláte?

Během mého pobytu ve společnosti TRUMPF coby studentky jsem se mohla vedle mé magisterské práce ponořit do pro mě relevantních a mnohostranných projektů. Díky tomu byla moje činnost obzvláště zajímavá, neboť můj pracovní den byl nanejvýš proměnlivý a já jsem se do týmu zapojovala stále s novými nápady. To, že „Thinking outside the box“ není jen fráze, ale že se tady takto skutečně pracuje, jsem pochopila během svého působení ve společnosti TRUMPF a mohla tak nasbírat mnoho dojmů a zkušeností z praxe.

Čím je práce ve společnosti TRUMPF zvláštní?

To neobvyklé na práci ve společnosti TRUMPF je otevřenost kolegyň a kolegů vůči novým tématům , ale i novým spolupracovníkům. Při každé otázce jsem se mohla spolehnout na podporu svých kolegyň a kolegů. Kromě toho je docela brzy přenesena osobní odpovědnost na zaměstnance a ti mohou profitovat z mnoha možností vývoje.

Co je z vašeho pohledu potřeba splňovat?

Aby člověk zapadl do týmu account managementu, je zapotřebí pořádná porce humoru, dobrá nálada a taky radost z práce. Nezbytností je také zájem o nová témata a pracovní metody, motivace a vlastní iniciativa, ale také kolegiální spolupráce.

Poznejte nás

Ke Kontaktu
Personální oddělení společnosti
E-mail
Servis a kontakt