Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
TRUMPF employee Philipp Schüll

Philipp Schüll, programový koordinátor „průmyslu 4.0“, koordinátor průmyslu 4.0 u firmy TRUMPF Ditzingen

Jak začala vaše kariéra ve firmě TRUMPF a jakými zastávkami jste si již prošel?

Po mé bakalářské práci a šestiměsíční zahraniční stáži u firmy TRUMPF jsem se stal nejprve poradcem pro Lean-Management. Poté jsem zase odešel na téměř dva roky do zahraničí, do pobočky v Southamptonu (UK).

Poté jsem pracoval jako referent obchodního vedení v Ditzingenu a následně jsem byl poslán do Švýcarska jako vedoucí výroby. Během této doby jsem vedle zaměstnání absolvoval ještě magisterské studium.

Jakou pozici zastáváte v současnosti?

Jsem zodpovědný za programovou koordinaci projektu „průmysl 4.0“, to znamená, že koordinuji několikaletý program digitalizace ve firmě TRUMPF.

Co bylo nejnapínavějším projektem/tématem, na kterém jste pracoval?

U SPI Lasers v Southamptonu, tehdy byl ve skupině TRUMPF ještě úplným nováčkem, jsem se účastnil kompletní transformace výroby dle zásad Lean Production. Všichni jsme měli spoustu práce: pro věci, které těmto zásadám neodpovídaly, jsme hledali náročná řešení, nechali jsme například strhnout a přesunout celé zdi, abychom získali optimální výrobní prostory.

Proč jste zůstal "věrný" firmě TRUMPF?

Fascinuje mě kultura podniku. Přesvědčila mě otevřenost, vstřícnost, kolegialita a orientace na zlepšování. Ve firmě TRUMPF vládne atmosféra hodná ocenění, jež je zároveň orientovaná na výkon.

A co se Vám nejvíce zamlouvá na Vaší pracovní náplni?

V současné době se zabývám digitální budoucností podniku. Líbí se mi průkopnický duch, který TRUMPF razí v rámci tématu průmysl 4.0, i celá dynamika a komplexnost přechodu. V této souvislosti je i mezioborová výměna zkušeností, která mě profesionálně i osobně velmi obohatila.

Máte ve své kariéře nějakou zajímavou osobní perličku?

U firmy TRUMPF si kromě orientace na výkon vážím i vzájemného respektu na pracovišti. Osobně rád vzpomínám na fotbalový turnaj v Rakousku a výlet do hor ve Švýcarsku. Mnozí kolegové se stali mými dobrými přáteli.


Poznejte nás

Kontakt
Personální oddělení společnosti
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.