A group of TRUMPF employees are having a meeting

Svět je náš trh

TRUMPF je celosvětově činná firma, která má více než 70 dceřiných společností ve 30 zemích. Různá stanoviště a rozdílné kultury dělají z mezinárodní spolupráce důležitý faktor úspěchu.

Mezinárodní spolupráce

Spolupráce přesahující jednotlivé firmy je nedílnou součástí naší reality. Jednotlivé podniky vzájemně spolupracují v rámci nejrůznějších témat, a to i přes hranice, a působí tak na globální firemní strategii společnosti TRUMPF. Vývojářské týmy odděleně po celém světě pracují na jednom produktu. Projektové skupiny a funkční oblasti překonávají hranice jednotlivých podniků. Naše stroje jsou vyráběny a montovány v rámci celosvětového výrobního svazku. Zkrátka: Prožíváme a podporujeme interní globalizaci.

A TRUMPF employee is leaving a building

Aby se mezipodniková spolupráce zdařila, je rozhodující mezinárodní propojení našich zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Pro tuto výměnu nabízíme různé možnosti:

  • Začíná to u našich budoucích talentů jako součást vstupních programů nebo praxe.
  • Vyslání pracovníků do jiných podniků trvající několik let nebo mezinárodní, časově omezené projekty našich pracovníků vidíme jako příležitost ke změně.
  • Kromě toho podporujeme mezinárodní a nadnárodní obsazování pracovních míst.

Další podrobnosti

Kontakt
Personální oddělení společnosti
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.