You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Odpovědnost | TRUMPF
Zaměstnanec společnosti TRUMPF pracuje v salonku s laptopem
Odpovědnost

Modely pracovní doby

Už od nepaměti jsou zaměstnanci těžištěm firmy TRUMPF, která se coby zaměstnavatel často celosvětově vymyká běžným standardům . To vytváří rozmanité možnosti organizace pracovní doby.

Kolegové TRUMPF stojící vedle sebe
Odpovědnost

Firma

Chceme spoluutvářet budoucnost a účastníme se obchodních a politických diskuzí, abychom razili důležitá témata budoucnosti, jako je průmysl 4.0.

Pracovník TRUMPF s dcerou
Odpovědnost

Vzdělávání

Vzdělávání je předpokladem pro obchodní a ekonomický rozvoj a technologický pokrok. Podporujeme projekty, které mladým lidem umožňují vytvářet úspěšnou budoucnost.

Přebíráme odpovědnost

TRUMPF je rodinnou firmou. Z přesvědčení myslíme dlouhodobě a jednáme zodpovědně. A jdeme příkladem: s pracovníky zacházíme s respektem, investujeme do zdroje budoucnosti, do vzdělání, aktivní účasti na společenských dialozích a cíleně podporujeme kulturní projekty, které nám všem přinášejí přidanou hodnotu. Obezřetné zacházení se zdroji a také bezpečné a efektivní produkty jsou pro nás jako pro společnost s dlouhodobou působností rovněž samozřejmé.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt