Zaměstnanec společnosti TRUMPF pracuje v salonku s laptopem
Odpovědnost

Modely pracovní doby

Už od nepaměti jsou zaměstnanci těžištěm firmy TRUMPF, která se coby zaměstnavatel často celosvětově vymyká běžným standardům . To vytváří rozmanité možnosti organizace pracovní doby.

Odpovědnost

Společnost a politika

Chceme spoluutvářet budoucnost a účastníme se obchodních a politických diskuzí, abychom razili důležitá témata budoucnosti, jako je průmysl 4.0.

Odpovědnost

Vzdělávání

Vzdělávání je předpokladem pro obchodní a ekonomický rozvoj a technologický pokrok. Podporujeme projekty, které mladým lidem umožňují vytvářet úspěšnou budoucnost.

-/-

Přebíráme odpovědnost

TRUMPF je rodinnou firmou. Z přesvědčení myslíme dlouhodobě a jednáme odpovědně. A jdeme příkladem: se zaměstnanci zacházíme s respektem, investujeme do důležitého zdroje, tedy školení, vítáme aktivní účast zaměstnanců na firemních a politických diskuzích a cíleně vytváříme zázemí pro vznik kulturních a sociálních projektů, které nám všem přinášejí přidanou hodnotu.   

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.