Kultura a sociální zázemí

Naše společenská angažovanost patří k naší kultuře rodinné firmy. Budoucí témata podniku chceme utvářet v partnerském vztahu a díky podpoře kulturních a uměleckých projektů chceme vytvořit inspirující prostředí pro inovace. Poskytujeme podporu, ať už finanční nebo prostřednictvím členství, nápadů, vědomostí a času.

Kultura

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting

TRUMPF podporuje vybrané kulturní instituce a kulturní odvětví v regionech, ve kterých působí. Tím posilujeme atraktivitu našich závodů , a to jak pro naše pracovníky, tak i pro veřejnost. Naší účastí také zajišťujeme kulturní bohatství pro příští generace.

Výstavy a muzea

Technickou výstavu v muzeu Deutsches Museum v Mnichově podporujeme tematickými exponáty. Kromě toho také podporujeme Zemské muzeum ve Württembergu, Linden-Museum ve Stuttgartu a Státní galerii ve Stuttgartu.

Ars Electronica

Ars Electronica je festival, který v sobě spojuje umění, technologii a společnost. Koná se každý rok v hornorakouském Linci. TRUMPF v Paschingu je sponzorem iniciativy, protože průmyslový vývoj v oblasti automatizace a řídicí techniky je zde umělecky zpřístupněn širokému publiku. 

Další podrobnosti
Park soch Bad RagARTz

V květnu roku 2016 byl již pošesté otevřen největší park soch Bad RagARTz v Evropě. Ve švýcarském Bad Ragaz prezentovalo svá umělecká díla 90 umělců ze 13 zemí. Podnik TRUMPF Grüsch sponzoroval událost a pozval pracovníky ke komentované prohlídce výstavy.

Další podrobnosti

Sociální angažovanost

TRUMPF employees with disabilities working together

Naše účast v sociálních projektech se zaměřuje na příslušné společenské požadavky v regionech, v nichž TRUMPF působí. Naše pracovníky výslovně povzbuzujeme, aby se společensky angažovali a vytváříme rámcové podmínky pro osobní účast. Zaměstnanci dceřiných společností se v regionech zapojují do akcí svých závodů. TRUMPF navíc spolupracuje se zařízeními pro osoby se zdravotním postižením a s dalšími sociálními institucemi. 

Pomoc uprchlíkům

Naši pracovníci se zabývají různými činnostmi, a tak aktivně podpořili první kroky uprchlíků v jejich nové vlasti. V našich německých závodech našli práci nebo poznali praxi uprchlíci z Afghánistánu, Iráku a Sýrie. Pro rok 2016 vytvořil TRUMPF další vzdělávací místa pro mladé uprchlíky.

Inclusion Factory

„Inclusion Factory“ v Taicangu je dílna pro osoby se zdravotním postižením, která se podobá koncepci organizace Lebenshilfe v Německu. TRUMPF Čína spolupracuje s neziskovou organizací a jejím pracovníkům poskytuje pracovní oděvy a bezpečnostní obuv.

Další podrobnosti
Podpora obecně prospěšných organizací

TRUMPF a DKMS (dříve Německé centrum dárců kostní dřeně) vyzvali v roce 2016 v Ditzingenu ke společné typizační akci, aby našli pro osoby trpící leukémií dárce kmenových buněk. Náklady na registraci pro potenciální dárce převzal podnik TRUMPF.

Další podrobnosti
Pomoc pro lidi v nouzi

Pomůžeme tam, kde jsou stanoviště nebo pracovníci TRUMPF postiženi katastrofami. Například regionální charitativní organizace podporujeme finančními dary, zapůjčením pracovníků v případě katastrofy a bezplatnými přístroji a stroji.

Další podrobnosti

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.