Pro zajištění funkčnosti této webové prezentace používáme cookies. Pokud nám chcete povolit použití cookies i pro další účely, klikněte zde. Informace o deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů

Kultura a sociální zázemí

Naše společenská angažovanost patří k naší kultuře rodinné firmy. Budoucí témata podniku chceme utvářet v partnerském vztahu a díky podpoře kulturních a uměleckých projektů chceme vytvořit inspirující prostředí pro inovace. Poskytujeme podporu, ať už finanční nebo prostřednictvím členství, nápadů, vědomostí a času.

Kultura

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting

TRUMPF podporuje vybrané kulturní instituce a kulturní odvětví v regionech, ve kterých působí. Tím posilujeme atraktivitu našich závodů , a to jak pro naše pracovníky, tak i pro veřejnost. Naší účastí také zajišťujeme kulturní bohatství pro příští generace.

Výstavy a muzea

Technickou výstavu v muzeu Deutsches Museum v Mnichově podporujeme tematickými exponáty. Kromě toho také podporujeme Zemské muzeum ve Württembergu, Linden-Museum ve Stuttgartu a Státní galerii ve Stuttgartu.

Ars Electronica

Ars Electronica je festival, který v sobě spojuje umění, technologii a společnost. Koná se každý rok v hornorakouském Linci. TRUMPF v Paschingu je sponzorem iniciativy, protože průmyslový vývoj v oblasti automatizace a řídicí techniky je zde umělecky zpřístupněn širokému publiku. 

Další podrobnosti
Park soch Bad RagARTz

V květnu roku 2016 byl již pošesté otevřen největší park soch Bad RagARTz v Evropě. Ve švýcarském Bad Ragaz prezentovalo svá umělecká díla 90 umělců ze 13 zemí. Podnik TRUMPF Grüsch sponzoroval událost a pozval pracovníky ke komentované prohlídce výstavy.

Další podrobnosti

Sociální angažovanost

TRUMPF employees with disabilities working together

Naše účast v sociálních projektech se zaměřuje na příslušné společenské požadavky v regionech, v nichž TRUMPF působí. Naše pracovníky výslovně povzbuzujeme, aby se společensky angažovali a vytváříme rámcové podmínky pro osobní účast. Zaměstnanci dceřiných společností se v regionech zapojují do akcí svých závodů. TRUMPF navíc spolupracuje se zařízeními pro osoby se zdravotním postižením a s dalšími sociálními institucemi. 

Pomoc uprchlíkům

Naši pracovníci se zabývají různými činnostmi, a tak aktivně podpořili první kroky uprchlíků v jejich nové vlasti. V našich německých závodech našli práci nebo poznali praxi uprchlíci z Afghánistánu, Iráku a Sýrie. Pro rok 2016 vytvořil TRUMPF další vzdělávací místa pro mladé uprchlíky.

Inclusion Factory

„Inclusion Factory“ v Taicangu je dílna pro osoby se zdravotním postižením, která se podobá koncepci organizace Lebenshilfe v Německu. TRUMPF Čína spolupracuje s neziskovou organizací a jejím pracovníkům poskytuje pracovní oděvy a bezpečnostní obuv.

Další podrobnosti
Podpora obecně prospěšných organizací

TRUMPF a DKMS (dříve Německé centrum dárců kostní dřeně) vyzvali v roce 2016 v Ditzingenu ke společné typizační akci, aby našli pro osoby trpící leukémií dárce kmenových buněk. Náklady na registraci pro potenciální dárce převzal podnik TRUMPF.

Další podrobnosti
Pomoc pro lidi v nouzi

Pomůžeme tam, kde jsou stanoviště nebo pracovníci TRUMPF postiženi katastrofami. Například regionální charitativní organizace podporujeme finančními dary, zapůjčením pracovníků v případě katastrofy a bezplatnými přístroji a stroji.

Další podrobnosti

Kontakt

TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Czech Republic . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or select a country or region.