Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF employees talking in front of a piece of painting

Kultura

Kultura patří k naší kultuře. Protože jako rodinná firma bychom chtěli podporou kulturních a uměleckých projektů přispět k vytvoření celkově inspirativního prostředí pro inovace. Tím posilujeme atraktivitu našich závodů – pro své pracovníky i pro veřejnost. Svým angažováním navíc vytvoříme kulturní poklady pro další generaci.

Výstavy a muzea

Výstavy a muzea

TRUMPF podporuje vybrané kulturní instituce a tvůrčí osobnosti v oblasti kultury v regionech, ve kterých působí. K těm se řadí například Zemské muzeum ve Württembergu, Linden-Museum ve Stuttgartu, Umělecké muzeum ve Stuttgartu, Státní galerie ve Stuttgartu. a také Ars Electronica v Linci.

Tyto kulturní projekty TRUMPF podporuje

Vertigo. Op Art a kinetické umění.

Výstava v Uměleckém muzeu ve Stuttgartu vystavuje obrazy, reliéfy, objekty a také pochůzné prostorové instalace. Namísto štětce a barvy používají umělci průmyslově vyrobené materiály. Jejich díla vznikají z vědeckého zájmu o fyzikální zákonitosti v optice a poznatků percepční psychologie. Propojení mezi uměním a technikou je pro TRUMPF, svět produktů a mnoho zákazníků samozřejmostí.

Ars Electronica

Ars Electronica je festival, který v sobě spojuje umění, technologii a společnost Koná se každý rok v hornorakouském Linci. TRUMPF v Paschingu je sponzorem iniciativy, protože průmyslový vývoj v oblasti automatizace a řídicí techniky je zde umělecky přístupný širokému publiku.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kolegové TRUMPF stojící vedle sebe
Společnost a politika

Žádná firma nepůsobí ve vakuu: právě coby rodinná firma jsme součástí společnosti a jednáme proto dle pevného přesvědčení, že firmy musí převzít odpovědnost za společný systém hodnot a aktivně jej vyplnit životem.

Pracovník TRUMPF s dcerou
Vzdělávání

Coby firma se špičkovou technologií žije TRUMPF z čerstvých nápadů a výzev. Kvalitní školení je přitom základem inovativního myšlení: je katalyzátorem společenského a ekonomického rozvoje.

a group of TRUMPF employees are talking
Pracovníci

Know-how a nasazení našich zaměstnanců jsou rozhodujícím faktorem pro úspěch našeho podniku. Pro úspěch našeho podniku je rozhodující také know-how a nasazení našich pracovníků. Proto vytváříme rámcové podmínky, které umožňují podat patřičný výkon. To zahrnuje neustálou kvalifikaci našich pracovníků, pozitivní pracovní prostředí a odpovídající ohodnocení.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt