Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
a group of TRUMPF employees are talking

Pracovníci

Pro úspěch našeho podniku je rozhodující know-how a nasazení našich pracovníků. Proto vytváříme rámcové podmínky, které umožňují podat patřičný výkon. To zahrnuje vyrovnaný poměr soukromého a profesního života, zdravé životní podmínky a cílenou podporu rozmanitosti pracovníků.

Soukromý a profesní život

A young father and his daughter in the TRUMPF building

Pružná a individuální organizace pracovní doby a místa, oblasti úkolů ve vlastní zodpovědnosti, férovost a uznalá spolupráce, to jsou hlavní znaky pracovního prostředí firmy TRUMPF. K tomu patří modely specifické pro každý závod, které umožňují například práci z domova a pružnou pracovní dobu našich zaměstnanců. Rodičům kromě toho umožňujeme intenzivní péči o děti.

Zdraví

Zdravé prostředí našich pracovníků nám leží na srdci. Proto se s velkou pozorností a energií zaměřujeme na zajištění zdraví našich zaměstnanců. Všechny závody TRUMPF nabízejí pohyb a dobrou stravu, pracovní místa jsou vybavena v souladu s ergonomickými aspekty. Zdravotní fórum TRUMPF navíc nabízí preventivní prohlídky a sociální poradenství při řešení profesních i osobních problémů.

Rozmanitost a rovné příležitosti

Spolupráce mladých a starších, žen a mužů a mnoha národností a různých osobností a odborných zkušeností z nás dělají silný tým. Podporujeme tuto rozmanitost a vytváříme prostředí, které vyhovuje potřebám všech lidí. TRUMPF vytváří integrovaná pracoviště a poskytuje šance osobám se zdravotním postižením.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kultura a sociální zázemí

Naše společenská angažovanost patří k naší kultuře rodinné firmy. Chceme nechat ostatní participovat na našem hospodářském úspěchu a vytvářet přidanou hodnotu pro společnost. Poskytujeme podporu, ať už finanční nebo prostřednictvím členství, nápadů, vědomostí a času.

Vzdělávání

Coby firma se špičkovou technologií žije TRUMPF z čerstvých nápadů a výzev. Kvalitní školení je přitom základem inovativního myšlení: je katalyzátorem společenského a ekonomického rozvoje.

Společnost a politika

Žádná firma nepůsobí ve vakuu: právě coby rodinná firma jsme součástí společnosti a jednáme proto dle pevného přesvědčení, že firmy musí převzít odpovědnost za společný systém hodnot a aktivně jej vyplnit životem.

Kontakt

TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt