Výběr země / regionu a jazyka
a group of TRUMPF employees are talking

Pracovníci

Know-how a nasazení našich pracovníků jsou rozhodujícím faktorem pro úspěch našeho podniku. Proto vytváříme rámcové podmínky, které umožňují podat patřičný výkon v bezpečném prostředí. To zahrnuje vyrovnaný poměr soukromého a profesního života, zdravé životní podmínky a cílenou podporu rozmanitosti pracovníků.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Muž s ochrannými pracovními prostředky (brýle, rukavice, ochrana sluchu)

Dobrý pocit našich pracovníků je pro nás velmi důležitý. Proto věnujeme veškerou potřebnou pozornost a energii cíli zaručit bezpečnost pro naše pracovníky a ochránit jejich zdraví a podpořit motivaci.

„Každé nehodě lze předcházet“ – To je naše zásada

Prevence je pro nás každodenní záležitostí

Každé pracovní nehodě a každému onemocnění způsobenému pracovní činností lze předcházet. Žijeme v kultuře bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměřené na prevenci. V případě potřeby reagujeme rychle a adekvátně.

Naše pracovní systémy vytváříme tak, aby byly bezpečné a orientované na pracovníky

TRUMPF je jako garant inovací symbolem pro produkty nejvyšší kvality. Se stejnými nároky koncipujeme také naše pracoviště, pracovní místa a procesy v ohledu na bezpečnost a ergonomičnost. Již při plánování dbáme na příslušně platný aktuální stav techniky v regionu. Naše pracovníky do tohoto procesu utváření aktivně zapojujeme. Na základě posouzení rizik a následně přijatých opatření zajišťujeme vysoký standard bezpečnosti práce.

Zdraví jednotlivce je pro nás maximální prioritou.

Pracovně podmíněná zdravotní rizika a onemocnění chceme včas odhalit pomocí závodní lékařské péče. Dáváme pozor na příznaky zdravotních obtíží a našim pracovníkům v případě potřeby poskytujeme podporu. Dále také nabízíme programy vedení zdravého životního stylu.

Naši vedoucí pracovníci jdou příkladem

Vedoucí pracovníci jsou zodpovědní za bezpečnost práce a ochranu zdraví ve svém oddělení. Vystupují jako vzor a poskytují pracovníkům pokyny ohledně správného postupu v ohledu na bezpečnost.

Pracovníci TRUMPF mají povědomí o bezpečnosti

Pracovníci se zapojují do tvorby dobrých a bezpečných pracovních podmínek, zohledňují bezpečnostní pravidla a neohrožují ani sebe ani ostatní.

Kvalifikace a vývoj

TRUMPF employees walking up-stairs

Dobře vzdělaní a vysoce motivovaní pracovníci jsou zárukou naší konkurenceschopnosti a inovativnosti. Živnou půdu v tomto ohledu představuje soustavná a samozřejmá kvalifikace a zdokonalování. Přitom se zaměřujeme přesně na potřeby cílových skupin a poskytujeme jim na míru ušité rozvojové a kvalifikační programy.

Soukromý a profesní život

A young father and his daughter in the TRUMPF building

Pružná a individuální organizace pracovní doby a místa, oblasti úkolů ve vlastní zodpovědnosti, férovost a uznalá spolupráce, to jsou hlavní znaky pracovního prostředí firmy TRUMPF. K tomu patří modely specifické pro každý závod , které umožňují například mobilní a flexibilní práci našich pracovníků. Rodičům kromě toho umožňujeme intenzivní péči o děti.

Rozmanitost a rovné příležitosti

Rozmanitost a rovné příležitosti

Spolupráce mladých i starších, žen a mužů, lidí mnoha  národností i různé osobní a profesní dovednosti z nás dělají silný tým. Podporujeme tuto rozmanitost s cílem podpořit kreativitu a vytvořit prostředí, které spravedlivě vyhovuje potřebám všech lidí. TRUMPF vytváří interní firemní pracovní pozice a chápe se jako subjekt, který vytváří příležitosti pro lidi s postižením. Zastoupení těžce postižených osob (SBV) se zasazuje o podporu a začlenění lidí s hendikepem do společnosti a poskytuje jim užitečné poradenství. Kromě toho TRUMPF pravidelně daruje vyřazený hardware všeobecně prospěšné IT společnosti AfB, a přebírá tím v současnosti záštitu nad dvěma pracovními místy pro lidi s postižením.

Corporate Volunteering

Corporate Volunteering

I odpovědnost jde v TRUMPF za hranice firmy. Naši pracovníci se mohou každý rok určitou část pracovní doby účastnit různých dobročinných akcí. Tyto projekty se přitom neomezují pouze na vzdělávání dětí a mladistvých, ale zahrnují také například projekty, které připravují uprchlíky nebo lidi s hendikepem na uplatnění na trhu práce. Změna perspektivy přitom přináší skutečnou win-win strategii: Proto na jednu stranu pracovníci získávají kreativní podněty a náhled do jiných způsobů práce, na druhou stranu se posiluje na základě atraktivní nabídky připoutání ke společnosti.

Kulturní program v TRUMPF

Pracovníci se shromažďují před malbou

Náš obsáhlý kulturní program pro pracovníky nabízí kreativní prostředí pro inovace a změnu perspektivy. Svěží podněty z umění, literatury a hudby podněcují také kreativitu v našem pracovním prostředí. Zároveň podporují různé akce propojení a komunikaci pracovníků, kteří by spolu navzájem při každodenní práci nepřišli tak často do kontaktu.

Také by vás mohla zajímat tato témata

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting
Kultura

Naše společenská angažovanost patří k naší kultuře rodinné firmy. Chceme nechat ostatní participovat na našem hospodářském úspěchu a vytvářet přidanou hodnotu pro společnost. Poskytujeme podporu, ať už finanční nebo prostřednictvím členství, nápadů, vědomostí a času.

Kolegové TRUMPF stojící vedle sebe
Společnost a politika

Žádná firma nepůsobí ve vakuu: právě coby rodinná firma jsme součástí společnosti a jednáme proto dle pevného přesvědčení, že firmy musí převzít odpovědnost za společný systém hodnot a aktivně jej vyplnit životem.

Pracovník TRUMPF s dcerou
Vzdělávání

Coby firma se špičkovou technologií žije TRUMPF z čerstvých nápadů a výzev. Kvalitní školení je přitom základem inovativního myšlení: je katalyzátorem společenského a ekonomického rozvoje.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt