Výběr země / regionu a jazyka
Produktové portfólio firmy TRUMPF

Produkty a dodavatelský řetězec

Naše produkty a služby jsou na trhu považovány za vysoce inovativní, vhodné pro průmyslové odvětví a spolehlivé. Energeticky a surovinově šetrné utváření našeho portfolia je pro nás přitom stejně samozřejmé jako jeho bezpečnost nebo dlouhá životnost a možnost snadné opravitelnosti. Tomuto požadavku chceme dlouhodobě dostát – s každým zdokonalením nanovo. Také ve spolupráci s našimi obchodními partnery očekáváme zodpovědné, trvale udržitelné a uvědomělé chování v rámci činnosti naší společnosti.

Strojní bezpečnost

Pro TRUMPF je velmi důležitá bezpečnost jeho produktů. Zajišťujeme, aby se lidé nemohli při používání našich produktů zranit a neutrpěli přitom jakoukoli zdravotní újmu. Je pro nás samozřejmostí  že dodržujeme bezpečnostní požadavky nejen Evropské unie, ale také legislativ všech našich cílových trhů. A co víc: Obsluha u strojů TRUMPF je výrazně lépe chráněna před laserovým zářením a prachem, než je tomu u většiny konkurenčních strojů. Přesně sledujeme  používání našich produktů v terénu a pravidelně je zlepšujeme.

Energetická a surovinová efektivita

Naše inženýrky a inženýry ženou každý den kupředu nové výzvy spočívající v nalezení řešení pro naše zákazníky. Inovace znamená pro náš tým také neustálé zdokonalování produktů v ohledu na energetickou a surovinovou efektivitu nebo umožnění moderních aplikací, které nabízí výhody v ohledu na snížení spotřeby surovin.

Efektivní stroje a lasery

Zpravidla je nový produkt TRUMPF výrazně efektivnější než jeho předchozí model. Energetickou spotřebu našich obráběcích strojů zaznamenáváme a analyzujeme systematicky podle standardizovaných benchmarkových tabulek. Výrazně jsme zlepšili energetickou účinnost našich pevnolátkových laserů v náročném procesu. Také při zdokonalování naší výkonové elektroniky se nám povedly určité skoky v efektivitě, na které jsme hrdí.

Efektivní obráběcí procesy u našich zákazníků

Z našeho pohledu je vždy rozhodující celková bilance aplikace. Pomocí techniky TRUMPF se obrábí většinou kovy, pro jichž výrobu je zapotřebí velké množství energie. Přesnost a procesní stabilita, na kterých s našimi produkty pracujeme, se odráží v použití menšího množství materiálu a zmetků. Kromě toho pomáhají různé funkce našich strojů zákazníkovi optimálně využívat materiál.

TRUMPF jako síla, která otevírá brány
Energetická a klimatizační technika

S pomocí našich produktů umožňujeme našim zákazníkům nabízet surovinově efektivní řešení. Laserová technologie otevírá nové možnosti vytváření lehkých konstrukcí, které vedou například v letectví nebo ve výrobě automobilů k významnému omezení množství emisí skleníkových plynů. Také pomocí naší výkonové elektroniky lze vyrábět ekologické technologie: ať již se jedná o architektonické sklo s optimalizovanými izolačními vlastnostmi, solární moduly nebo baterie pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů

Sie wollen mehr über das Thema Energieeffizienz bei TRUMPF erfahren?

Dodavatelský řetězec – odpovědnost jde v TRUMPF za hranice firmy.

Sklad s výškovými regály

Také ve spolupráci s našimi obchodními partnery klademe velký důraz na odpovědné, trvale udržitelné a uvědomělé chování v rámci činnosti naší společnosti. S naším celosvětově závazným kodexem chování pro dodavatele dodržujeme svoji společenskou a trvale udržitelnou odpovědnost v dodavatelském řetězci.

Také by vás mohla zajímat tato témata

TRUMPF employee testing a component
Management kvality

Kvalita našich výrobků a služeb se opírá o definované standardy a metody a pevně zakotvené povědomí našich pracovníků o kvalitě.

People at TRUMPF shaking hands
Dodavatelé

Nákupní aktivity mají přímý vliv na úspěch podniku TRUMPF. K tomu jsou rozhodující inovativní a spolehliví dodavatelé.

Produktové portfólio firmy TRUMPF
Portfolio produktů firmy TRUMPF

iTRUMPF nabízí výrobní řešení v odvětví strojů a systémů, laseru, výkonnostní elektroniky, elektrického nářadí, Smart factory, softwaru a servisu.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt