Pro zajištění funkčnosti této webové prezentace používáme cookies. Pokud nám chcete povolit použití cookies i pro další účely, klikněte zde. Informace o deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů

Společnost a politika

Žádná firma nepůsobí ve vakuu: právě jako rodinná firma jsme součástí společnosti a jednáme proto podle pevného přesvědčení, že firmy musí převzít odpovědnost za společný systém hodnot a zaplnit jej životem. Tato vůle se odráží ve vnitřních i vnějších vztazích naší firmy: celosvětově jsme pro všechny zaměstnance stanovili jednotná pravidla chování a účastníme se četných společensko-politických a vědeckých projektů a iniciativ. Myslíme dlouhodobě a aktivně spoluvytváříme rámcové podmínky našeho podniku.

Shoda

Dbáme na dodržování národních i mezinárodních směrnic a zákonů. TRUMPF usiluje o dosažení celosvětově jednotných hodnot a o příkladné jednání každého zaměstnance. Za tímto účelem jsme zavedli celosvětově platný Compliance-Program a uzavřeli kodex chování. V něm uvádíme konkrétní způsoby jednání a zásadně podporujeme citlivost na problematické jednání.

Politická diskuze

TRUMPF otevírá dialog s nositeli politických rozhodnutí a se zájmovými skupinami. Naši vedoucí pracovníci i členové našeho obchodního vedení jsou činní v pracovních kruzích, sítích a spolcích a konstruktivně tak ovlivňují vývoj budoucích témat, jako je digitální transformace výrobního průmyslu. V mnoha místních, národních a mezinárodních grémiích pracujeme na zlepšení porozumění potřeb našeho odvětví a propojení mezi ekonomikou a politikou.

Členství a sítě

Pro naše podnikové pozice vstupujeme v rámci členství do zájmových spolků a spoluvytváříme tak společensko-politické, ekonomické a technické rámcové podmínky. Povzbuzujeme naše zaměstnance, aby se spojovali a dlouhodobě působili v odborných svazech nebo pracovních skupinách.

Dary a sponzoring

TRUMPF klade velký důraz na, podporu smysluplných projektů a institucí ve společnosti. Proto jsou dary a sponzoring velmi důležité. Podporována jsou příslušná odborná témata nebo témata budoucnosti i naše čtyři těžiště: vzdělávání, zaměstnanci, kultura a sociální oblast, společnost a politika, a to buď finančně nebo prostřednictvím osobní účasti.

Další podrobnosti

Kontakt

TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Czech Republic . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or select a country or region.