Společnost a politika

Žádná firma nepůsobí ve vakuu: právě jako rodinná firma jsme součástí společnosti a jednáme proto podle pevného přesvědčení, že firmy musí převzít odpovědnost za společný systém hodnot a zaplnit jej životem. Tato vůle se odráží ve vnitřních i vnějších vztazích naší firmy: celosvětově jsme pro všechny zaměstnance stanovili jednotná pravidla chování a účastníme se četných společensko-politických a vědeckých projektů a iniciativ. Myslíme dlouhodobě a aktivně spoluvytváříme rámcové podmínky našeho podniku.

Shoda

Dbáme na dodržování národních i mezinárodních směrnic a zákonů. TRUMPF usiluje o dosažení celosvětově jednotných hodnot a o příkladné jednání každého zaměstnance. Za tímto účelem jsme zavedli celosvětově platný Compliance-Program a uzavřeli kodex chování. V něm uvádíme konkrétní způsoby jednání a zásadně podporujeme citlivost na problematické jednání.

Politická diskuze

TRUMPF otevírá dialog s nositeli politických rozhodnutí a se zájmovými skupinami. Naši vedoucí pracovníci i členové našeho obchodního vedení jsou činní v pracovních kruzích, sítích a spolcích a konstruktivně tak ovlivňují vývoj budoucích témat, jako je digitální transformace výrobního průmyslu. V mnoha místních, národních a mezinárodních grémiích pracujeme na zlepšení porozumění potřeb našeho odvětví a propojení mezi ekonomikou a politikou.

Členství a sítě

Pro naše podnikové pozice vstupujeme v rámci členství do zájmových spolků a spoluvytváříme tak společensko-politické, ekonomické a technické rámcové podmínky. Povzbuzujeme naše zaměstnance, aby se spojovali a dlouhodobě působili v odborných svazech nebo pracovních skupinách.

Dary a sponzoring

TRUMPF klade velký důraz na, podporu smysluplných projektů a institucí ve společnosti. Proto jsou dary a sponzoring velmi důležité. Podporována jsou příslušná odborná témata nebo témata budoucnosti i naše čtyři těžiště: vzdělávání, zaměstnanci, kultura a sociální oblast, společnost a politika, a to buď finančně nebo prostřednictvím osobní účasti.

Další podrobnosti

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.