Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.

Žádná firma nepůsobí ve vakuu: právě jako rodinná firma jsme součástí společnosti a jednáme proto podle pevného přesvědčení, že firmy musí převzít odpovědnost za společný systém hodnot a zaplnit jej životem. Tato vůle se odráží ve vnitřních i vnějších vztazích naší firmy: celosvětově jsme pro všechny zaměstnance stanovili jednotná pravidla chování a účastníme se četných společensko-politických a vědeckých projektů a iniciativ. Myslíme dlouhodobě a aktivně spoluvytváříme rámcové podmínky našeho podniku.

Shoda

Dbáme na dodržování národních i mezinárodních směrnic a zákonů. TRUMPF usiluje o dosažení celosvětově jednotných hodnot a o příkladné jednání každého zaměstnance. Za tímto účelem jsme zavedli celosvětově platný Compliance-Program a uzavřeli kodex chování. V něm uvádíme konkrétní způsoby jednání a zásadně podporujeme citlivost na problematické jednání.

Politická diskuze

TRUMPF otevírá dialog s nositeli politických rozhodnutí a se zájmovými skupinami. Naši vedoucí pracovníci i členové našeho obchodního vedení jsou činní v pracovních kruzích, sítích a spolcích a konstruktivně tak ovlivňují vývoj budoucích témat, jako je digitální transformace výrobního průmyslu. V mnoha místních, národních a mezinárodních grémiích pracujeme na zlepšení porozumění potřeb našeho odvětví a propojení mezi ekonomikou a politikou.

Členství a sítě

Pro naše podnikové pozice vstupujeme v rámci členství do zájmových spolků a spoluvytváříme tak společensko-politické, ekonomické a technické rámcové podmínky. Povzbuzujeme naše zaměstnance, aby se spojovali a dlouhodobě působili v odborných svazech nebo pracovních skupinách.

Dary a sponzoring

TRUMPF klade velký důraz na, podporu smysluplných projektů a institucí ve společnosti. Proto jsou dary a sponzoring velmi důležité. Podporována jsou příslušná odborná témata nebo témata budoucnosti i naše čtyři těžiště: vzdělávání, zaměstnanci, kultura a sociální oblast, společnost a politika, a to buď finančně nebo prostřednictvím osobní účasti.

Další podrobnosti

Kultura a sociální zázemí

Naše společenská angažovanost patří k naší kultuře rodinné firmy. Chceme nechat ostatní participovat na našem hospodářském úspěchu a vytvářet přidanou hodnotu pro společnost. Poskytujeme podporu, ať už finanční nebo prostřednictvím členství, nápadů, vědomostí a času.

a group of TRUMPF employees are talking
Pracovníci

Pro úspěch našeho podniku je rozhodující know-how a nasazení našich pracovníků. Proto vytváříme rámcové podmínky, které umožňují podat patřičný výkon. To zahrnuje neustálou kvalifikaci našich pracovníků, pozitivní pracovní prostředí a odpovídající ohodnocení.

Vzdělávání

Coby firma se špičkovou technologií žije TRUMPF z čerstvých nápadů a výzev. Kvalitní školení je přitom základem inovativního myšlení: je katalyzátorem společenského a ekonomického rozvoje.

Kontakt

TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt