Výběr země / regionu a jazyka
Pracovník TRUMPF s dcerou

Vzdělávání

Coby firma se špičkovou technologií žije TRUMPF z nových nápadů a podnětů. Katalyzátorem je: vzdělávání. S naším nasazením v oblasti podpory mladých pracovníků, studia a výzkum bychom chtěli společně s našimi partnery vzbudit zakladatelského ducha a fascinaci technikou, ekonomikou a digitalizací, abychom mohli naše odvětví dobře připravit na budoucnost.

Podpora vysokého školství

Graduates at TRUMPF working together

Podporujeme finančně a osobní spoluprací při studiu mladé studenty z vysokých škol s podobným tematickým zaměřením a vzdělávacích institucí. Při přednáškách na vysokých školách přibližujeme z hlediska praxe technologie budoucnosti. TRUMPF nabízí průmyslové a junior programy kvalifikovaným akademickým pracovníkům. A dále podporujeme projekty pro mladé pracovníky v institucích a svazech, například na základě financování stipendií. Kromě toho TRUMPF spolupracuje v národních a evropských podpůrných programech s instituty a průmyslovými partnery na tématech budoucnosti, jako je elektromobilita, průmysl 4.0 nebo umělá inteligence.

Podpora mládeže

Kinder vor einer TRUMPF Maschine

TRUMPF iniciuje a podporuje vzdělávací programy v různých typech škol a pro různé věkové skupiny. Protože vzdělávání je základem inovativnosti. Co by asi společnosti byly bez inovací? Tyto projekty vedeme v mezinárodním měříku v mnoha závodech TRUMPF a v nejlepším případě jsme schopni si za tímto účelem získat jiné společnosti.

Vzdělávací partnerství dle typu školy

Takto vypadá podrobně rozmístění 99 partnerství v našich vzdělávacích centrech v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku.

  • První stupeň

  • Druhý stupeň I

  • Druhý stupeň II

Takto vypadá podrobně rozmístění 99 partnerství v našich vzdělávacích centrech v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku.

V těchto vzdělávacích projektech a iniciativách se TRUMPF angažuje

Projekt Wissensfabrik

TRUMPF je spoluzakladatelem projektu „Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.“, jehož cílem je vzbudit nadšení pro techniku a podnikání v Německu a předávat zkušenosti inovativní rodinné firmy.

IT2School

V rámci digitalizace je neustále důležitější přilákat děti k tématu IT již ve školním věku. Cílem projektu IT2School je mimo jiné vzbudit co nejdříve potenciální zájem o IT profese, a zajistit si tak odborníky do budoucnosti. IT2School je německý projekt, který byl iniciován projektem Wissensfabrik a realizován ve spolupráci s TRUMPF s různými školami. U IT2School jsou školákům (ž/m/n) z různých tříd představeny čtyři až deset informačních technologií, což jim umožňuje jim porozumět a spoluutvářet je. Děti mají hravou formou proniknout do zásadních témat IT, jako například do komunikace, dat, programovacích jazyků a souhry mezi hardwarem a softwarem.

WECONOMY

TRUMPF podporuje soupeření při zakládání inovativních a technologicky orientovaných start-upů v Německu. WECONOMY vyhledává obchodní nápady, které by bylo možné s technickým know-how a dobrým obchodním modelem realizovat v příslušném odvětví. Vítězové získají v rámci jednoročního podpůrného programu možnost představit nápad na svůj start-up projekt vysoce postaveným zástupcům průmyslu a pravidelně s nimi komunikovat. Svým nasazením by TRUMPF chtěl podporovat zakladatelského ducha, a tím dlouhodobě přispívat k podpoře konkurenceschopnosti zdejší ekonomiky.

Mladí vědci

Jako společnosti se špičkovou technologií záleží TRUMPF na tom, aby podporovala mladé pracovníky v jejich technických a přírodovědných zájmech a zajišťovala jim nepřetržitě vysokou úroveň vzdělávání. Na základě projektů, jako například „Mladí výzkumníci“ (ž/m/n) mají být školáci podporováni při samostatné práci a získávat nadšení pro příslušná témata. Toto nadšení se má využívat také pro budoucí profesní orientaci jednotlivých účastníků tohoto projektu. Vede je učitel ze školy a tým odborníků z TRUMPF z německých poboček.

Letní škola Tru2Future

Letní školou Tru2Future by TRUMPF chtěl nadchnout mladé lidi v Německu pro elektroniku, programování a témata digitalizace. Školáci (ž/m/n) 8., 9. a 10. třídy v rámci tohoto programu dochází jeden týden o prázdninách do společnosti TRUMPF a integrují různé elektronické součásti do kostky vytisknuté na 3D tiskárně. Takže se prakticky učí pájet, a také se věnují teoretickým základům spínání. Díky hravému přístupu se zabaví děti různého věku a úrovně znalostí tak, aby se nikdy nikdo nenudil. Někteří účastníci se později do TRUMPF vrací v rámci školních stáží nebo vzdělávací, resp. studijní pozice.

KiTec
Bildungsprojekt KiTec

Děti jsou fascinovány technickými souvislostmi a již v raném věku se je snaží pochopit. My ze společnosti TRUMPF bychom chtěli tento hlad po vědomostech zahnat pomocí projektu KiTec, iniciovaným projektem Wissensfabrik, ve spolupráci s různými mateřskými školkami a základními školami v Německu již u dětí v předškolním věku. Při realizaci tohoto projektu mají ti nejmenší jako „objevitelé“ nacházet samostatně řešení na různé problémy, a tím posilovat svůj zájem o technické souvislosti. Kromě podporování kreativity dětí má KiTec pomoci rozvíjet jejich kladné povědomí o jejich vlastních technických schopnostech.

Vzdělávací program CCAP

Vzhledem k raketově rostoucímu školnému v USA, které ztěžuje mnoha mladým lidem přístup k dobrému školnímu vzdělání, nabízí vzdělávací program naší americké dceřiné společnosti dobrou šanci. Protože tento program splňuje všechny kvalitativní požadavky CCAP (Connecticut Credit Assessment Program). Konkrétně to znamená: Absolventi získají ke svému závěrečnému vysvědčení cca 40 bezplatných College Credits. Tím dosáhli z velké části titulu Associate Degree.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kolegové TRUMPF stojící vedle sebe
Společnost a politika

Žádná firma nepůsobí ve vakuu: právě coby rodinná firma jsme součástí společnosti a jednáme proto dle pevného přesvědčení, že firmy musí převzít odpovědnost za společný systém hodnot a aktivně jej vyplnit životem.

a group of TRUMPF employees are talking
Pracovníci

Know-how a nasazení našich zaměstnanců jsou rozhodujícím faktorem pro úspěch našeho podniku. Pro úspěch našeho podniku je rozhodující také know-how a nasazení našich pracovníků. Proto vytváříme rámcové podmínky, které umožňují podat patřičný výkon. To zahrnuje neustálou kvalifikaci našich pracovníků, pozitivní pracovní prostředí a odpovídající ohodnocení.

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting
Kultura

Naše společenská angažovanost patří k naší kultuře rodinné firmy. Chceme nechat ostatní participovat na našem hospodářském úspěchu a vytvářet přidanou hodnotu pro společnost. Poskytujeme podporu, ať už finanční nebo prostřednictvím členství, nápadů, vědomostí a času.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt