Vzdělávání

Coby firma se špičkovou technologií žije TRUMPF z nových nápadů a výzev. Kvalitní školení je přitom základem inovativního myšlení: je katalyzátorem společenského a ekonomického pokroku. Chceme budit nadšení pro technická témata a ekonomické znalosti, abychom podpořili budoucí konkurenceschopnost Německa.

Podpora mládeže

Firma TRUMPF iniciuje a podporuje vzdělávací projekty v různých formách a pro různé věkové skupiny. Žáci základních škol vyvíjejí svůj vlastní produkt a přitom se učí základy řízení podniku. Studenti středních škol díky dlouhodobé praxi zlepšují v provozu své sociální kompetence, a tak zvyšují své profesní perspektivy. Gymnazisté nacházejí přístup k technickým procesům. Tyto projekty provádíme v mezinárodním měřítku v mnoha závodech TRUMPF a v nejlepším případě můžeme na pomoc získat další podniky.

Projekt Wissensfabrik

TRUMPF je spoluzakladatelem projektu „Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.“, jehož cílem je vzbudit nadšení pro techniku a podnikání a předávat zkušenosti inovativní rodinné firmy.

Další podrobnosti
Mladí vědci

TRUMPF podporuje mladé lidi při výzkumu a bádání. Studentské týmy, které se účastní soutěže „Mladí vědci“, mohou provádět hospitaci ve vzdělávacím oddělení a s předstihem u nás razit svůj projekt.

Dětský den

TRUMPF se účastní dětského dne hornorakouského průmyslu  s cílem nadchnout děti v raném věku pro techniku. Prostřednictvím rolí poznají mladí návštěvníci například každodenní život ve firmě TRUMPF a mohou na vlastní kůži spatřit jednotlivé kroky vedoucí od objednávky až po dodávku hotového stroje.

Další podrobnosti

Výzkum a nauka

Graduates at TRUMPF working together

Podporujeme tematicky příbuzné katedry a technická studia finančně i osobní účastí na vyučování. Budoucí technologie prakticky přinášíme do výuky na vysokých školách. Kvalifikovaným akademikům nabízí TRUMPF průmyslové a tréninkové programy. Navíc podporujeme projekty zaměřené na podporu mládeže u institucí a sdružení, například katedru pro mezigenerační hospodářskou politiku na WHU“. TRUMPF navíc společně s instituty a průmyslovými partnery pracuje v národních i evropských podpůrných programech na tématech budoucnosti, jako je elektromobilita, fotovoltaika nebo průmysl 4.0.

Další podrobnosti

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.