Pro zajištění funkčnosti této webové prezentace používáme cookies. Pokud nám chcete povolit použití cookies i pro další účely, klikněte zde. Informace o deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů

Vzdělávání

Coby firma se špičkovou technologií žije TRUMPF z nových nápadů a výzev. Kvalitní školení je přitom základem inovativního myšlení: je katalyzátorem společenského a ekonomického pokroku. Chceme budit nadšení pro technická témata a ekonomické znalosti, abychom podpořili budoucí konkurenceschopnost Německa.

Podpora mládeže

Firma TRUMPF iniciuje a podporuje vzdělávací projekty v různých formách a pro různé věkové skupiny. Žáci základních škol vyvíjejí svůj vlastní produkt a přitom se učí základy řízení podniku. Studenti středních škol díky dlouhodobé praxi zlepšují v provozu své sociální kompetence, a tak zvyšují své profesní perspektivy. Gymnazisté nacházejí přístup k technickým procesům. Tyto projekty provádíme v mezinárodním měřítku v mnoha závodech TRUMPF a v nejlepším případě můžeme na pomoc získat další podniky.

Projekt Wissensfabrik

TRUMPF je spoluzakladatelem projektu „Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.“, jehož cílem je vzbudit nadšení pro techniku a podnikání a předávat zkušenosti inovativní rodinné firmy.

Další podrobnosti
Mladí vědci

TRUMPF podporuje mladé lidi při výzkumu a bádání. Studentské týmy, které se účastní soutěže „Mladí vědci“, mohou provádět hospitaci ve vzdělávacím oddělení a s předstihem u nás razit svůj projekt.

Dětský den

TRUMPF se účastní dětského dne hornorakouského průmyslu  s cílem nadchnout děti v raném věku pro techniku. Prostřednictvím rolí poznají mladí návštěvníci například každodenní život ve firmě TRUMPF a mohou na vlastní kůži spatřit jednotlivé kroky vedoucí od objednávky až po dodávku hotového stroje.

Další podrobnosti

Výzkum a nauka

Graduates at TRUMPF working together

Podporujeme tematicky příbuzné katedry a technická studia finančně i osobní účastí na vyučování. Budoucí technologie prakticky přinášíme do výuky na vysokých školách. Kvalifikovaným akademikům nabízí TRUMPF průmyslové a tréninkové programy. Navíc podporujeme projekty zaměřené na podporu mládeže u institucí a sdružení, například katedru pro mezigenerační hospodářskou politiku na WHU“. TRUMPF navíc společně s instituty a průmyslovými partnery pracuje v národních i evropských podpůrných programech na tématech budoucnosti, jako je elektromobilita, fotovoltaika nebo průmysl 4.0.

Další podrobnosti

Kontakt

TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Czech Republic . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or select a country or region.