Výběr země / regionu a jazyka
Glóbus z kovu, vytvořen pomocí 3D tisku.

Životní prostředí

Jako firma s dlouhodobou působností považuje TRUMPF obezřetné zacházení se zdroji a co největší zamezení negativních dopadů na životní prostředí za součást své firemní odpovědnosti. Stanovujeme si proto ambiciozní, globální cíle na ochranu klimatu a s naší klimatickou strategií podporujeme 1,5stupňový cíl Pařížské dohody o klimatu. Tím se jasně orientujeme na trajektorii iniciativy Science Based Targets.

Ochrana životního prostředí

Společnost TRUMPF investuje do roku 2030 téměř 80 milionů eur do ochrany klimatu. Konkrétně se přitom zaměřujeme na následující opatření: 

Snížení spotřeby energie

Ročně chceme realizovat úsporná opatření ve výši 1,5 % u proudu a 3 % v případě zemního plynu a topného oleje (ve srovnání s rokem 2018/19). Do roku 2030 snížíme naši spotřebu o 25,5 gigawatt hodin a investujeme za tímto účelem kolem 40 milion eur.  Naším vyšším cílem je navzdory růstu udržet naši spotřebu energie do roku 2030 na konstantní úrovni.

Trvale udržitelné elektrické napájení

Společnost TRUMPF důsledně rozvíjí vlastní výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Do roku 2027 mají být všechny vhodné střešní plochy našich stanovišť po celém světě vybaveny fotovoltaickými zařízeními. Kromě toho odebíráme až 100 % proudu z obnovitelných zdrojů tím, že nakupujeme kvalitní certifikáty a dbáme na to, aby zelený proud pocházel z mladých, nepodporovaných zařízení. 

Kompenzování nevyhnutelných emisí

Pomocí certifikátů kompenzuje společnost TRUMPF nevyhnutelné emise, které vznikají  spalováním pohonných hmot, topného oleje a zemního plynu. Ve střednědobém rámci chceme tento postup značně redukovat tím, že se stále více účastníme přímo trvale udržitelných projektů. Proto spolupracuje společnost TRUMPF s organizacemi, které po celém světě realizují projekty na ochranu klimatu a jsou tak současně i přínosem pro místní . Všechny projekty jsou označeny zlatým standardem nebo srovnatelnou certifikací.

Energetická efektivita

Energetická efektivita je pro společnost TRUMPF nejvyšší prioritou, aby vůbec nevznikaly emise. Je pro nás důležité nenakupovat přednostně certifikáty, ale aby vůbec nevznikaly emise skleníkových plynů. To začíná při vývoji našich produktů a výběru komponent. Naše metody, zařízení a budovy odpovídají aktuálnímu stavu techniky. Certifikovaný systém řízení energie podle ISO 50001 se již několik let používá ve všech evropských výrobních závodech.

Energetická efektivita má mnoho podob

Budovy a infrastruktura

Pro plánování a provoz našich budov dodržujeme přísné normy. Mimořádnou pozornost věnujeme dlouhé životnosti našich budov a infrastruktury. Pro naše velké závody pracujeme s energetickými masterplány, které znázorňují scénáře pro propojení a optimalizaci proudění tepla a chladu. Kromě toho snižujeme díky regenerativní výrobě energie naše emise CO2.

Energeticky efektivní procesy

Naším cílem je nepřetržitě optimalizovat naše procesy, bez ohledu na to, zda se to týká výroby nebo testování. A právě v neproduktivní době bychom chtěli omezit svoji vlastní spotřebu energie na minimum, a proto pravidelně testujeme všechny naše výrobní procesy.

Takto šetříme emise na celém světě

Nejen show – energetická účinnost v Ditzingenu, Německo

V našem showroomu v Ditzingenu šetříme díky důslednému používání úsporných energetických režimů našich pevnolátkových laserů a automatického vypínání přes noc a o víkendech téměř 170 tun CO.

Geotermální elektrárna v Taicang, Čína

Při rozšiřování závodu TRUMPF v Taicang jsme nainstalovali 170 sond do hloubky 100 metrů a jedno tepelné čerpadlo, abychom využívali teplotu v půdě k vytápění a chlazení budovy pomocí geotermální energie. Tímto způsobem se zamezí produkci 415 tun CO2 ročně.

Optimalizace provozu v Ditzingenu, Německo

Při výrobě a vývoji vysoce výkonných laserových zesilovačů, které slouží pro výrobu mikročipů pro polovodičový průmysl, neustále optimalizujeme své procesy, a to i v ohledu na energetickou efektivitu. Díky změně procesu a použití energeticky efektivního čisticího zařízení Feinst bylo možné ušetřit cca 207 tun CO2  . Zařízení zbavuje vysoustružené a frézované díly zbytků energeticky efektivním způsobem.

Optimalizace osvětlení ve všech budovách ve Farmington, USA

Zářivková svítidla nainstalovaná v USA jsme vyměnili za vysoce výkonná LED retrofit svítidla a tím dále optimalizovali energetický výkon. Tím bylo zamezeno produkci cca 100 tun CO2.

Bloková tepelná elektrárna v Hettingenu, Německo

Bloková tepelná elektrárna v Hettingenu vyrábí proud pro naši výrobu. Vznikající odpadní teplo se používá pro vytápění budov. Úspora: až 100 tun COročně.

Management vypínání ve výrobě v Pasching, Rakousko

Základní spotřebu strojů pro vyrábění ohýbacích nástrojů v Paschingu se podařilo snížit díky důslednému vypínání na konci směny a přes víkend. Ročně se ušetří 50 t CO2 . Rakouské ministerstvo pro trvalou udržitelnost a cestovní ruch udělilo dceřiné společnosti TRUMPF Rakousko ocenění za úspěšná opatření pro ochranu klimatu.

Změna procesu lakování v Liberci, Česká republika

Díky změně procesu lakování vyžaduje barva na schnutí menší teplo než doposud. Díky tomu se snížila spotřeba plynu, ročně se zamezí produkci 50 tun CO2 .

Osvětlení ve Freiburgu, Německo

Ve Freiburgu se v obchodním roce 2018/19 celoplošně přešlo na LED svítidla. Tím se zamezilo produkci 180 tun CO2 ročně.

Mobilita

Městská doprava v noci

Bez ohledu na to, jak se dostávají pracovníci do práce, my je podporujeme na základě atraktivních pobídek ke snižování emisí CO2. Zároveň bychom chtěli, aby mobilita v závodě Ditzingen samotná i doprava mezi jednotlivými závody firmy byla co nejšetrnější vůči přírodním zdrojům. V našem vozovém parku kromě toho snížíme emise CO2 do roku 2030 o 25 % ve srovnání s hospodářským rokem 2018/19. Toho dosáhneme kromě jiného elektrifikací firemních vozů a pool vozidel..

Takto umožňuje TRUMPF trvale udržitelnou mobilitu

Provozní management mobility

TRUMPF by chtěl omezit otisk CO2 svých pracovníku u cesty do práce na minimum. Proto nabízíme mimo jiné možnost cenově výhodný leasing business bike. Kromě toho je pro řidiče dvoukolových jízdních prostředků k dispozici mnoho míst k zaparkování jízdních kol, elektrokol a motocyklů, sprch a také uzamykatelných skříněk. Díky zvýhodněné zaměstnanecké jízdence podporujeme jízdu do práce prostředky hromadné dopravy. Pro jízdu do firemního areálu v Ditzingenu se navíc používá silniční scooter, tj. elektrododávka, kterou používá Deutsche Post, na jíž vývoji se firma TRUMPF sama spolupodílela.

Elektromobilita

V roce 2019 otevřel TRUMPF v Ditzingenu jedno z největších elektro čerpacích stanovišť Německa. V novém vlastním firemním parkovacím domu je pracovníkům k dispozici 86 dobíjecích bodů. Nainstalované dobíjecí boxy mají společně výkon téměř 1 000 kilowattů. Tímto způsobem pracovníkům umožňujeme pohodlné dobití svého vozu během pracovní doby. Jako společnost se špičkovou technologií jsme nejen uživatelem alternativní technologie pohonu na elektrickou energii, ale také důležitým dodavatelem. Mnoho laserů TRUMPF se mimo jiné používá při výrobě baterií pro elektromotory po celém světě.

Jsme členem

Také by vás mohla zajímat tato témata

Portfolio produktů firmy TRUMPF
Produkty a dodavatelský řetězec

TRUMPF je na trhu považován za symbol vysoce inovativních výrobků a služeb, které jsou vhodné pro průmyslové použití a zároveň spolehlivé. Přečtěte si v této souvislosti o našich vysokých nárocích na strojní bezpečnost, energetickou a surovinovou efektivnost.

a group of TRUMPF employees are talking
Pracovníci

Know-how a nasazení našich zaměstnanců jsou rozhodujícím faktorem pro úspěch našeho podniku. Pro úspěch našeho podniku je rozhodující také know-how a nasazení našich pracovníků. Proto vytváříme rámcové podmínky, které umožňují podat patřičný výkon. To zahrnuje neustálou kvalifikaci našich pracovníků, pozitivní pracovní prostředí a odpovídající ohodnocení.

Kolegové TRUMPF stojící vedle sebe
Společnost a politika

Žádná firma nepůsobí ve vakuu: právě coby rodinná firma jsme součástí společnosti a jednáme proto dle pevného přesvědčení, že firmy musí převzít odpovědnost za společný systém hodnot a aktivně jej vyplnit životem.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt