You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Životní prostředí | TRUMPF
Glóbus z kovu, vytvořen pomocí 3D tisku.

Životní prostředí

Jako firma s dlouhodobou působností považuje TRUMPF obezřetné zacházení se zdroji a co největší zamezení negativních dopadů na životní prostředí za součást své firemní odpovědnosti.

Ochrana životního prostředí

TRUMPF si dal za cíl být do konce roku 2020 celosvětově CO2 neutrální. Pro dosažení tohoto cíle sázíme na:

Energetická efektivita

Do let 2020/21 bude investováno více než 6 milionů eur do snížení vlastní spotřeby ve výrobních závodech TRUMPF. Průběžnou optimalizaci zajišťujeme pomocí našeho certifikovaného systému energetického managementu.

Elektrické napájení s nízkou úrovní emisí CO2

Měníme naše elektrické napájení a budeme odebírat proud zcela z obnovitelných zdrojů energie. Kromě změny našich smluv o odběru elektrické energie budeme více investovat do vlastní výroby elektřiny.

Kompenzování nevyhnutelných emisí

např. ze spalování paliv, topného a zemního plynu. Ve střednědobém horizontu chce TRUMPF výrazně snížit kompenzaci přes certifikáty, například přímou účastí na projektech podporujících trvalou udržitelnost.

Energetická efektivita

Již více než deset let pracuje TRUMPF napříč závody na zvyšování energetické efektivity. Do obchodního roku 2020/21 se má snížit spotřeba energie skupiny TRUMPF o 6 800 tun CO2 resp. 8 % spotřeby za obchodní rok 2016/17. Certifikovaný systém energetického managementu dle ISS 50001 je již několik let používán ve všech evropských výrobních závodech – bez ohledu na to, zda nám to ukládá zákon či nikoli. Tím máme k dispozici účinný nástroj pro systematické řízení své vlastní spotřeby energie – našeho nejzásadnějšího vlivu na životní prostředí.

Energetická efektivita má mnoho podob

Budovy a infrastruktura

Pro plánování a provoz našich budov dodržujeme přísné normy. Mimořádnou pozornost věnujeme dlouhé životnosti našich budov a infrastruktury. Pro naše velké závody pracujeme s energetickými masterplány, které znázorňují scénáře pro propojení a optimalizaci proudění tepla a chladu. Kromě toho snižujeme díky regenerativní výrobě energie naše emise CO2.

Energeticky efektivní procesy

Naším cílem je nepřetržitě optimalizovat naše procesy, bez ohledu na to, zda se to týká výroby nebo testování. A právě v neproduktivní době bychom chtěli omezit svoji vlastní spotřebu energie na minimum, a proto pravidelně testujeme všechny naše výrobní procesy.

Takto ušetříte celosvětově energii

Nejen show – energetická účinnost v Ditzingenu, Německo

V našem showroomu v Ditzingenu šetříme díky důslednému používání úsporných energetických režimů našich pevnolátkových laserů a automatického vypínání přes noc a o víkendech téměř 170 tun CO.

Geotermální elektrárna v Taicang, Čína

Při rozšiřování závodu TRUMPF v Taicang jsme nainstalovali 170 sond do hloubky 100 metrů a jedno tepelné čerpadlo, abychom využívali teplotu v půdě k vytápění a chlazení budovy pomocí geotermální energie. Tímto způsobem se zamezí produkci 415 tun CO2 ročně.

Optimalizace provozu v Ditzingenu, Německo

Při výrobě a vývoji vysoce výkonných laserových zesilovačů, které slouží pro výrobu mikročipů pro polovodičový průmysl, neustále optimalizujeme své procesy, a to i v ohledu na energetickou efektivitu. Díky změně procesu a použití energeticky efektivního čisticího zařízení Feinst bylo možné ušetřit cca 207 tun CO2  . Zařízení zbavuje vysoustružené a frézované díly zbytků energeticky efektivním způsobem.

Optimalizace osvětlení ve všech budovách ve Farmington, USA

Zářivková svítidla nainstalovaná v USA jsme vyměnili za vysoce výkonná LED retrofit svítidla a tím dále optimalizovali energetický výkon. Tím bylo zamezeno produkci cca 100 tun CO2.

Bloková tepelná elektrárna v Hettingenu, Německo

Bloková tepelná elektrárna v Hettingenu vyrábí proud pro naši výrobu. Vznikající odpadní teplo se používá pro vytápění budov. Úspora: až 100 tun COročně.

Management vypínání ve výrobě v Pasching, Rakousko

Základní spotřebu strojů pro vyrábění ohýbacích nástrojů v Paschingu se podařilo snížit díky důslednému vypínání na konci směny a přes víkend. Ročně se ušetří 93 MWh . Rakouské ministerstvo pro trvalou udržitelnost a cestovní ruch udělilo dceřiné společnosti TRUMPF Rakousko klimatické ocenění za úsporná opatření ochrany klimatu.

Změna procesu lakování v Liberci, Česká republika

Díky změně procesu lakování vyžaduje barva na schnutí menší teplo než doposud. Díky tomu se snížila spotřeba plynu, ročně se zamezí produkci 50 tun CO2 .

Osvětlení ve Freiburgu, Německo

Ve Freiburgu se v obchodním roce 2018/19 celoplošně přešlo na LED svítidla. Tím se zamezilo produkci 180 tun CO2 ročně.

Mobilita

Městská doprava v noci

Bez ohledu na to, jak se dostávají pracovníci do práce, my je podporujeme na základě atraktivních pobídek ke snižování emisí CO2. Zároveň bychom chtěli, aby mobilita v závodě Ditzingen samotná i doprava mezi jednotlivými závody firmy byla co nejšetrnější vůči přírodním zdrojům.

Takto umožňuje TRUMPF trvale udržitelnou mobilitu

Provozní management mobility

TRUMPF by chtěl omezit otisk CO2 svých pracovníku u cesty do práce na minimum. Proto nabízíme mimo jiné možnost cenově výhodného pronajmutí služebního kola. Nabídka, kterou využilo již téměř 20 % osazenstva v Ditzingenu. Kromě toho je pro řidiče dvoukolových jízdních prostředků k dispozici mnoho míst k zaparkování jízdních kol, elektrokol a motocyklů, sprch a také uzamykatelných skříněk. Díky zvýhodněné zaměstnanecké jízdence podporujeme jízdu do práce prostředky hromadné dopravy. Pro jízdu do firemního areálu v Ditzingenu se navíc používá silniční scooter, tj. elektrododávka, kterou používá Deutsche Post, na jíž vývoji se firma TRUMPF sama spolupodílela.

Další podrobnosti
Elektromobilita

V roce 2019 otevřel TRUMPF v Ditzingenu jedno z největších elektro čerpacích stanovišť Německa. V novém vlastním firemním parkovacím domu je pracovníkům k dispozici 86 dobíjecích bodů. Nainstalované dobíjecí boxy mají společně výkon téměř 1 000 kilowattů. Tímto způsobem pracovníkům umožňujeme pohodlné dobití svého vozu během pracovní doby. Jako společnost se špičkovou technologií jsme nejen uživatelem alternativní technologie pohonu na elektrickou energii, ale také důležitým dodavatelem. Mnoho laserů TRUMPF se mimo jiné používá při výrobě baterií pro elektromotory po celém světě.

Další podrobnosti

Také by vás mohla zajímat tato témata

Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt