Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů

TRUMPF zvyšuje výsledek hospodaření o 11procent, tzn. na 337 milionů EUR

Výrobce strojů předkládá výsledovku za fiskální rok 2016/17: tržby vzrostly o téměř 11% na 3,1 miliardy EUR / Vysoký nárůst u investic ve výši 45%

Ditzingen, 19. října 2017 – Skupina TRUMPF dosáhla na konci fiskálního roku 2016/17 ke dni 30. června 2017 v porovnání s předchozím rokem výrazně vyššího hospodářského výsledku. Výsledek hospodaření před zdaněním činil 337,2 milionu EUR (oproti 303,1 milionu EUR ve fiskálním roce 2015/16). To představuje nárůst o 11,3 procenta. Stejně jako v předchozím roce byla rentabilita tržeb 10,8 procenta.

Společnost také zaznamenala vysoký nárůst u tržeb a hodnoty nových zakázek. Tržby vzrostly o 10,8 procenta a tím poprvé v historii firmy překročily 3 miliardy EUR (3,1 miliardy EUR, ve fiskálním roce 2015/16: 2,8 miliardy EUR). Hodnota nových zakázek se vyšplhala na 3,4 miliardy EUR (fiskální rok 2015/16: 2,8 miliardy EUR). To představuje zvýšení o 21,0 procent.

Po Německu (obrat 622 milionů EUR) byly Spojené státy (421 milionů EUR) pro TRUMPF opět druhým nejsilnějším trhem následovaným Čínou (404 milionů EUR). Pozitivně se také vyvíjely obchody v Jižní Koreji. Tržby zde vzrostly o 58 procent na 211 milionů EUR. Jižní Korea byla pro TRUMPF v uplynulém finančním roce čtvrtým největším trhem na světě. Pozitivní vývoj měly trhy v západní Evropě. Především v Itálii (+28 procent ve srovnání s předchozím rokem) a v Nizozemsku (+55 procent) byly docíleny vysoké obraty.

Počet zaměstnanců v rámci skupiny vzrostl na 11.883. Z toho bylo 6.013 zaměstnáno v Německu (3.457 v ústředí Ditzingen/Gerlingen), což je o 7 procent více než v minulém roce. Počet učňů v Německu činil na konci finančního roku 297, po celém světě jich bylo 427. TRUMPF mezitím překročil hranici 12.000 zaměstnanců. - Výdaje na výzkum a vývoj dosáhly v uplynulém fiskálním roce 318,3 milionu EUR. To odpovídá nárůstu o 7,5 procenta ve srovnání s předcho - zím rokem. Poměr výzkumu a vývoje společnosti TRUMPF činil 10,2 procenta.

Jako důvody zvýšení tržeb skupiny společnost uvedla celosvětově silnou konjunkturu. Předsedkyně představenstva společnosti TRUMPF, Nicola Leibinger-Kammüller, řekla, že globální politický vývoj zatím neměl výraznější dopad na podnikání v Evropě, Asii a Americe. „Současná síla globální ekonomiky se úspěšně vypořádává s antiinvestičními snahami signalizovanými vyhlašováním protekcionistických opatření, informační legislativou v Číně nebo jednáváními o vystoupení Velké Británie z EU. Ve střednědobém horizontu však očekáváme, že dojde k negativnímu ovlivňování investičního klimatu.“ 

Společnost TRUMPF pojala uplynulý fiskální rok razantněji, aby urychlila vývoj digitální obchodní platformy, jakož i stavební činnost k rozšíření svých poboček. Tím vzrostly investice na 200,4 milionu EUR (+ 45,6% oproti předchozímu roku), z čehož polovina připadla na budovy. Jako příklady TRUMPF uvedla dokončení výrobní haly v Neukirchu v Sasku, nové logistické centrum ve svém ústředí v Ditzingenu, jehož výstavba si vyžádala přibližně 40 milionů EUR a které bylo 19. října 2017 slavnostně otevřeno za účasti ministryně hospodářství Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Již v září společnost TRUMPF informovala o otevření demo závodu v Chicagu pro prezentaci výsledků dosažených v rámci iniciativy Průmysl 4.0. Investice do budov a technického vybavení  v Chicagu činily 26 milionů EUR. Také nová zpráva o hospodaření se zaměřuje na USA, na jejíž obálce je fotografie ikony amerického sportu: hráče baseballu Sandy Koufaxe. Jemu se v průběhu jeho kariéry podařily čtyři takzvané "No Hitter" (vysv.: No Hitter - když nadhazovač v baseballu nedovolí soupeři za celý zápas jediný úspěšný odpal).

V právě probíhajícím fiskálním roce očekává TRUMPF navzdory nejisté geopolitické situaci příliv dalších nových zakázek a zvýšení tržeb. „První čtvrtletí se slibně rozběhlo“, řekla Leibinger-Kammüller. „Jsme tedy optimisticky naladěni, že budeme v tomto roce schopni dosáhnout růstu tržeb v řádu jednotek procent.“

Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller

Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller

Představenstvo společnosti TRUMPF

(zleva doprava) Dr. rer. soc. Lars Grünert,

Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop, Dr.-Ing. E. h. Peter Leibinger, Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller,

Dr.-Ing. Mathias Kammüller, Dr. Christian Schmitz

Zprava o hospodaření společnosti TRUMPF za rok 2016/17

Logistické centrum TRUMPF

©David Franck

Logistikzentrum_Aussenansicht

Vnější pohled

©David Franck

TruPrint 5000 – Multilaser

3D tiskárna TruPrint 5000 je založen na multilaserovém principu a vybaven třemi 500wattovými lasery TRUMPF, které pracují současně v celé provozní komoře, a díky tomu vytváří díly ve válci pro nanášení prášku rychleji a efektivněji.

- / -

Kontaktní osoba

Dr. Andreas Möller
Vedoucí podnikové komunikace a strategie
E-mail
Dr. Andreas Möller, Leiter Unternehmenskommunikation und Politik, TRUMPF
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.