People at TRUMPF shaking hands

Dodavatelé

Naše nákupní aktivity zahrnují vše, co potřebujeme k vývoji a výrobě obráběcích strojů a průmyslových laserů. Proto potřebujeme motivované a spolehlivé dodavatele, kteří nám pomáhají uspokojovat naše zákazníky.

Naše kritéria pro společnou spolupráci

Person from the purchasing department talking to a supplier

My u společnosti TRUMPF chceme nejen udržet naši pozici jako prodejce vysoce inovativních výrobků a služeb, ale také ji dále budovat. Proto při výběru našich dodavatelů klademe vysoká měřítka na jejich výkon.

Dodavatelé firmy TRUMPF musí proto dodávat výrobky a služby

  • ve vysoké kvalitě
  • za ceny odpovídající trhu
  • s krátkými lhůtami opakovaného pořízení a vysokou flexibilitou.

Díky svému technickému know-how u důležitých komponent a služeb musí naši dodavatelé přispívat k inovační síle firmy TRUMPF. Nákupní podmínky TRUMPF a dohody o kvalitě zajišťují jednoznačné vztahy při dialogu s našimi dodavateli.

FAQ: často kladené otázky ohledně výběru našich dodavatelů

Jak zjistíme, zda má TRUMPF v naší oblasti ještě další poptávky?

V rámci plánování výběrových řízení prověřuje TRUMPF na základě vašich firemních údajů možnost vašeho zapojení do výběrového řízení.

Jak se může náš podnik ucházet u firmy TRUMPF jako dodavatel?

Můžete se registrovat prostřednictvím našeho dodavatelského portálu.

Další podrobnosti
Podle kterých kritérií probíhá zadávání zakázek?

Pro zadání zakázky jsou rozhodující celkové náklady, ale také status dodavatele i dostupné hodnocení dodavatelů. Cílem je vždy dosažení nejvyšší přidané hodnoty pro naši skupinu.

Existují nadřazené požadavky, které jsou dodavatelům předkládány?

Ano, tyto požadavky naleznete v našich nákupních podmínkách. Můžete si je stáhnout na této stránce.

Jak probíhá konkrétní objednávka dílů a služeb?

Zpravidla obdržíte ze strany nákupu oficiální objednávku. Nepřijímejte ústní objednávky bez zapojení nákupu, abyste zabránili průtahům v dalších procesech.

Další stažení

Další podrobnosti

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.