Výběr země / regionu a jazyka
People at TRUMPF shaking hands

Dodavatelé

Naše nákupní aktivity zahrnují vše, co potřebujeme k vývoji a výrobě obráběcích strojů a průmyslových laserů. Proto potřebujeme motivované a spolehlivé dodavatele, kteří nám pomáhají uspokojovat naše zákazníky.

Naše kritéria pro společnou spolupráci

Person from the purchasing department talking to a supplier

My u společnosti TRUMPF chceme nejen udržet naši pozici jako prodejce vysoce inovativních výrobků a služeb, ale také ji dále budovat. Proto při výběru našich dodavatelů klademe vysoká měřítka na jejich výkon.

Dodavatelé firmy TRUMPF musí proto dodávat výrobky a služby

  • ve vysoké kvalitě
  • za ceny odpovídající trhu
  • s krátkými lhůtami opakovaného pořízení a vysokou flexibilitou.

Díky svému technickému know-how u důležitých komponent a služeb musí naši dodavatelé přispívat k inovační síle firmy TRUMPF. Nákupní podmínky TRUMPF a dohody o kvalitě zajišťují jednoznačné vztahy při dialogu s našimi dodavateli.

FAQ: často kladené otázky ohledně výběru našich dodavatelů

Jak zjistíme, zda má TRUMPF v naší oblasti ještě další poptávky?

V rámci plánování výběrových řízení prověřuje TRUMPF na základě vašich firemních údajů možnost vašeho zapojení do výběrového řízení.

Jak se může náš podnik ucházet u firmy TRUMPF jako dodavatel?

Můžete se registrovat prostřednictvím našeho dodavatelského portálu.

Další podrobnosti
Podle kterých kritérií probíhá zadávání zakázek?

Pro zadání zakázky jsou rozhodující celkové náklady, ale také status dodavatele i dostupné hodnocení dodavatelů. Cílem je vždy dosažení nejvyšší přidané hodnoty pro naši skupinu.

Existují nadřazené požadavky, které jsou dodavatelům předkládány?

Ano, tyto požadavky naleznete v našich nákupních podmínkách. Můžete si je stáhnout na této stránce.

Jak probíhá konkrétní objednávka dílů a služeb?

Zpravidla obdržíte ze strany nákupu oficiální objednávku. Nepřijímejte ústní objednávky bez zapojení nákupu, abyste zabránili průtahům v dalších procesech.

Další stažení

Další podrobnosti

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt