You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Kvalita | TRUMPF
TRUMPF employee testing a component

Management kvality u firmy TRUMPF

TRUMPF je symbolem kvality, inovativních řešení a vysoce efektivních procesů. Proto nabízíme našim zákazníkům skutečnou přidanou hodnotu.

portrait of Dr.-Ing. Mathias Kammüller member of managing board of TRUMPF

Nejvyšší a trvalá kvalita platí pro společnost TRUMPF po celém světě. Proto spočívá naše jednání na jednotných standardech a pravidlech, doplněno – kde je potřeba – o národní regulace.

Dr. Ing. Mathias Kammüller
Jednatel firmy TRUMPF GmbH + Co. KG a Chief Digital Officer

Certifikace

Naše zásady

Prosazování našich zásad kvality v naší práci a u našich výrobků probíhá prostřednictvím jednotného systému managementu kvality, tedy standardu, který platí pro celou skupinu TRUMPF. Našich devět zásad kvality nás vede ke spolupráci a k neustálému zlepšování našich procesů a produktů.

Realizujeme naše zásady metodicky a na místě

Neustálé zlepšování neponecháváme náhodě, ale postupujeme metodicky. V praxi jsme s kroky Naplánuj – Proveď – Ověř – Jednej (Plan–Do–Check–Act) přešli na novou úroveň, abychom se i nadále zlepšovali. To neprobíhá „shora dolů“, ale „na místě dění“, společně se všemi zúčastněnými.

TRUMPF employees talking about quality with the help of a worksheet used in A3 problem solving methodology

Metodika A3 a report 8D nás strukturovaně provázejí procesem řešení problémů.

TRUMPF employees sitting on a desk and working with DMAIC improvement cycle as a core tool used to drive Six Sigma projects

Pro komplikované problémy využíváme DMAIC a jeho statistické nástroje z metody 6-Sigma.

TRUMPF employees are in the shop-floor and testing a component

Vedle preventivních a reakčních opatření k zajištění kvality je pro nás důležitá i efektivní kontrola relevantních dílů a parametrů.

Další podrobnosti

Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Certifikace
Servis a kontakt