Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
TRUMPF employee testing a component

Management kvality u firmy TRUMPF

TRUMPF je symbolem kvality, inovativních řešení a vysoce efektivních procesů. Proto nabízíme našim zákazníkům skutečnou přidanou hodnotu.

portrait of Dr.-Ing. Mathias Kammüller member of managing board of TRUMPF

Nejvyšší a trvalá kvalita platí pro společnost TRUMPF po celém světě. Proto spočívá naše jednání na jednotných standardech a pravidlech, doplněno – kde je potřeba – o národní regulace.

Dr. Ing. Mathias Kammüller
Jednatel firmy TRUMPF GmbH + Co. KG a Chief Digital Officer

Naše zásady

Prosazování našich zásad kvality v naší práci a u našich výrobků probíhá prostřednictvím jednotného systému managementu kvality, tedy standardu, který platí pro celou skupinu TRUMPF. Našich devět zásad kvality nás vede ke spolupráci a k neustálému zlepšování našich procesů a produktů.

process icon
JEDNODUCHÉ PROCESY

„Uděláme to jednoduše“

Svět je sám o sobě dost komplikovaný. Naši zákazníci, pracovníci a partneři jsou proto rádi, když něco funguje jednoduše. Proto naše procesy vytváříme a popisujeme srozumitelně, efektivně a účinně. Je to tak jednoduché.

flash icon
KONSTRUKTIVNÍ KULTURA ZACHÁZENÍ S CHYBAMI

„Hovoříme o chybách a účinně je odstraňujeme“

Chyby se stávají. Stavíme se k nim čelem a celý proces děláme transparentní. Neboť v každé chybě spočívá příležitost k našemu dalšímu vývoji. Proto se zúčastnění společně chtějí dopátrat příčiny a zajistit, aby se stejná chyba již nikdy neopakovala. K tomu dochází přímo na místě dění, přesně tam, kde došlo k chybě. K předběžnému zamezení chybám sázíme navíc na preventivní řízení kvality.

tool icon
POŘÁDEK

„Díky pořádku získáme čas pro to důležité: Naše práce.“

Jasné struktury usnadňují přehled. To zahrnuje sofistikované pracovní prostředí, kde vše má své místo. Také kolegové se v tom pak lépe vyznají – a všichni se mohou plně soustředit na své úlohy. Takže je práce mnohem příjemnější.

arrow icon
JEDNOZNAČNÁ ZADÁNÍ

„Dohodneme se, čeho chceme společně dosáhnout“

Jen ten, kdo zná svůj cíl, jej může dosáhnout. Proto definujeme jednoznačné požadavky a důsledně je dodržujeme. Společně definujeme jednotlivé etapy a rozhodujeme, dokdy jich chceme dosáhnout. Postupně stále znovu kontrolujeme, kde stojíme. Tak se dostaneme k cíli.

icon person watching in a mirror
VLASTNÍ ODPOVĚDNOST

„Přebíráme odpovědnost“

Každý z nás je odpovědný za kvalitu našich výrobků. To platí jak pro pracovníky, tak i partnery. Vzájemně se podporujeme a společně přesvědčujeme dobrou kvalitou. To máme stále na mysli.

icon magnifier
KONTROLA KVALITY

„Máme kvalitu pod kontrolou“

Hodnotíme kvalitu naší práce a pravidelně ji dokumentujeme. K tomu účelu specifikujeme měřitelné znaky kvality a objektivně kontrolujeme jejich dodržování. Ukazatelé nám přitom pomáhají změřit kvalitu procesů. Odchylky odstraníme účinnými metodami. Jsme hotovi až tehdy, jestliže jsou splněny požadavky zákazníků a naše nároky na kvalitu. Neboť to co se počítá, to je silný výsledek.

watch icon
DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

„Termíny dodržujeme“

Co slíbíme, to dodržíme. Proto termíny plánujeme realisticky. Vyskytnou-li se však důležité důvody pro posunutí, naše partnery včas informujeme. Neboť termín je termín.

handshake icon
SPOLUPRÁCE

„Pracujeme konstruktivně se správnými lidmi“

Mnohé procesy mají rozhraní k jiným oddělením a funkčním oblastem. Zde efektivně spolupracujeme. Přitom přikládáme význam otevřenosti, věcnosti a přívětivosti. Neboť společně jsme silnější.

stairs icon
NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

„Jsme otevřeni novým myšlenkám“

TRUMPF podporuje nápady pracovníků. Přitom se nejedná jen o velké projekty. Počítá se neustálé zlepšování v celém podniku. Z tohoto důvodu každý pracovník identifikuje potenciály zlepšování a hledá příčiny a řešení. Pokud je výsledkem řešení měřitelné zlepšení, pak z něj uděláme nový standard. Naplánuj, proveď, ověř, jednej (Plan, Do, Check, Act).

Realizujeme naše zásady metodicky a na místě

Neustálé zlepšování neponecháváme náhodě, ale postupujeme metodicky. V praxi jsme s kroky Naplánuj – Proveď – Ověř – Jednej (Plan–Do–Check–Act) přešli na novou úroveň, abychom se i nadále zlepšovali. To neprobíhá „shora dolů“, ale „na místě dění“, společně se všemi zúčastněnými.

TRUMPF employees talking about quality with the help of a worksheet used in A3 problem solving methodology

Metodika A3 a report 8D nás strukturovaně provázejí procesem řešení problémů.

TRUMPF employees sitting on a desk and working with DMAIC improvement cycle as a core tool used to drive Six Sigma projects

Pro komplikované problémy využíváme DMAIC a jeho statistické nástroje z metody 6-Sigma.

TRUMPF employees are in the shop-floor and testing a component

Vedle preventivních a reakčních opatření k zajištění kvality je pro nás důležitá i efektivní kontrola relevantních dílů a parametrů.

Další podrobnosti

TRUMPF Logo at the headquarters main entrance
Zásady společnosti

Náš úspěch spočívá v tom, že vyznáváme společné hodnoty a usilujeme o shodné cíle. Základ tvoří závazné zásady společnosti.

People at TRUMPF shaking hands
Dodavatelé

Nákupní aktivity mají přímý vliv na úspěch podniku TRUMPF. K tomu jsou rozhodující inovativní a spolehliví dodavatelé.

TRUMPF employees working in the clean room at the laser resonator assembling
SYNCHRO – Lean Management System firmy TRUMPF

Náš výrobní systém slouží k vzájemné koordinaci pracovního nasazení našich pracovníků a výrobních prostředků, abychom mohli vyrábět ty nejlepší produkty.

Kontakt

TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
E-mail

Certifikace

Certifikát
Certifikace dle DIN EN ISO 9001
Certifikace dle DIN EN ISO 9001
pdf - 1 MB
Servis a kontakt