Výběr země / regionu a jazyka

Život Bertholda Leibingera: Pohled zpět ze čtyř perspektiv

Inženýrský talent, připravenost na rizika, otevřenost vůči světu: mnoho jeho současníků označuje tyto vlastnosti Bertholda Leibingera jako recept na úspěch pro jeho osobní úspěch a vzestup společnosti TRUMPF až na světového lídra v konstrukci strojů a v laserové technologii.

Berthold Leibinger und Ehefrau Doris

"I just want to give something back to this country of mine that has given so much to me."

Prof. Dr. Berthold Leibinger
TRUMPF shareholder with his wife Doris

Svou velkou chutí stále zkoušet něco zcela nového vytvořil Leibinger ze společnosti TRUMPF za více než pět desetiletí garanta inovací. Přitom mu nepomáhala jen jeho pracovní disciplína – formována jeho protenstantsko-pietistickou výchovou v Korntalu – ale i jeho láska k technice a otevřenost vůči světu, které mu rovněž byly jeho rodiči předány. Jeho otec, vyučený chirurgický mechanik, pocházel z rodiny s kořeny v lékařské technice, jeho matka provozovala ve Stuttgartu obchod s produkty z východní Asie. Leibinger se proto záhy odvážil vyrazit do zahraničí, aby mohl následně samostatně zavádět důležité technologické vývojové skoky do svého podniku a mohl tak ze společnosti TRUMPF vybudovat globálního hráče.

Se svou manželkou Doris má Berthold Leibinger tři děti. V roce 2005 předal pozici předsedy správní rady své dceři Nicole Leibinger-Kammüller, syn Peter Leibinger se stal zastupujícím předsedou. Nejmladší dcera Regina Leibinger vede v Berlíně architektonickou kancelář Barkow Leibinger.

Berthold Leibinger nebyl jen nadaný podnikatel a inženýr s trvalou vůli ke změně, ale také člověk veřejného života, který své činy vždy uskutečňoval s ohledem na přínos ve společenském a kulturním životě. Vlivy, které ho formovaly, jeho nejdůležitější vynálezy a podnikatelská rozhodnutí, jakož jeho působení v hospodářství, politice a společnosti jsou shrnuty na této stránce.

„Zvědavost jako základní stav“

Berthold Leibinger z pohledu jeho lásky k technice, umění, hudbě, literatuře a Japonsku.

Dětství, rodný dům a vzdělání – Berthold Leibinger a jeho rané vlivy

"A laser is a tool that can serve to separate or connect – it all depends on the setting."

Prof. Dr. Berthold Leibinger
TRUMPF shareholder in conversation with Erich Honecker

Leibingerova vynalézavost a inženýrský talent jako garance inovací v opracování plechu

První patenty už jako student

Jako diplomant se Leibinger ve společnosti TRUMPF v roce 1957 zabýval technickými nedostatky v té době běžně používaných vysekávacích nůžek pro stříhání plechu. Výsledek: kopírovací vibrační vysekávací stroj, který se měl stát motorem úspěchu společnosti TRUMPF v letech hospodářského zázraku. V tisku tento stroj pro společnost TRUMPF získal označení „Král vibračních vysekávaček“.

Život a práce v Americe

V roce 1958 si Leibinger a jeho žena splnili svůj sen – žít a pracovat v USA. Působil zde dva roky jako konstruktér ve společnosti Cincinnati Milling Machine Company ve Wilmingtonu (Ohio) – v té době největší výrobce obráběcích strojů na světě.

Zpět v Německu s novými nápady

V USA se Leibinger poprvé setkal s číslicově řízenými obráběcími stroji. To ho v polovině 60. let inspirovalo k tomu, aby sám vyvinul číslicově řízený kopírovací vysekávací stroj. A odvaha se vyplatila: stroj TRUMATIC 20 se stal na evropské výstavě obráběcích strojů v Paříži v roce 1968 senzací.

Nové vynálezy v oboru elektrického nářadí

V roce 1963 se Leibingerovi podařil v oblasti elektrického nářadí průlom: pomocí nové, ručně ovládané úkosovačky TKF může obsluha díky kompletnímu převrácení dosavadní metody postupným obráběním stacionárního plechu vytvářet svarové úkosy. Tato inovace představuje jen jeden z jeho četných patentů.

Revoluce v opracování plechu

Během svého dalšího pobytu v USA v roce 1978 Leibinger osobně zkoumal, zda je CO2 laser vhodný i k řezání plechu. Jeho intuice se opět prokázala jako správná: O rok později představil první kombinovaný vysekávací laserový stroj, zprvu se zdroji paprsků z USA.

Laser se stál prodejním hitem

Leibingera přirozeně pobízela jeho ctižádost k tomu, aby mohl zdroje paprsků vyrábět ve vlastní továrně. To se mu podařilo v roce 1985 s prvním, samostatně vyvinutým a vyrobeným CO2 laserem, modelem TRUMPF LASER TLF 1000. Jen o čtyři roky později uvedl na trh první „skládaný“ laser od společnosti TRUMPF, který je až doposud celosvětově nejprodávanějším laserem s výkonem několika kilowattů.

Internacionalizace, nezávislost, blízkost zákazníkům: Podnikatelské principy Leibingera jako motor pro vzestup společnosti TRUMPF

Po svém pobytu v Americe byl Leibinger od roku 1961 vedoucím oddělení konstrukce ve Weilimdorf, které v té době zaměstnávalo sedm pracovníků. V této funkci realizoval mnoho důležitých nových konstrukcí, které vedly ke kompletnímu přepracování výrobního programu společnosti TRUMPF a vytvořily základ pro pozdější růst.

Od roku 1966 do roku 1978 byl Leibinger technickým ředitelem a společníkem. Během této doby spolu se společníkem Hugem Schwarzem důsledně prosazovali internacionalizaci společnosti, zakládali dceřiné společnosti, mj. ve Švýcarsku, i odbytové a servisní společnosti na mnoha evropských klíčových trzích. Až dodnes zůstává blízkost zákazníkům jedním z nejdůležitějších pilířů úspěchu společnosti TRUMPF.

Leibinger otevřel v roce 1969 první zahraniční výrobní závod mimo Evropu. Společnost TRUMPF se mu záhy podařilo etablovat ve Spojených státech ve Farmingtonu (stát Connecticut) na východním pobřeží. Odtud totiž byl v té době ovládán světový trh s obráběcí stroji. Ještě dnes je USA po Číně největším zahraničním trhem společnosti TRUMPF mimo Evropu.

Od své diplomové práce vlastní Leibinger několik patentů na své vynálezy. Díky výnosu z nich postupně získával akcie společnosti. V roce 1978, když mu bylo 48 let, vlastnil Leibinger většinu akcií společnosti TRUMPF.

V roce 1978 převzal Leibinger předsednictví správní rady a společnost TRUMPF poprvé překročila obrat 100 milionů německých marek. Až do předání vedení společnosti v roce 2005 vybudoval Leibinger ze společnosti TRUMPF globálního hráče s obratem 1,4 miliardy eur s cca 6 000 zaměstnanci.

V roce 2005, ve věku 75 let, se Leibinger po 40 letech ve vedení společnosti rozhodl předat vedení další generaci. Jeho dcera Nicola Leibinger-Kammüller se stala předsedkyní správní rady, jeho syn Peter Leibinger zastupujícím předsedou. Berthold Leibinger převzal místo předsedy dozorční rady, které zastával až do roku 2012.

"Merke: je lepší mít hotovo 80 % včas než 100 % pozdě."

Prof. Berthold Leibinger
Společník TRUMPF

Mecenáš a veřejná osobnost: Působení Leibingera mimo hranice podniku


Váš kontakt pro další informace

Dr. Andreas Möller, Leiter Unternehmenskommunikation und Politik, TRUMPF
Dr. Andreas Möller
Vedoucí podnikové komunikace, strategie a značky