Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
TRUMPF employees working in the clean room at the laser resonator assembling

SYNCHRO – Lean Management System firmy TRUMPF

Jako SYNCHRO jsme v roce 1998 nazvali náš zavedený hodnotový systém. Tento systém tvoří základ všech našich obchodních procesů a slouží k vzájemné koordinaci pracovního nasazení našich pracovníků, výrobních prostředků a výrobků, abychom mohli s co nejmenším plýtváním vyrobit co nejlepší výrobky.

SYNCHRO v praxi

Princip SYNCHRO zní dokonalost prostřednictvím transparentnosti: Chceme být a zůstat předobrazem po stránce ekonomické, technologické a lidské. Kultura neustálého zlepšování – to všechno obsahuje zkratka SYNCHRO.

TRUMPF employees working in the clean room at the laser resonator assembling
Dokonale utvářené procesy

Procesní dokonalost znamená, že musí být všechny procesy synchronizovány plynulou a cyklickou výrobou, přesouváním a principem bezchybné výroby: Principem plynulé výroby zkrátíme průběžné časy a rychleji zviditelníme vyskytující se problémy. Optimalizovaná cyklická výroba zaručuje rovnoměrné vytížení a umožňuje zvýšení produktivity. Pull princip zkracuje průběžné časy a urychluje tok materiálu. Otevřené nakládání s chybami umožňuje neustálé zlepšování.

A group of TRUMPF employees having a business meeting in the clean room at the laser resonator assembling
Transparentní definování cílů

Dokonalost managementu se u firmy TRUMPF projevuje rozpoznáním a odstraňováním problémů na místě. Cíle jsou jasně definované a zprostředkované všem zúčastněným na procesu. Tato otevřenost podporuje vlastní odpovědnost, poskytuje orientaci a slouží k zamezení chyb.

Kultura neustálého zlepšování

Dokonalost nelze nařídit, musí se žít. Proto k SYNCHRO patří i excelence v chování: Naše kultura vedení se vyznačuje respektem a odpovědností vůči pracovníkům. Zavedli jsme systém pro porozumění a řešení problémů, snížili jsme plýtvání a posílili vlastní odpovědnost.

Standardized toolbox at the clean room at the laser resonator assembly at TRUMPF
Dodržujeme naše standardy

V neposlední řadě lze dosáhnout nejvyšších nároků na kvalitu jen s jasně definovanými standardy.

Další podrobnosti

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Profil podniku

Profil našeho podniku vám poskytne krátké a přesné informace o skupině TRUMPF prostřednictvím čísel, faktů a filmu.

TRUMPF Logo at the headquarters main entrance
Zásady společnosti

Náš úspěch spočívá v tom, že vyznáváme společné hodnoty a usilujeme o shodné cíle. Základ tvoří závazné zásady společnosti.

TRUMPF employee testing a component
Management kvality

Kvalita našich výrobků a služeb se opírá o definované standardy a metody a pevně zakotvené povědomí našich pracovníků o kvalitě.

Kontakt

TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt