You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller | TRUMPF

Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller

Výkonný ředitel společnosti (CEO)
Předsedkyně obchodního vedení skupiny

Zodpovědná za strategický firemní rozvoj a komunikaci, řízení značky, správu nemovitostí a trvale udržitelné hospodaření, právní záležitosti, M+A a interní řízení rizik. Kromě toho nese regionální odpovědnost za Čínu.

Narozena v roce 1959 ve Wilmingtonu, Ohio (USA). Studium germanistiky, anglistiky a japanologie ve Freiburgu, Middlebury, VT (USA) a Curychu ukončené promocí. Od roku 1985 působila v tiskovém oddělení a public relations skupiny TRUMPF, od roku 1988 do 1990 pro TRUMPF Corporation v Japonsku. Od roku 1992 do 2010 jednatelka nadace Berthold Leibinger Stiftung GmbH, od roku 1994 společnice TRUMPF GmbH + Co. KG, od ledna 2003 jednatelka TRUMPF GmbH + Co. KG. V listopadu 2005 převzala paní Dr. Leibinger-Kammüller předsednictví obchodního vedení firmy TRUMPF GmbH + Co. KG, vedoucí společnosti skupiny TRUMPF.

Vedle toho se paní Dr. Leibinger-Kammüller chopila početných čestných úkolů na poli hospodářském, kulturním a sociálním. Navíc je členkou poradního orgánu Landesbank Baden-Württemberg a BW-Bank.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Stažení
Servis a kontakt