Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
TRUMPF Logo at the headquarters main entrance

Zásady společnosti

TRUMPF je představitelem kvality, vynikajících produktů, vysoce efektivních procesů a skvělých výsledků. Úspěch naší firmy spočívá v tom, že vyznáváme společné hodnoty a usilujeme o shodné cíle. Zásady podniku tyto hodnoty a cíle objasňují a přenášejí je do podniku. Popisují požadavky a měřítka našich činů a našeho vzájemného jednání. Jsou vždy závazné pro všechny pracovníky v podniku.

TRUMPF employee on the top of a building
Naše zásady

Jsme rodinná firma. Stejnou měrou platí pro každého pracovníka v podniku zásada, angažovat se pro společnost s plným nasazením v dobrých i špatných časech. Naším nejvyšším cílem je ekonomická nezávislost. Chceme zůstat nezávislí. Proto je rozhodující růst vlastními silami. Snažíme se geograficky přiblížit k našim zákazníkům. Ale také si uvědomujeme nutnost existence silné centrály. Ve všem co děláme, je naším vodítkem korektnost, rozumná míra a důvěra.

TRUMPF employee standing on stairs
Naše cíle

Chceme mít stejnou měrou spokojené zákazníky, pracovníky, majitele i firmu. Jsme v celosvětovém měřítku technickým a organizačním lídrem ve všech oblastech naší práce, jakož i ve všech výrobcích a službách. Usilujeme o nepřetržitý růst, který je v našem oboru výrazně nadprůměrný. Rovněž docilujeme ziskovosti, díky které můžeme z vlastních sil pokrýt naše vysoké náklady na výzkum a vývoj, jakož i investice.

TRUMPF employees standing in a circle
Naši pracovníci

Klademe na naše pracovníky stejné nároky na prvotřídnost výkonu a kvality, jaké jsou kladeny na celý podnik. Jistota pracovních míst má pro nás vysokou prioritu. Stejně jako férové odměňování. Podporujeme osobní a odbornou kompetentnost našich pracovníků rozsáhlým systémem dalšího vzdělávání. Staráme se o duševní vyžití ve volném čase, stejně jako pořádání akcí a kritiku považujeme za šanci pro nás. Jednáme se vzájemným respektem a společně zajišťujeme ochranu našeho duševního a materiálního vlastnictví.

TRUMPF employee holding a square
Náš styl vedení

Naši vedoucí pracovníci zprostředkovávají hodnoty společnosti TRUMPF svým každodenním konáním. Od našich vedoucích pracovníků očekáváme, že budou projevovat iniciativu, otevřenost a sebedůvěru. Schopnost vedení vychází z osobní a odborné kompetence. Vedení také znamená nastavování impulzů pro inovace. Naši vedoucí pracovníci zapojují pracovníky do procesů rozhodování. Komunikace mezi vedoucími pracovníky a pracovníky se vyznačuje zdvořilostí, respektem a důvěrou. Jednání našich vedoucích sil musí být příkladné.

TRUMPF employee in the middle of a group of people
Naše firma ve společnosti

Jako firma máme společenskou odpovědnost. Vyznáváme svobodný systém, korektní tržní hospodářství a svobodnou konkurenční soutěž. Respektujeme zákony a kulturu zemí, ve kterých působíme. Podporujeme na všech stanovištích inovativní nasazení a projekty, které posouvají společenský vývoj vpřed a slouží lidem. Prosazujeme rovnoprávnost a odmítáme diskriminaci, lhostejno jakého druhu. Současně dbáme na transparentnost, spolehlivost a otevřenost v komunikaci ve společnosti i mimo ni. Protože to vytváří důvěru. A v neposlední řadě nám leží na srdci ochrana životního prostředí a zdraví. Používáme proto nejlepší technologie, abychom se vyvarovali škodlivého působení naší ekonomické činnosti.

Shoda

Jako pro přední technologickou společnost světa je pro nás důležitá důvěra našich obchodních partnerů, pracovníků i veřejnosti. Tato důvěra závisí především na chování každého jednotlivého pracovníka. Vodítkem pro chování každého jednotlivého pracovníka je dodržování práva a zákona i plnění dalších etických standardů a požadavků určených společností TRUMPF.

Další podrobnosti

Další podrobnosti

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Profil podniku

Profil našeho podniku vám poskytne krátké a přesné informace o skupině TRUMPF prostřednictvím čísel, faktů a filmu.

Meeting room with chairs, tables and some accessories on the table
Dozorčí rada

Dozorčí rada radí obchodnímu vedení při řízení podniku. Další informace k tomuto grémiu najdete zde.

Obchodní vedení

TRUMPF je mezinárodně působící rodinná firma. Seznamte se s členy obchodního vedení naší holdingové společnosti.

Kontakt

TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
E-mail

Stažení

Publikace
Profil společnosti
Profil společnosti
pdf - 1 MB
Servis a kontakt