You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Shoda | TRUMPF

Shoda

Jako pro přední technologickou společnost světa je pro nás důležitá důvěra našich obchodních partnerů, pracovníků i veřejnosti. Tato důvěra závisí především na chování každého jednotlivého pracovníka. Vodítkem pro chování každého jednotlivého pracovníka je dodržování práva a zákona i plnění dalších etických standardů a požadavků určených společností TRUMPF. Vedení společnosti a pracovníci se bez výjimky vyzývají, aby jednali jako obchodníci a drželi se zákona a práva. Jen tak může být posílena reputace našeho podniku.

Kodex chování TRUMPF

TRUMPF zavedla v roce 2009 compliance program. Důležitou součástí tohoto programu je kodex chování TRUMPF (Code of Conduct). Tento program shrnuje   základní pravidla, jejichž dodržování společnost TRUMPF očekává ze strany vedení a všech pracovníků v souvislosti s etickým chováním v rámci obchodování po celém světě. Kodex chování je k dostání v následujících jazycích:

bulharština, čínština, němčina, angličtina, francouzština, italština, japonština, korejština, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, thajština, čeština, turečtina a maďarština.  

E-mailová adresa pro compliance

Důvěrné pokyny o porušování compliance mohou být e-mailem (compliance@de.trumpf.com) doručeny vedoucímu centrální oblasti Právo a M&A. U pokynů, které jsou prováděny v dobré víře, je přislíbeno utajení totožnosti oznamovatele.

Externí systém oznamovatelů na témata compliance

Od jara roku 2017 nabízí společnost TRUMPF na své webové stránce dodatečně přístup k externímu systému oznamovatelů. Tímto systémem mohou být nahlášeny případné compliance-stížnosti i pokládány otázky týkající se témat compliance („ask & tell“). Tato možnost je vedle pracovníků dostupná i zákazníkům, dodavatelům a ostatním třetím stranám. Hlášení mohou být také odesílána chytrým telefonem.  

U našich externích poskytovatelů služeb se jedná o firmu Integrity Line, švýcarský podnik se sídlem v Curychu, který nabízí systém, jehož technické dimenzování zajistí anonymitu. K zajištění anonymity oznamovatelů není komunikační platforma provozována na serverech společnosti TRUMPF, ale na bezpečném serveru Integrity Line. Oznamovatel nebo tazatel může, ale nemusí zveřejnit svou identitu. Uvádění osobních údajů je samozřejmě dobrovolné.  

Odkaz na systém oznamovatelů najdete zde: trumpf.integrityplatform.org

Stažení

Další podrobnosti

Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt