Výběr země / regionu a jazyka
Shoda ve společnosti TRUMPF

Shoda

Společnost TRUMPF, celosvětově působící firma, zastává názor, že dlouhodobý úspěch je neoddělitelně spojen s naší firemní kulturou. Compliance tuto kulturu rozhodujícím způsobem formuje a řídí naše každodenní jednání. TRUMPF Compliance-Management-System zahrnuje všechny u nás etablované struktury, procesy a opatření cílící na právní konformitu. Tímto způsobem bychom chtěli u všech zaměstnanců TRUMPF zvýšit citlivost vůči těmto otázkám a poskytnout jim oporu, aby v každodenní praxi jednali správně.

Kodex chování TRUMPF

Uvědomování si hodnot a zodpovědné jednání začíná v managementu společnosti. Jsme pevně rozhodnuti činit vždy správná rozhodnutí, i když nás u toho nikdo nevidí. Důrazně odmítáme toleranci nesprávného chování nebo přimhouření očí. Kodex chování společnosti TRUMPF je odvozen z firemních zásad a popisuje hodnoty, podle kterých se naše obchodní chování řídí.

Kodex chování společnosti TRUMPF je k dispozici ve více než 20 jazycích. Naleznete ho na konci této stránky.

"Compliance ve společnosti TRUMPF představuje společnou snahu o dosažení úspěchů prostřednictvím příkladné kvality produktů a procesů bez porušování platných nařízení. Úspěšný může být jen ten, kdo při každodenní práci respektuje platný právní rámec. To je jednou z našich hlavních hodnot, která je elementárním základem pro naši reputaci, a proto vyžadujeme více než jen plnění předpisů."

Peter Bokelmann
Head of Corporate Law, Integrity & Risk Chief Compliance Officer

Organizace compliance

Jak reagujeme na rizika porušení pravidel compliance nebo bráníme tomu, aby vůbec nenastala? To jsou dvě velká témata, o která se stará Chief Compliance Officer společně s týmem compliance v Ditzingenu a celosvětovou sítí compliance. Tímto způsobem zajišťujeme, že je Compliance-Management-System integrován do všech obchodních oblastí a dceřiných společností, pravidelně komunikujeme s lokálními zodpovědnými osobami a ve spolupráci s nimi nalézáme řešení.

Možnosti kontaktování

Máte dotazy ke způsobu chování v souladu s pravidly compliance nebo byste chtěli podat důvěrné oznámení? Bezpečnost vašeho jednání a nám svěřená důvěra je pro nás největším závazkem. Zaměstnanci a obchodní partneři společnosti TRUMPF mohou proto důvěrně kontaktovat přímo tým compliance v Ditzingenu.

Chcete raději zůstat v anonymitě?

Anonymní ohlášení je možné prostřednictvím našeho externího poskytovatele EQS Integrity Line.  Systém Integrity Line technicky zajišťuje vaši anonymitu, i při komunikaci formou chatu. Komunikační platforma přitom není provozována na serverech společnosti TRUMPF, ale na zabezpečeném serveru společnosti EQS Integrity Line. Hosting dat probíhá v Německu. EQS Integrity Line je certifikován ISO 27001, EU DSGVO konformní a splňuje požadavky směrnice EU Whistleblower. Uvedené upozornění se dostane zakódované a zpětně nesledovatelné k týmu Compliance v Ditzingen. 

Anonymní systém upozornění naleznete přes následující tlačítko .

Společně. Bezpečně. Tvoříme. Protože ve společnosti TRUMPF je compliance samozřejmostí pro všechny!

Také by vás mohla zajímat tato témata

Meeting room with chairs, tables and some accessories on the table
Supervisory Board

The Supervisory Board advises the Management Board on running the company. Further information on this Board can be found here.

Managing Board

TRUMPF is an internationally active family company. Get to know our members of the holding company's Managing Board.

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Company profile

Our company profile provides you with brief information in facts and figures, and a video about the TRUMPF Group.

Kontakt
Compliance Team
E-mail
Servis a kontakt