Výběr země / regionu a jazyka
Shoda ve společnosti TRUMPF

Shoda

Společnost TRUMPF, celosvětově působící firma, zastává názor, že dlouhodobý úspěch je neoddělitelně spojen s naší firemní kulturou. Compliance tuto kulturu rozhodujícím způsobem formuje a řídí naše každodenní jednání. TRUMPF Compliance-Management-System zahrnuje všechny u nás etablované struktury, procesy a opatření cílící na právní konformitu. Tímto způsobem bychom chtěli u všech zaměstnanců TRUMPF zvýšit citlivost vůči těmto otázkám a poskytnout jim oporu, aby v každodenní praxi jednali správně.

Kodex chování TRUMPF

Uvědomování si hodnot a zodpovědné jednání začíná v managementu společnosti. Jsme pevně rozhodnuti činit vždy správná rozhodnutí, i když nás u toho nikdo nevidí. Důrazně odmítáme toleranci nesprávného chování nebo přimhouření očí. Kodex chování společnosti TRUMPF je odvozen z firemních zásad a popisuje hodnoty, podle kterých se naše obchodní chování řídí.

Kodex chování společnosti TRUMPF je k dispozici ve více než 20 jazycích. Naleznete ho na konci této stránky.

"Compliance ve společnosti TRUMPF představuje společnou snahu o dosažení úspěchů prostřednictvím příkladné kvality produktů a procesů bez porušování platných nařízení. Úspěšný může být jen ten, kdo při každodenní práci respektuje platný právní rámec. To je jednou z našich hlavních hodnot, která je elementárním základem pro naši reputaci, a proto vyžadujeme více než jen plnění předpisů."

Peter Bokelmann
Head of Corporate Law, Integrity & Risk Chief Compliance Officer

Organizace compliance

Jak reagujeme na rizika porušení pravidel compliance nebo bráníme tomu, aby vůbec nenastala? To jsou dvě velká témata, o která se stará Chief Compliance Officer společně s týmem compliance v Ditzingenu a celosvětovou sítí compliance. Tímto způsobem zajišťujeme, že je Compliance-Management-System integrován do všech obchodních oblastí a dceřiných společností, pravidelně komunikujeme s lokálními zodpovědnými osobami a ve spolupráci s nimi nalézáme řešení.

Možnosti kontaktování

Máte dotazy ke způsobu chování v souladu s pravidly compliance nebo byste chtěli podat důvěrné oznámení? Bezpečnost vašeho jednání a nám svěřená důvěra je pro nás největším závazkem. Zaměstnanci a obchodní partneři společnosti TRUMPF mohou proto důvěrně kontaktovat přímo tým compliance v Ditzingenu.

Společně. Bezpečně. Tvoříme. Protože ve společnosti TRUMPF je compliance samozřejmostí pro všechny!

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kontakt
Compliance Team
E-mail
Servis a kontakt