Ezen weboldal rendelkezésre bocsátásához és működéséhez sütiket használunk. Ha további célokra is használhatunk sütiket, akkor kérjük, kattintson ide. Információk a sütik deaktiválásához és az adatvédelemhez

Általános Adatkezekési Szabályzat

Adatvédelmi nyilatkozat

A TRUMPF Hungary Kft. (székhely: 2220 Vecsés, Lincoln u. 1.) nevében örülünk, hogy meglátogatta weboldalunkat, és érdeklődik cégünk, termékeink és szolgáltatásaink iránt. A teljes üzleti folyamat során fontosnak tartjuk adatainak és személyes adatainak védelmét, ezért szeretnénk, hogy internetes oldalaink látogatása alatt biztonságban érezze magát.

Az alábbiakban részletesen ismertetjük, mely információkat gyűjtjük a weboldalainkon tett látogatása és az esetleges adatkezelések során és hogyan használjuk fel azokat. A TRUMPF csoport teljes nemzetközi webes megjelenésének és a hozzá tartozó webes alkalmazások üzemeltetője a TRUMPF GmbH + Co. KG., azonban a magyar weboldal és az ahhoz kapcsolódó adatkezelések tekintetében a szolgáltató a TRUMPF Hungary Kft. (továbbiakban: "TRUMPF”). Felhívjuk figyelmét, hogy azon internetes oldalak, amelyekre külső hivatkozásaink mutatnak, nem tartoznak ebbe a körbe (ld: vonatkozó disclaimer).

A jelen szabályzat célja, hogy a TRUMPF által nyújtott szolgáltatások minden területén minden egyén, különösen természetes személyek számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák adatainak és személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Jelen szabályzat valamennyi a TRUMPF által végzett és a lentiekben meghatározott adatkezelésekre kiterjed. TRUMPF fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására azzal, hogy jelen szabályzat egyes változatai közül mindenkor a weboldalon, aktuálisan megjelenített változat, vagy az adott adatkezeléskor rendelkezésre bocsátott tájékoztató tekintendő hatályosnak, ezért fontos, hogy az érintettek hozzájárulásuk megtétele előtt gondosan tanulmányozzák azt.

TRUMPF kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A TRUMPF adatkezeléseit mindenkor a hatályos jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Info. tv"), a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLX-XXV. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével és keretei között végzi.

Adatvédelmi megbízott

Adatvédelmi megbízottunk és csapata készséggel áll rendelkezésére az adatvédelemmel kapcsolatos összes témát illetően.

Kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: info@hu.TRUMPF.com

Az Ön jogai

Személyes adatai tekintetében Önnek jogában áll, hogy felvilágosítást, helyesbítést, törlést vagy korlátozást kérjen tőlünk, a törvényi szabályozásnak megfelelően. Emellett adatait strukturált, általános és gép által olvasható formátumban bocsátjuk rendelkezésre. Ha adatait az Ön jóváhagyása alapján használjuk fel (például e-mailes hírlevelünkre való feliratkozás esetén), jóváhagyását bármikor visszavonhatja. A visszavonástól kezdve nem használjuk fel többé adatait erre a célra. Ha jogos érdekünk fűződne adatai feldolgozásához, akkor ezt is letilthatja nálunk. Természetesen bármikor kapcsolatba léphet az illetékes felügyeleti hatóságokkal is.

Általános tudnivalók

1. Személyes adatok

A személyes adatok egy meghatározott vagy azonosítható természetes személyhez köthető, személyes vagy tárgyi adatok. Ezek közé olyan információk tartoznak, mint pl. a név, a levelezési cím, a telefonszám és a születési dátum. Azok az információk, melyek nem kapcsolhatók kizárólag közvetlenül a természetes személyhez – úgymint az ügyfél céges adatai vagy az oldal felhasználóinak száma – nem minősülnek személyes adatoknak.

2. Nem személyes adatok rögzítése és kezelése

A naplófájlokban, keresőmotorok és adatlapok révén weboldalaink használata során nem személyes adatként kerülnek bizonyos adatok gyűjtésre. Amikor meglátogatja weboldalunkat, webszervereink a rendszer biztonsága érdekében alapértelmezés szerint elmentik a lekérést kezdeményező számítógép kapcsolati adatait, azt a weboldalt, amelyet meglátogat, a látogatás dátumát és annak időtartamát, a használt böngészőprogram és operációs rendszer típusát, valamint azt a weboldalt, ahonnan eljutott a mi weboldalunkra. A mentett adatokat webszerver visszaélések nyomon követésére alkalmazza, majd az adatok törlődnek. Ezen túlmenően egyéb személyes adatokat, mint pl. az Ön nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét a rendszer nem rögzíti, kivéve, ha ezeket az adatokat pl. regisztráció, kérdőív, kiírás, szerződés-lebonyolítás vagy információkérés, nyereményjáték, hírlevél keretében a lenti tájékoztató alapján önként megadta.

3. Adatok felhasználása és továbbadása

3.1. Az Ön által rendelkezésre bocsátott nem személyes adatokat kizárólag a weboldalak műszaki adminisztrációjának, míg a személyes adatokat az Ön kéréseinek teljesítése – tehát rendszerint az Önnel kötött szerződés lebonyolítása vagy a megkeresésére küldött válasz, hírlevél vagy nyereményjáték – céljából használjuk fel. B2B oldalainkon történő regisztráció esetén az adatokat a bejelentkezés végrehajtásához, továbbá kizárólag törvényileg engedélyezett keretek között reklámcélokra használjuk.

3.2. Személyes adatait nem adjuk tovább, nem értékesítjük, és egyéb úton nem juttatjuk el más, a TRUMPF vállalatcsoporton kívülálló személyekhez kivéve, ha ez (előzetes tájékoztatás mellett) az értékesítés lebonyolításához vagy a megbízási adatok feldolgozásának keretében egy szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, jogszabály, vagy hatóság erre kötelez vagy ehhez Ön kifejezetten hozzájárult.

4. Adatok törlése

Ha a továbbiakban már nincs szükség az adataira a fenti célokra – a számlakiállítást is beleértve –, akkor töröljük őket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden adattörlés esetén először zároljuk, majd csak egy idő múlva töröljük végérvényesen az adatokat, hogy megelőzzük a tévedésből végrehajtott törlést, illetve az esetleges szándékos károkozást. Műszaki okokból előfordulhat, hogy az adatokat biztonsági mentésekben és tükrözött archívumokban is tároljuk. Ezeket a másolatokat a műszaki feltételekből adódó késleltetéssel ugyancsak töröljük. Személyes adatok kezelése során az egyes adatkezelések tájékoztatójának megfelelően kerülnek törlésre az adatok.

5. Sütik alkalmazása

Weboldalainkon rendszerint ún. munkamenet sütiket használunk, melyek a böngészőprogram számára fenntartott memóriaterületen tárolnak adatokat a munkamenet vezérléséhez. Ezért ezek legkésőbb a böngészőprogram bezárásakor törlődnek. A sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és weboldalunk elhagyását követően elvesztik jelentőségüket. Amennyiben úgy dönt, hogy nem kívánja engedélyezni a sütik használatát, weboldalaink nagy részét ettől függetlenül továbbra is elérheti. Egyes funkciókat vagy oldalakat azonban esetleg nem tud majd használni. Továbbá utalunk arra, hogy a böngészők általában rendelkeznek a sütik kezelésére vonatkozó funkciókkal.

6. Webelemzés

Az elemzéshez olyan kiértékelő szoftvert használunk, amely statisztikai úton értékeli ki az adatokat. A felhasználói adatok anonimizáltak. A szoftver ún. sütiket (szövegfájlokat) használ, melyek az Ön számítógépén tárolódnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldalak használatának elemzését. A weboldal használatával kapcsolatban a sütikben tárolt információkat elmentjük. Ezeket az információkat a weboldal használatának kiértékelésére, valamint a weboldalon végzett műveleteket összefoglaló jelentések készítésére használjuk. Ehhez a nyílt forráskódú "Piwik” szoftvert alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy ezek az adatok nem kerülnek továbbításra, így nem áll fenn annak a veszélye, hogy más, az Ön személyéhez rendelhető adatok illetéktelenekhez kerülnének.

7. Biztonság

A TRUMPF minden szükséges műszaki és szervezési biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megóvja adatait és személyes adatait a megsemmisüléstől vagy visszaélésektől. Ezért adatait biztonságos, nyilvánosan nem hozzáférhető környezetben tároljuk. Bizonyos esetekben szükséges, hogy adatait az ún. Secure Socket Layer (SSL) technológiával kódoljuk a továbbításhoz. Ez azt jelenti, hogy SSL kódolás esetén az Ön számítógépe és a mi szervereink között folyó kommunikáció egy általánosan elfogadott kódolási eljárás alkalmazásával történik, amennyiben a böngészőprogram támogatja az SSL-t. Az Ogone szoftver használatával (http://www.ogone.de) hitelkártya adatainak abszolút biztonságát garantáljuk. Ezek az adatok nem tárolódnak szervereinken, hanem közvetlenül az adott pénzintézet dolgozza fel őket. Amennyiben e-mailben szeretne kapcsolatba lépni velünk, felhívjuk a figyelmét, hogy szavatoljuk az elküldött információk bizalmas módon történő kezelését. Az üzleti e-mailekbe harmadik felek is betekinthetnek egyes megrendelés kezelése érdekében, ezért. azt javasoljuk, hogy bizalmas információkat kizárólag postai úton juttassanak el hozzánk.

8. Tájékoztatás joga

Írásbeli megkeresés esetén tájékoztatjuk arról, hogy milyen adatokat tárolunk Önről és milyen célra használjuk fel őket. Adatainak reklámcélokra történő felhasználását – amennyiben ez az Ön hozzájárulása nélkül megengedett (kizárólag nem természetes személy esetén) – bármikor letilthatja. Ebben az esetben adatainak ilyen célokra történő felhasználását letiltjuk. Ha hozzájárult, hogy e-mail címére vagy telefonjára reklámcélú megkereséseket küldjünk, ezen beleegyezését a jövőre vonatkozóan visszavonhatja.

9. Elérhetőségek és módosítások

Ha kérdése van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon a TRUMPF adatvédelmi megbízottjához, aki csapatával együtt érdeklődés, javaslat vagy panasz esetén úgyszintén rendelkezésére áll. Kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: info(at)hu.trumpf.com

Személyes adatok kezelése

1. Adatkezelő adatai

Név: TRUMPF Hungary Kft.
Székhely: 2220 Vecsés, Lincoln u. 1.
Postai levelezési cím: 2220 Vecsés, Lincoln u. 1.
Elektronikus levelezési cím: info@hu.trumpf.com

2. Adatkezelésenként a kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, adatkezelés jogalapja

2.1. Hírlevél

2.1.1. kezelt adatok köre: érintett természetes és egyéb személyek e-mail címe, neve, IP címe.

2.1.2. adatkezelés célja: e-mail alapú hírlevél küldése az arra feliratkozók számára direkt marketing végzése és reklámok küldése céljából, Annak érdekében, hogy kívánságainak, érdeklődésének a lehető legjobban megfeleljünk, a TRUMPF csoport küldi ki az Ön e-mail címére hirdetéseiket, megkereséseiket. A TRUMPF hírlevéllel és egyéb leveleinkkel tájékoztatni kívánjuk Önt cégünkről és ajánlatainkról.

2.1.3. adatkezelés jogalapja: Info. tv. 5.§ (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása;

2.1.4. adatkezelés időtartama: a hírlevélről elektronikus úron történő leiratkozásig vagy a hírlevélre feliratkozók listájából e-mail vagy postai úton, érintett kérelmére történő törléséig.

2.1.5. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-115045/2017

2.1.6. Hírlevél küldés leírása

Amennyiben szívesen fogadja leveleinket, szükségünk van az Ön érvényes e-mail címére, valamint annak visszaigazolására, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és beleegyezik a hírlevelek küldésébe. Röviddel a hírlevél-megrendelő levelének elküldését követően kap tőlünk egy visszaigazoló e-mailt. Csak miután Ön visszaigazolásképpen az ebben található hivatkozásra kattint, akkor kerül fel e-mail címe a levelezőlistánkra, és ezután automatikusan megkapja leveleinket (ún. Double-opt-in-eljárás).

A hírlevelek megrendelésekor az IP-cím, valamint a regisztráció és visszaigazolás időpontja elmentődik, így vitás esetben igazolható a regisztráció megtörténtének ténye. Az e-mailes kommunikáció hosszú távú optimalizálása érdekében a felhasználói viselkedést statisztikailag feldolgozott formában értékeljük (pl.: A hivatkozásra a hírlevél-olvasók 60%-a kattintott), tehát az egyes felhasználókra nem lehet visszakövetkeztetni, így az adatkezelés ezen része nem képezi személyes adatok kezelését.

A hírlevélre történő feliratkozást bármikor módosíthatja, vagy azonnali hatállyal, indoklás nélkül visszavonhatja. Ehhez kattintson a hírlevelek végén található "Személyes profil” hivatkozásra. Személyes profiljában leiratkozhat a hírlevélről, vagy meglévő adatait módosíthatja, és kiegészítheti. Ezenkívül szerkesztheti vagy törölheti az egyes érdeklődési területekre vonatkozó hírlevelek igénylését.

Alább található az a bármikor lehívható beleegyező nyilatkozat, amelyet Ön a TRUMPF-nak ad a hírlevél rendelés keretében. Bármely e-mailben, személyes profiljában ezt bármikor visszavonhatja.

"A hírlevelek tájékoztatást adnak a TRUMPF üzletágak aktuális és jövőbeli termékeiről. A névre és érdeklődési körére vonatkozó adatok kitöltése nem kötelező. Adatai a hírlevél küldése céljából történő használatába a feliratkozáskor beleegyezik az érintett személy. Adatait nem adjuk ki harmadik személynek. Minden hírlevelünkben lehetőséget nyújtunk Önnek beleegyezésének visszavonására. Személyes profiljában bármikor megtalálja ezt a beleegyező nyilatkozatot és a visszavonás lehetőségét is.”

2.2. Nyereményjátékban való részvétel

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy jelen tájékoztató általános jellegű. Az egyes nyereményjátékok szervezése esetén külön egyedi kiegészítő tájékoztató kerül kibocsátásra, melynek megismerése a nyereményjátékban való személyes adatok felhasználásához való hozzájárulás előtt lehetővé válik.

2.2.1. kezelt adatok köre: érintettek neve, e-mail cím, telefonszám, szállítási címe, illetve az egyes nyereményjátékok szabályzataiban foglalt egyéb adat attól függően, hogy adott nyereményjáték lebonyolításához milyen személyes adatokra van szükség;

2.2.2. adatkezelés célja: a nyereményjátékban résztvevők adatainak kezelése a nyertesekkel való kapcsolatfelvétel, nyeremények postázása érdekében;

2.2.3. adatkezelés jogalapja: adatkezelés jogalapja: Info. tv. 5.§ (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása;

2.2.4. adatkezelés időtartama: érintett kérésére történő törlésig, illetve a nyereményjáték lebonyolításáig.

2.2.5. Adatfeldolgozó igénybevételére az egyes nyereményjátékok körülményeinek megfelelően kerül sor.

2.2.6. Adatkezelés időtartama: adott nyereményjátéktól függően, annak lebonyolításáig.

2.2.7. Adatkezelés nyilvántartási száma: adott nyereményjátékonként egyedi azonosító.

2.2.8. Nyereményjátékokban való részvétel A résztvevők továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy sikeres részvétel, azaz nyereményre való jogosultság esetén az érintett internetes oldalak teljes nevüket közzé tegyék. Hozzájárulását adta, a nyereményjáték során rögzített adatokat kizárólag jogszabály által engedélyezett keretek között a TRUMPF vállalatcsoport termékeinek reklámozására használjuk, a hírlevél adatkezelési szabályzat szerint. Az adatokat harmadik személynek nem továbbítjuk.

2.3. Vásárlás az online shopban

Az online shopban történő rendelés keretében megadott adatokat a rendelés teljesítésére használjuk, és azt követően a vonatkozó törvényekben rögzített határidőig tároljuk, például adózási, adóvizsgálati célokra 5 évig. A továbbiakban az adatokat a TRUMPF és a kapcsolt vállalatai reklámcélokra használják, amennyiben ez az érintettek beleegyezése nélkül jogszabály által megengedett. Ezt a fajta használatot is bármikor letilthatja az alább megadott elérhetőségek egyikén. Megkeresésének feldolgozása után a felhasználói adatokat töröljük

 2.3.1. kezelt adatok köre: érintett természetes és egyéb személyek e-mail címe, lakcíme, szállítási címe, neve, képviselője, számlázáshoz szükséges adatok, adószáma.

2.3.2. adatkezelés célja: online shopban történő vásárlás, számlázás és szállítás, valamint a szükséges kapcsolattartás biztosítása.

2.3.3. adatkezelés jogalapja: Info. tv. 5.§ (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása;

2.3.4. adatkezelés időtartama: webshop regisztráció törléséig, érintett kérelmére történő törléséig, illetve a számlázás során kezelt adatok tekintetében az adóügyi bizonylatok megőrzésére előírt kötelező időtartamig.

2.4. Megkeresések a kapcsolatfelvételi formanyomtatvány révén

Weboldalainkon a "Kapcsolat” pontban lehetőséget nyújtunk látogatóinknak arra, hogy termékeinkkel összefüggő kérdéseiket eljuttassák hozzánk. A "Küldés gomb megnyomásával Ön az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja (önkéntes hozzájárulás) alapján beleegyezik az e-mailben megadott, előre pontosan nem meghatározható adatainak használatába kérdése megválaszolása érdekében. Az adatokat kérdésének megválaszolása során, valamint az üzleti területről érkező (B2B) kérdések esetében reklámcélokra használjuk, amennyiben ez utóbbi külön jogszabályi hozzájárulás nélkül engedélyezett. Ezt a fajta felhasználást is bármikor letilthatja a fent megadott elérhetőségek között. Megkeresésének feldolgozása után a felhasználói adatokat töröljük.

3. Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

3.1. Kérjük, hogy amennyiben adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, észrevétele merül fel, úgy forduljon a fenti elérhetőségeken a TRUMPF-hoz.

3.2. Egyebekben az érintettet az alábbi jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. A TRUMPF köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

3.3. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

3.4. Fenti eljárásokról, azok eredményéről TRUMPF az érintettet tájékoztatja.

3.5. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.6. Az érintett az Info. tv. által meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, melytől számított 15 napon belül az adatkezelő azt megvizsgálja, és arról döntést hoz.

3.7. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a tör-vényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3.8.  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: naih.hu  

Vecsés, 2017. 03. 20.

Google Analytics

A Google cég (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics eszközét alkalmazzuk.

A Google Analytics szövegfájlokkal (ún. sütikkel) dolgozik, amelyek az Ön készülékén kerülnek mentésre, hogy információkat nyerhessenek az Ön webhely-használatával kapcsolatban.

Megbízásunk alapján a Google ezeket az információkat arra használja, hogy elemzéseket készítsen a web-helyhasználatról, kimutatásokat készítsen a honlapon zajló aktivitásról, és további szolgáltatásokat nyújtson.

A sütik révén az Ön web-helyhasználatáról gyűjtött adatokat a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítja és ott tárolja. A Google cégnél esetlegesen tárolt egyéb adataival való összevetésre nem kerül sor.

Ezen kívül használjuk az IP-maszkolás funkciót is „anonymizeIP“. Az Ön IP címének az egyesült államokbeli Google szerverre történő továbbítása előtt az az EU-n belül lerövidítésre kerül. Rövidítés nélküli IP cím továbbítása csak igen ritka esetben fordul elő, ilyenkor azt az egyesült államokbeli szerveren rövidítik le.

Adatainak használatát az alábbi intézkedésekkel akadályozhatja meg:

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy ne tároljon sütiket. Ez azonban gátolhatja weboldalunk megfelelő működését.

Továbbá lehetősége van arra is, hogy egy Google böngésző-kiegészítő használatával megakadályozza az adatok gyűjtését. A kiegészítő itt található: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

A böngésző-kiegészítő mellett, ha például okostelefont vagy táblagépet használ, megakadályozhatja a Google Analytics adatgyűjtését ide kattintva. Ezzel egy olyan sütit állít be, amely akadályozza az adatgyűjtést. Amennyiben weboldalunkat más eszközzel vagy böngészővel ismét felkeresi, vagy a sütit időközben törölte, akkor újra be kell állítania a sütit.

További információkat talál a Google adatvédelmével kapcsolatban itt https://policies.google.com/privacy?hl=hu&%3Bgl=de.

Google Adwords remarketing

A Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Adwords remarketing funkciót használjuk.

A Google remarketing révén lehetőség nyílik arra, hogy a Google kijelző-hálózathoz (GND) tartozó weboldalak látogatásakor csak azokat a termékeket mutassuk be Önnek, amelyek Önt valóban érdeklik.

Ehhez a böngészőjében sütiket tárolunk, melyek révén felismerjük Önt a GND-weboldalak látogatásakor. Az Ön web-helyhasználatának elemzése révén azon termékek reklámhirdetései jelennek meg, amelyeket Ön már megtekintett, vagy amelyek az Ön számára érdekesek lehetnek.

A remarketingre szolgáló sütik mentésének megakadályozására itt végezheti el a személyre szabott reklámmal kapcsolatos beállásokat www.google.com/settings/ads. Alternatívaként a NAI – Network Advertising Initiative honlapján található utasításnak megfelelően is eljárhat (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion-Tracking

A Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Adwords Conversion-Tracking funkciót használjuk.

A Google Conversion-Tracking lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük, mi történik, ha egy felhasználó a mi hirdetésünket nyitja meg. Így tudunk róla, ha egy terméket megvásárolnak, vagy valaki feliratkozik a hírlevelünkre. Ha a Google hirdetésünkre kattint, készülékén egy süti kerül mentésre, amely lehetővé teszi ezt a funkciót. Személyre vonatkozó kapcsolat nem jön létre.

A Conversion-Tracking-hez szükséges sütik mentésének megakadályozása érdekében elvégezheti a megfelelő beállításokat a böngészőjében.

Az átváltás-követésre vonatkozólag további információkat talál itt: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=hu.

Webelemzés

Az elemzéshez olyan kiértékelő szoftvert használunk, amely statisztikai úton értékeli ki az adatokat. A felhasználói adatokat álnévvel látjuk el. A szoftver ún. sütiket (szövegfájlokat) használ, melyek az Ön számítógépén tárolódnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldalak használatának elemzését. A weboldal használatával kapcsolatban a sütikben tárolt információkat elmentjük. Ezeket az információkat a weboldal használatának kiértékelésére, valamint a weboldalon végzett műveleteket összefoglaló jelentések készítésére használjuk. Ehhez a nyílt forráskódú „Piwik” szoftvert alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy ezek az adatok nem kerülnek továbbításra, így nem áll fenn annak a veszélye, hogy más, az Ön személyéhez rendelhető adatok illetéktelenekhez kerülnének.  

Honlapellenőrzés WiredMinds segítségével

Marketing céljából és az optimalizálás érdekében ezen a weboldalon a wiredminds GmbH termékeit és szolgáltatásait (www.wiredminds.de) használjuk. Ennek során adatok gyűjtésére, feldolgozására és mentésére kerül sor, amelyekből álneves felhasználói profilok készülnek. Amennyiben lehetőség van rá, a felhasználói profilokat anonim módon kezeljük. Ehhez sütiket használunk. A süti egy kisméretű szöveges fájl, amely a látogató böngészőjében tárolódik, és a böngésző felismerését szolgálja.

A gyűjtött információkat – amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak – a wiredminds céghez továbbítjuk, vagy közvetlenül a wiredminds gyűjti ezeket. A wiredminds felhasználhatja a weboldak látogatása során hátrahagyott információkat anonim felhasználói profilok készítéséhez. Az így nyert adatokat az érintett hozzájárulása nélkül nem használják fel a honlap látogatóinak személyes azonosítására, és nem vetik egybe a személyes adatokkal az álneves profil révén. IP-címek gyűjtése esetén ezeket közvetlenül a begyűjtést követően az utolsó számcsoport törlésével névtelenné teszik. Az adatok gyűjtését, feldolgozását és tárolását Ön jövőbeni hatállyal bármikor letilthatja.

Személyes adatok és feldolgozásuk - Részletes leírás - E-mail marketing (Hírlevél küldő rendszerek)

Annak érdekében, hogy kívánságainak, érdeklődésének a lehető legjobban megfeleljünk, a TRUMPF csoport különböző cégei küldik ki az Ön e-mail címére hirdetéseiket, megkereséseiket. A TRUMPF hírlevéllel és egyéb leveleinkkel tájékoztatni kívánjuk Önt cégünkről és ajánlatainkról.

Amennyiben szívesen fogadja leveleinket, szükségünk van az Ön érvényes e-mail címére, valamint annak visszaigazolására, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és beleegyezik a hírlevelek küldésébe. Röviddel a hírlevél-megrendelő levelének elküldését követően kap tőlünk egy visszaigazoló e-mailt. Csak miután Ön visszaigazolásképpen az ebben található hivatkozásra kattint, akkor kerül fel e-mail címe a levelezőlistánkra, és ezután automatikusan megkapja leveleinket (ún. Double-opt-in-eljárás).

A hírlevelek megrendelésekor az IP-cím, valamint a regisztráció és visszaigazolás időpontja elmentődik, így vitás esetben igazolható a regisztráció. Az e-mailes kommunikáció hosszú távú optimalizálása érdekében a felhasználói viselkedést statisztikailag feldolgozott formában értékeljük (pl.: A hivatkozásra a hírlevélolvasók 60%-a kattintott), tehát az egyes felhasználókra nem lehet visszakövetkeztetni.

A hírlevélre történő feliratkozást bármikor módosíthatja, vagy azonnali hatállyal, indoklás nélkül vissza-vonhatja. Ehhez kattintson a hírlevelek végén található „Személyes profil” hivatkozásra. Személyes profiljában leiratkozhat a hírlevélről, vagy meglévő adatait módosíthatja, és kiegészítheti. Ezenkívül szerkesztheti vagy törölheti az egyes érdeklődési területekre vonatkozó hírlevelek igénylését.

Szerviz & kapcsolat

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Hungary. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Hungary
United States

Or, select a country or a region.