Land-/regio- en taalkeuze

Bedrijfslocatie Duitsland

Hoe sterk is de Duitse industrie en in hoeverre moeten bedrijven worden gereguleerd? De econoom Lars Feld deelt zijn visie op deze vragen met ons in een interview:

Het inflatiefenomeen onder controle krijgen is een van de meest urgente kwesties.

Lars Feld leidt het Freiburg Walter Eucken Institut, dat zich bezighoudt met fundamentele regelgevingskwesties. Hij is tevens hoogleraar economisch beleid aan de Universiteit van Freiburg. Van 2011 tot 2021 was Feld lid van de Adviesraad voor de Beoordeling van de Algemene Economische Ontwikkeling ("Raad van Economische Wijzen"). Van maart 2020 tot februari 2021 was hij voorzitter van deze Adviesraad. In een interview vertelt de econoom over de energievoorziening en mobiliteit van de toekomst. Feld ziet grote bouwplaatsen bij de uitbreiding van de infrastructuur, want Duitsland is hier niet snel genoeg. En hij vindt dat de regelgevende schroef niet te strak moet worden aangedraaid, zeker niet voor middelgrote bedrijven.