Land-/regio- en taalkeuze

Bedrijfslocatie met familieband

Wat maakt Baden-Württemberg als vestigingsplaats zo bijzonder en voor welke uitdagingen staat de deelstaat? Dit vroegen we aan deelstaatminister Nicole Hoffmeister-Kraut

We moeten doorgaan met het ontwikkelen van randvoorwaarden die onze middelgrote industriële bedrijven in staat stellen duurzaam te produceren in Baden-Württemberg.

Nicole Hoffmeister-Kraut is minister van Economische Zaken, Arbeid en Toerisme van de deelstaat Baden-Württemberg. Volgens haar zijn de daar gevestigde bedrijven momenteel vooral bezig met twee transformatieprocessen: digitalisering en klimaatverandering. De minister ziet de innovatiekracht van de federale staat en de daar gevestigde bedrijven, waarvan een groot deel in familiebezit, als een belangrijke factor om die twee uitdagingen succesvol onder de knie te krijgen. Dit onderscheidt de locatie van andere regio's in de wereld.