Voor het beschikbaar stellen van deze website en de goede werking ervan maken we gebruik van cookies. Indien we cookies ook voor andere doeleinden mogen gebruiken, klik dan hier. Informatie over het deactiveren van cookies en gegevensbescherming

Informatie over privacybescherming

Privacyverklaring

TRUMPF GmbH + Co. KG heet u van harte welkom op deze website en dankt u voor uw interesse voor ons bedrijf en onze producten en diensten. De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij de verwerking ervan voor alle zakelijke interacties is van het allerhoogste belang voor ons, en wij vinden het belangrijk dat u zich veilig voelt bij het bezoeken van onze websites.
Hieronder vindt u informatie over de gegevens die tijdens uw bezoek aan onze websites worden geregistreerd en hoe deze worden gebruikt. TRUMPF GmbH + Co. KG is de exploitant van alle internationale websites van TRUMPF en de eraan gekoppelde webapplicaties. Deze privacyverklaring geldt voor alle door TRUMPF geëxploiteerde websites. Deze geldt niet voor internetpagina's die met externe links worden aangegeven. Onze contactgegevens vindt u in het impressum.

Verantwoordelijke voor privacybescherming

Onze verantwoordelijke voor privacybescherming en zijn team helpen u graag verder bij vragen over de privacybescherming.

Stuur uw vraag naar het volgende e-mailadres: info@nl.TRUMPF.com

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn specifieke gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder valt informatie zoals uw werkelijke naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Gegevens die niet onmiddellijk met uw werkelijke identiteit in verband kunnen worden gebracht - bijvoorbeeld favoriete websites of het aantal gebruikers van een website - zijn geen persoonsgegevens.

Uw rechten

Conform de wettelijke bepalingen met betrekking tot persoonsgegevens hebt u het recht op informatie, correctie, verwijdering en inperking. Bovendien stellen wij uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat beschikbaar. Wanneer we uw gegevens op basis van de door u verleende toestemming gebruiken (bijvoorbeeld bij de aanmelding voor ons e-mailnews), kunt u uw toestemming te allen tijden herroepen. Na de herroeping gebruiken we uw gegevens niet meer voor dit doeleinde. Wanneer we een rechtmatig belang hebben voor de verwerking van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen en bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Natuurlijk kunt u ook steeds contact opnemen met de toezichthoudende autoriteiten.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

In logbestanden, via zoekmachines en formulieren worden tijdens het gebruik van onze websites gegevens verzameld. Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard voortdurend de verbindingsgegevens van de aanvragende computer op, in verband met de systeemveiligheid. Daarbij worden volgende gegevens opgeslagen: de websites die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek, herkenningsgegevens voor de gebruikte browser en het gebruikte type besturingssysteem en vanaf welke website u ons bezoekt. Verdergaande persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, worden niet geregistreerd, tenzij u ons deze gegevens vrijwillig meedeelt, bijvoorbeeld bij een registratie, een enquête, een prijsvraag, het afsluiten van een contract of een informatie-aanvraag. De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor het vervolgen van misbruik op de webserver (overeenkomstig
§ 31 BDSG, Duitse wetgeving over bescherming van gegevens) en vervolgens weer gewist. Het tijdstip van de laatste login wordt ook gebruikt in het kader van contact voor reclamedoeleinden, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens

De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor bepaalde doeleinden, zoals de technische administratie van onze websites en om aan uw wensen en vereisten te voldoen. Dit houdt over het algemeen in dat de persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst of voor het beantwoorden van uw aanvraag. Bij de registratie in onze B2B-portalen worden de gegevens gebruikt voor het uitvoeren van de aanmelding en, voor zover dit wettelijk is toegestaan, voor reclamedoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik voor reclamedoeleinden door een kort bericht naar het volgende adres te sturen:  info@nl.trumpf.com

.Het doorgeven, verkopen of op een andere manier overdragen van uw persoonsgegevens aan personen buiten de TRUMPF Groep is uitgesloten, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het verrichten van een dienst in het kader van het verwerken van opdrachtgegevens, of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Wissen van gegevens

Wanneer uw gegevens niet meer nodig zijn voor bovenvermelde doeleinden, inclusief de afrekening, worden deze gewist. Houd er rekening mee dat de gegevens bij het wissen eerst alleen worden geblokkeerd, en pas enige tijd later definitief worden gewist. Zo wordt voorkomen dat gegevens onbedoeld worden gewist of dat opzettelijk schade wordt toegebracht.

Om technische redenen worden gegevens mogelijk gedupliceerd in de vorm van back-upbestanden en spiegelingen van diensten. Deze kopieën worden eveneens gewist, om technische redenen eventueel ook pas na een bepaalde tijd.

Gebruik van cookies

Op onze websites maken wij in de regel gebruik van zogenoemde session-cookies, die gegevens opslaan in het geheugen van uw browser voor de technische sturing van de sessie. Deze worden ten laatste wanneer u de browser sluit gewist. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben na het verlaten van onze website geen functie meer. Ook als u aangeeft dat er geen cookies mogen worden opgeslagen op uw computer, hebt u nog steeds toegang tot de meeste van onze webpagina's. Het is wel mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde functies of bepaalde onderdelen van pagina's. Bovendien willen we u erop wijzen dat in de meeste browsers instellingen voor de omgang met cookies kunnen worden uitgevoerd.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS).

Google Analytics werkt met tekstbestanden die op uw toestel worden opgeslagen (zogenoemde "cookies") om informatie te verkrijgen over uw websitegebruik.

Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om analyses van het websitegebruik, rapporten over activiteiten op de website en andere services te maken en aan ons ter beschikking te stellen.

De gegevens over uw websitegebruik worden met behulp van "cookies" verzameld. Voor de analyse worden deze normaal gesproken aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Uw gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevens over u die eventueel bij Google zijn opgeslagen.

Wij maken bovendien gebruik van de functie "anonymizeIP" om IP-adressen te anonimiseren. Voordat uw IP-adres aan de Google-server in de VS wordt overgedragen, wordt het binnen de EU verkort. In slechts enkele gevallen worden de IP-adressen voor de overdracht niet verkort. In dat geval worden zij op de servers in de VS verkort.

Deze verwerking kunt u door middel van de volgende maatregelen verhinderen:

U kunt uw browser zo instellen dat er geen "cookies" worden opgeslagen. Dat kan er echter toe leiden dat onze website niet volledig functioneert.

Daarnaast kunt u de registratie van gegevens verhinderen door middel van een browser-add-on van Google. De add-on vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de browser-add-on, bijvoorbeeld wanneer u een smartphone en tablet-pc's gebruikt, kunt u de registratie van gegevens door Google Analytics verhinderen door hier te klikken. Hierdoor wordt een cookie opgeslagen die de registratie van gegevens verhindert. Mocht u onze website opnieuw bezoeken met een ander toestel of een andere browser of wanneer u uw cookies hebt gewist, moet u de cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier https://policies.google.com/privacy?hl=nl&%3Bgl=de.

Remarketing met Google AdWords

Wij gebruiken de remarketingfunctie van Google AdWords (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS).

Met behulp van de remarketing van Google kunnen wij, wanneer u websites bezoekt die deel uitmaken van het Google Display-netwerk (GDN), precies de producten laten zien die voor u interessant zijn.

Hiervoor worden door uw browser cookies opgeslagen om u te herkennen wanneer u GDN-websites bezoekt. Op basis van een analyse van uw websitegebruik worden dan advertenties van producten weergegeven die u al eens hebt bekeken of die interessant kunnen zijn voor u.

Om te verhinderen dat voor de remarketing cookies worden opgeslagen, kunt u hier http://www.google.com/settings/ads instellingen voor gepersonaliseerde reclame uitvoeren. U kunt ook te werk gaan volgens de gebruiksaanwijzing op de website van de Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Conversion-tracking van Google AdWords

Wij gebruiken de functie Conversion-tracking van Google AdWords (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). 

Met conversion-tracking van Google kunnen wij nagaan wat er gebeurt wanneer een gebruiker op onze advertentie klikt. Bijvoorbeeld om te zien of een product wordt gekocht of een aanmelding voor onze newsletter volgt. Door op onze Google-advertentie te klikken, wordt op uw toestel een cookie opgeslagen om deze functie te realiseren. Hierbij wordt niet naar bepaalde personen verwezen. 

Om te verhinderen dat voor de conversion-tracking cookies worden opgeslagen, kunt u in uw browser bepaalde instellingen uitvoeren. 

Meer informatie over conversion-tracking vindt u hier https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=nl.

Web-analyse

Voor de analyse maken wij gebruik van analytische software, die gegevens statistisch verwerkt.  De gebruikersgegevens worden daarbij door een pseudoniem vervangen. De software maakt gebruik van zogenoemde "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het mogelijk wordt om uw gebruik van de website te analyseren. De door het cookie tot stand gebrachte informatie over uw gebruik van deze website wordt opgeslagen. Wij gebruiken deze informatie om een analyse te maken van uw gebruik van de website en om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen. Hiervoor maken wij gebruik van de open-source-software "Piwik". Dit betekent dat deze gegevens niet worden doorgegeven aan derden en er dus geen gevaar bestaat voor het samenvoegen ervan met andere gegevens die aan uw persoon kunnen worden gelinkt.  

Website-controlling via WiredMinds

Voor marketing- en optimalisatiedoeleinden worden op deze website producten en diensten van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) gebruikt. Hierbij worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen, waarmee onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Waar mogelijk en zinvol worden de gebruiksprofielen volledig anoniem gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen en voor het herkennen van de internetbrowser worden gebruikt. De verzamelde gegevens, waaronder ook persoonsgegevens, worden aan wiredminds doorgegeven of direct door wiredminds verzameld. Wiredminds mag informatie, die door bezoeken aan de websites wordt achtergelaten, gebruiken om anonieme gebruiksprofielen te maken. De hierbij verzamelde gegevens worden zonder de expliciete toestemming van de betreffende persoon niet gebruikt om de bezoekers van deze website te identificeren en ze worden niet met persoonsgegevens via de drager van het pseudoniem samengevoegd. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze direct na verzameling anoniem gemaakt door de laatste cijferreeks te wissen. De toestemming voor verzameling, verwerking en opslag van gegevens kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

Veiligheid

TRUMPF GmbH + Co. KG neemt alle mogelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. Zo worden uw gegevens in een veilige omgeving opgeslagen, die niet publiek toegankelijk is. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens bij de overdracht door de zogenoemde Secure Socket Layer-technologie (SSL) versleuteld. Dit betekent dat de communicatie bij met SSL beveiligde gegevens tussen uw computer en onze servers plaatsvindt met gebruik van een erkend versleutelingsprocedé, indien uw browser SSL ondersteunt. Dankzij het gebruik van Ogone (www.ogone.de) kunnen wij u absolute veiligheid garanderen m.b.t. uw kredietkaartgegevens. Deze worden niet op onze servers opgeslagen, maar direct door het desbetreffende betalingsinstituut verwerkt. Als u per e-mail contact met ons wenst op te nemen, willen wij u erop wijzen dat bij e-mail de vertrouwelijkheid van de verstuurde gegevens niet gewaarborgd is. De inhoud van e-mails kan door derden worden gelezen. Daarom bevelen wij u aan om vertrouwelijke informatie uitsluitend per post aan ons te versturen.

Persoonsgegevens en hun verwerking in detail E-mailmarketing (mailings)

Om optimaal in te gaan op uw wensen en interesses, wordt uw e-mailadres door verschillende bedrijven van de TRUMPF Groep voor reclamedoeleinden gebruikt. Met de TRUMPF newsletter en andere mailings informeren wij u over ons bedrijf en onze aanbiedingen.
Als u mailings wenst te ontvangen, dient u ons een geldig e-mailadres mee te delen en te bevestigen dat u de eigenaar bent van dit e-mailadres en instemt met het ontvangen van de mailings. Kort na het versturen van uw mailing-bestelling ontvangt u van ons een bevestigingsmail; pas wanneer u ter bevestiging klikt op de link in deze mail, wordt uw e-mailadres aan de mailinglijst toegevoegd en ontvangt u automatisch de mailings (dit is het zogenoemde double-opt-in-procedé).

Bij het bestellen van de mailings wordt het IP-adres en het tijdstip van de aanmelding en bevestiging opgeslagen, om de aanmelding achteraf in geval van twijfel te kunnen bewijzen. Om de e-mailcommunicatie voortdurend te kunnen optimaliseren, analyseren wij het gebruik in statistisch verwerkte vorm  (bijv.: 60% van alle ontvangers van mailings hebben op link A geklikt), zodat geen conclusies kunnen worden getrokken m.b.t. specifieke ontvangers.
Het abonnement op mailings kunt u op elk moment aanpassen of met onmiddellijke ingang en zonder dat u hiervoor een reden hoeft te geven, beëindigen. Klik hiervoor op de link "Persoonlijk profiel", die u telkens aan het einde van een mailing vindt. In uw persoonlijk profiel kunt u het abonnement volledig opzeggen of uw gegevens aanpassen en aanvullen. Bovendien kunt u abonnementen m.b.t specifieke interessedomeinen bewerken of opzeggen.

Bestellingen in de online-shop

De gegevens die worden ingevoerd in het kader van bestellingen in de online-shops worden gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en vervolgens conform de wettelijk vastgelegde termijnen opgeslagen – voor fiscale doeleinden bijvoorbeeld 10 jaar lang. Bovendien worden de gegevens door TRUMPF en de ermee verbonden bedrijven gebruikt, voor zover dit zonder toestemming van de betrokkene wettelijk is toegelaten. Tegen dit gebruik kunt u op elk moment bezwaar maken via de hieronder vermelde contactgegevens.

Deelname aan wedstrijden

Door deel te nemen aan wedstrijden verklaart de deelnemer er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat TRUMPF de hiervoor vereiste gegevens voor de duur van de wedstrijd en daarna voor het uitvoeren van de wedstrijd opslaat. De deelnemer gaat er eveneens mee akkoord dat in het geval dat hij of zij wint, zijn of haar naam op de deelnemende webspagina's wordt gepubliceerd. Er kan geen aanspraak op publicatie worden gemaakt. De bij de wedstrijd verzamelde gegevens worden bovendien door de TRUMPF-bedrijvengroep, alleen voor zover dit wettelijk is toegelaten, gebruikt voor productmarketing. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Aanvragen via de contactformulieren

Op verschillende plaatsen op onze websites bieden wij bezoekers onder de rubriek "Contact" de mogelijkheid om ons aanvragen in verband met onze producten te sturen. Door te klikken op de button "Verzenden" geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens. De gegevens worden voor het verwerken van uw aanvraag net als bij zakelijke aanvragen (B2B) verwerkt, opgeslagen en gebruikt voor reclamedoeleinden, voor zover dit zonder uw toestemming is toegelaten. Tegen dit gebruik kunt u op elk moment bezwaar maken via de eerder vermelde contactgegevens.Na verwerking van een aanvraag worden de gegevens van verbruikers bij ons gewist.

Service & contact

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Netherlands. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Netherlands
United States

Or select a country or region.