Safety First - TruBend

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De inhoud en weergave moeten ervoor zorgen dat de exploitant en de operator zich bewust zijn van de risico's. Bovendien helpen zij bij het vermijden van lichamelijk letsel tijdens het gebruik van de kantpersen. Het is niet de intentie om alle typische of mogelijke bedieningsfouten weer te geven.

De weergaven zijn gebaseerd op een specifieke kantpers, in dit voorbeeld een machine van de TruBend Serie 5000 (B23), stand van de techniek november 2018. Hoewel het veiligheidsconcept bij andere kantpersen bijna hetzelfde is, kunnen de afzonderlijke weergaven/veiligheidseisen afhankelijk van het machinetype verschillend zijn.

Omdat ook de machinetechniek zich continu verder ontwikkelt, zijn TRUMPF en de producenten van deze toepassing niet aansprakelijk voor de volledigheid en de actualiteit van alle weergegeven informatie.

Let op: 

De inhoud komt overeen met de Duitse voorschriften voor vergunningen en de Duitse voorschriften voor exploitanten en zijn gebaseerd op de stand van de techniek november 2018.

De inhoud

  • ontbindt de exploitant niet van zijn verplichtingen en de inachtneming van de geldende nationale voorschriften en landspecifieke vereisten;
  • dient niet als vervanging voor andere documenten, in het bijzonder gebruiksaanwijzingen en andere machinegerelateerde gegevens;
  • is geen vervanging voor de door TRUMPF aanbevolen scholingen;
  • is in geval van twijfel of bij problemen geen vervanging voor het advies van een deskundige van de technische klantenservice van TRUMPF.

Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op Bevestigen voor toegang tot de beveiligingsfilms.