Land-/regio- en taalkeuze

Lasermagie voor de accu

De tijd dringt. Want het verder stimuleren van elektromobiliteit houdt in dat fabrikanten de kosten van accu's verder moeten verlagen. Minder dan 100 dollar per kilowattuur geldt als een magische grens. Ter oriëntatie: de meeste middenklasse E-auto's zijn uitgerust met een accucapaciteit van 45 tot 60 kilowattuur, topmodellen beschikken over meer dan 100 kilowattuur. Bovendien moeten accufabrikanten aan de ene kant zo min mogelijke grondstoffen als aluminimum of koper verbruiken. Maar aan de andere kant dienen ze ook de energiedichtheid in de afzonderlijke cellen te verhogen en zo veel mogelijk ruimte te besparen. De lasertechnologie heeft een beslissend aandeel bij het doorbreken van de 100 dollar-grens. Overal in Europa, Azië en de VS verrijzen fabrieken met gigawatt-capaciteiten. Het investeringsvolume in lasertechnologie is gigantisch.

Zo is de accu van een E-voertuig opgebouwd

1. Vermogenselektronica

zorgt in de auto voor de communicatie tussen elektromotor en accu. De complexe elektronica kan het beste met lasers van TRUMPF worden vervaardigd.

2. Accumodule

bestaat uit meerdere met elkaar verbonden accucellen. Het verbinden van deze cellen is lastig. Als er tijdens het lassen is misgaat, hebben de fabrikanten een probleem. De laser moet bijzonder nauwkeurig werken.

3. Accucel

is de kleinste eenheid in de accu.

4. Accupack

bestaat uit bijzonder sterk aluminium. Daardoor is de accupack bestand tegen botsingen, maar is echter moeilijk te bewerken. Met lasers van TRUMPF kunnen de fabrikanten het accupack voor 100 procent hermetisch afsluiten.

5. Kathode en anode

De elektrische lading van een accu bevindt zich in de kathode. Van daaruit verplaatsen zich tijdens het rijden opgeladen deeltjes - ionen - naar de anode. Hierdoor wordt de accu ontladen. Op het laadstation wordt het proces omgekeerd. Door middel van lasers zorgen de fabrikanten ervoor dat anode en kathode correct werken.

6. Metaalfolies

Binnen in een accucel bevinden zich flinterdunne metaalfolies. Deze vormen chemische energie om naar elektrische energie. Dit proces vindt plaats als atomen en moleculen van de ene naar de andere zijde verplaatsen.

7. Behuizing

De laser mag tijdens het afsluiten van de cellen geen metaalspatten veroorzaken. Anders kunnen gevaarlijke kortsluitingen ontstaan, waardoor de accu kan uitvallen of waardoor er zelfs brand kan ontstaan.

De toekomst van de elektromobiliteit in getallen

(mrd. $)

Met deze geldstroom wil de VS de elektromobiliteit stimuleren.

Terawattuur

In 2030 zouden de Europese accufabrieken moeten beschikken over deze productiecapaciteit.

Grüne Lichter spiegeln sich in Glas
Technisches Gerät im Vordergrund und Hände die eine Schraube festziehen im Hintergrund

Meer toekomstthema's ontdekken