Wij maken op deze website gebruik van cookies. Als u deze website blijft gebruiken, zonder de instellingen voor cookies te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies.
TRUMPF Logo at the headquarters main entrance

Bedrijfsprincipes

TRUMPF  staat voor kwaliteit, uitstekende producten, zeer efficiënte processen en uitstekende resultaten. Het succes van onze onderneming berust erop dat wij gemeenschappelijke waarden hebben en dezelfde doelen nastreven. De bedrijfsprincipes verduidelijken deze waarden en doelen en zijn overal binnen het bedrijf aanwezig. Ze beschrijven de eisen en standaarden van onze acties en de manier waarop we met elkaar omgaan. Ze zijn verplicht voor iedereen die bij onze onderneming werkt.

TRUMPF employee on the top of a building
Onze principes

We zijn een familiebedrijf. De bereidheid om zich zowel in goede als in slechte tijden volledig in te zetten voor de onderneming is voor iedereen bij ons bedrijf even belangrijk. Economische onafhankelijkheid is ons grootste doel. We willen onafhankelijk blijven. Groei op eigen kracht is daarvoor belangrijk. We streven naar geografische nabijheid bij onze klanten. Maar we kennen ook de noodzaak van een sterk hoofdkantoor. In alles wat we doen, laten we ons leiden door eerlijkheid, mate en vertrouwen.

TRUMPF employee standing on stairs
Onze doelen

Wij willen dat onze klanten, medewerkers, eigenaren en de maatschappij allemaal tevreden zijn. Wij zijn in al onze werkgebieden en in alle producten en diensten wereldwijd technisch en organisatorisch toonaangevend. We streven naar voortdurende groei, die duidelijk boven het gemiddelde van de branche waarin wij werken uitsteekt. Daarnaast streven we naar een omzetrendement waarmee we onze grote inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en onze investeringen op eigen kracht kunnen dragen.

TRUMPF employees standing in a circle
Onze medewerkers

Wij stellen aan onze medewerkers dezelfde prestatie- en kwaliteitseisen als aan het gehele bedrijf. Veiligheid van de werkplek heeft bij ons een hoge prioriteit, net als een eerlijke beloning. Wij eisen persoonlijke en vakkundige competenties van onze medewerkers door een breed scholingsaanbod. Wij zorgen voor geestelijke vrijheid en vormgevingsvrijheid en zien kritiek als een kans. Wij gaan respectvol met elkaar om en zorgen samen voor bescherming van ons intellectuele en materieel eigendom.

TRUMPF employee holding a square
Onze stijl van leidinggeven

Onze leidinggevenden bepalen de waarde van TRUMPF door hun dagelijkse gedrag. Van onze leidinggevenden verwachten wij dat ze initiatief, openheid en zelfvertrouwen tonen. De vaardigheid om leiding te geven gaat uit van persoonlijke en beroepsmatige competentie. Leiding geven betekent ook impulsen zetten voor innovaties. Onze leidinggevenden betrekken medewerkers in besluitvormingsprocessen. De communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers geschiedt op basis van beleefdheid, respect en vertrouwen. Onze leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie.

TRUMPF employee in the middle of a group of people
Onze onderneming in de maatschappij

Als onderneming hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij erkennen een basisprincipe van vrijheid, eerlijk economisch gedrag en vrije concurrentie. Wij respecteren de wetten en cultuur van de landen waar wij aanwezig zijn. Wij ondersteunen innovatieve ideeën en projecten die de ontwikkeling van onze onderneming ten goede komt en de mensen dienen, op al onze locaties. Wij gaan uit van gelijke rechten en wijzen discriminatie, op welk gebied dan ook, af. Tegelijkertijd letten wij op transparantie, betrouwbaarheid en openheid in de communicatie naar binnen en buiten. Want dat schept vertrouwen. Tenslotte vinden we de bescherming van milieu en gezondheid heel erg belangrijk. Daarom maken we altijd gebruik van de beste techniek om schadelijke effecten van onze economische activiteiten te vermijden.

Compliance

Als wereldwijd toonaangevend technologisch bedrijf is het vertrouwen van onze zakenpartners, medewerkers en het publiek zeer belangrijk. Dit vertrouwen hangt voor een groot deel af van het gedrag van onze medewerkers. De richtlijn voor het gedrag van iedere afzonderlijke medewerker is het opvolgen van regels en wetten en het naleven van andere, door TRUMPF zelf bepaalde ethische standaarden en voorschriften.

Meer informatie

Meer informatie

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Bedrijfsprofiel

Ons bedrijfsprofiel brengt u in het kort op de hoogte van de TRUMPF Groep – met feiten en cijfers, en een film.

Meeting room with chairs, tables and some accessories on the table
Raad van Toezicht

De raad van commissarissen adviseert de directie bij het leiden van de onderneming. Meer informatie over deze raad vindt u hier.

Bedrijfsleiding

TRUMPF is een internationaal actief familiebedrijf. Maak kennis met onze directieleden van de holdingmaatschappij.

Contact

TRUMPF Nederland
Fax +31 88 400 2400
E-mail

Downloads

Publicatie
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel
pdf - 1 MB
Service & contact