You have selected Nederland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Compliance | TRUMPF

Compliance

Als wereldwijd toonaangevend technologisch bedrijf is het vertrouwen van onze zakenpartners, medewerkers en het publiek zeer belangrijk. Dit vertrouwen hangt voor een groot deel af van het gedrag van onze medewerkers. De richtlijn voor het gedrag van een medewerker is het opvolgen van regels en wetten en het naleven van andere, door TRUMPF zelf bepaalde ethische standaarden en voorschriften. De directie en medewerkers worden zonder uitzondering geacht zich als integere zakenmensen te gedragen en zich te houden aan de regels en wetten. Alleen op deze manier kunnen we de reputatie van ons bedrijf versterken.

TRUMPF gedragscode

In 2009 heeft TRUMPF een compliance-programma ingevoerd. Een belangrijk onderdeel hiervan wordt gevormd door de TRUMPF gedragscode (Code of Conduct). Deze vat de basisregels samen die het kader vormen van de verwachtingen die TRUMPF heeft van het bestuur en alle medewerkers inzake ethisch onberispelijk gedrag bij het handelsverkeer wereldwijd. De gedragscode is beschikbaar in de volgende talen:

Bulgaars, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Thais, Tsjechisch, Turks en Hongaars.

E-mailadres compliance

Vertrouwelijke informatie met betrekking tot compliance-overtredingen kunt u per e-mail (compliance@de.trumpf.com) sturen naar het hoofd van de afdeling Recht en M&A. Informatie die in goed vertrouwen wordt verstuurd, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Extern klokkenluidersysteem inzake compliance-onderwerpen

Sinds het voorjaar van 2017 biedt TRUMPF via zijn website toegang tot een extern klokkenluidersysteem. Via dit systeem kan iedereen misstanden met betrekking tot compliance melden en vragen stellen over compliance-onderwerpen ("ask & tell"). Dit systeem kan naast onze medewerkers, ook door klanten, leveranciers en andere derden worden gebruikt. Meldingen kunnen ook via smartphone worden doorgegeven.  

Onze externe dienstverlener, de Zwitserse firma Integrity Line met hoofdkantoor in Zürich, biedt een systeem die volledige anonimiteit garandeert. Om de anonimiteit van de klokkenluider te waarborgen, staat het communicatieplatform niet op servers van TRUMPF, maar op een beveiligde server van Integrity Line. De klokkenluider of degene die een vraag stelt, kan zijn identiteit openbaar maken; dit is echter niet noodzakelijk. Het staat u uiteraard altijd vrij om persoonlijke gegevens in te vullen.  

De link naar het klokkenluidersysteem vindt u hier: trumpf.integrityplatform.org

Downloads

Meer informatie

Contact
TRUMPF Nederland
Fax 088 400 2444
E-mail
Service & contact