Wij maken op deze website gebruik van cookies. Als u deze website blijft gebruiken, zonder de instellingen voor cookies te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies.
TRUMPF employee testing a component

Kwaliteitsbeheer bij TRUMPF

TRUMPF staat voor kwaliteit, innovatieve oplossingen en zeer efficiënte processen. Daarmee bieden wij onze klanten een echte meerwaarde.

portrait of Dr.-Ing. Mathias Kammüller member of managing board of TRUMPF

TRUMPF gaat voor de hoogste kwaliteit – wereldwijd. Daarom baseren we ons op uniforme standaarden en regels, die indien nodig worden aangevuld met nationale bepalingen.

Dr. Ing. Mathias Kammüller
Directeur van TRUMPF GmbH + Co. KG, verantwoordelijk voor productie, kwaliteitsmanagement en inkoop

Onze principes

Het omzetten van onze kwaliteitsprincipes naar ons werk en onze producten gebeurt door middel van een uniform kwaliteitsbeheersysteem - een standaard die voor de gehele TRUMPF Groep geldt. Onze negen kwaliteitsprincipes sturen ons tijdens de samenwerking en in het voortdurende proces van het verbeteren van onze processen en producten.

process icon
EENVOUDIGE PROCESSEN

"Wij houden het eenvoudig"

De wereld is al ingewikkeld genoeg. Onze klanten, medewerkers en partners zijn daarom blij als alles gewoon werkt. Daarom geven wij onze processen op begrijpelijke wijze, effectief en efficiënt weer en beschrijven wij ze ook zo. Zo eenvoudig is het.

flash icon
CONSTRUCTIEVE FOUTENCULTUUR

"Wij bespreken onze fouten en lossen ze effectief op"

Fouten worden gemaakt. Wij geven ze toe en maken ze transparant. Want elke fout geeft ons de mogelijkheid om ons verder te ontwikkelen. Daarom zoeken de betrokkenen samen naar de oorzaak en zorgen zij ervoor dat dezelfde fout niet nogmaals wordt gemaakt. Dat gebeurt direct op de plaats waar de fout zich heeft voorgedaan. Om fouten vanaf het begin te vermijden kiezen wij bovendien voor voorkomende kwaliteitsborging.

tool icon
ORDE

"Door orde winnen wij tijd voor wat echt telt: ons werk."

Duidelijke structuren maken het overzicht gemakkelijker. Daarbij hoort een nette werkplek, waar alles op zijn plaats staat. Ook onze collega’s voelen zich dan meer op hun gemak, en samen kunnen we ons op onze opdrachten concentreren. Zo hebben we meer plezier in ons werk.

arrow icon
DUIDELIJKE RICHTLIJNEN

"Wij spreken af wat we samen willen bereiken"

Alleen wie zijn doel kent, kan het bereiken. Daarom definiëren wij duidelijke eisen en voldoen we daar consequent aan. Samen leggen we de stappen en doelen vast en beslissen we wanneer we die moeten bereiken. Onderweg controleren we steeds weer waar we zijn. Zo bereiken we ons doel.

icon person watching in a mirror
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

"Wij nemen de verantwoordelijkheid"

Ieder van ons draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zijn resultaten. Dat geldt net zo goed voor onze medewerkers als voor onze partners. Wij ondersteunen elkaar en overtuigen samen door goede kwaliteit. Dat houden we voortdurend voor ogen.

icon magnifier
KWALITEITSCONTROLE

'Wij hebben grip op onze kwaliteit"

We evalueren en documenteren de kwaliteit van ons werk regelmatig. Daarvoor leggen we meetbare kwaliteitskenmerken vast en controleren we objectief of we die hebben behaald. Kengetallen helpen ons de kwaliteit van processen meetbaar te maken. Afwijkingen verhelpen we met effectieve methoden. Wij zijn pas klaar, als aan zowel de klantvereisten als onze kwaliteitseisen voldaan is. Want wat telt, is een goed resultaat.

watch icon
AFSPRAKEN NAKOMEN

"Wij houden ons aan onze afspraken"

Wat we beloven, doen we. Daarom plannen wij onze afspraken realistisch. Als er op een gegeven ogenblik toch reden is voor vertraging, dan informeren wij onze partners daar tijdig over. Want afspraak is afspraak.

handshake icon
SAMENWERKING

"Wij werken constructief met de juiste mensen"

Veel processen hebben ook te maken met andere afdelingen en functiebereiken. Hier werken we effectief samen. Daarbij hechten wij waarde aan openheid, zakelijkheid en vriendelijkheid. Want samen zijn we sterker.

stairs icon
VOORTDURENDE VERBETERING

"Wij staan open voor nieuwe ideeën"

TRUMPF leeft van de ideeën van zijn medewerkers. Daarbij gaat het niet alleen om grote projecten. Wat telt, is voortdurende verbetering in het gehele bedrijf. Daarom identificeert elke medewerker plekken waar verbetering mogelijk is en zoekt hij oorzaken en oplossingen. Als uit een oplossing een meetbare verbetering voortkomt, dan maken we deze tot een nieuwe standaard. Plan, Do, Check, Act.

Wij leven volgens onze principes in onze methoden en op locatie

Wij laten voortdurende verbetering niet aan het toeval over, maar gaan hier methodisch te werk. In de praktijk zorgen wij met de stappen plannen-uitvoeren-controleren-aanpassen (Plan-Do-Check-Act) dat wij steeds beter worden. Dat gebeurt niet "vanaf boven", maar op de "plaats waar het gebeurt", samen met de betrokkenen.

TRUMPF employees talking about quality with the help of a worksheet used in A3 problem solving methodology

De A3-methodiek en het 8D-rapport sturen ons gestructureerd door het probleemopossingsproces.

TRUMPF employees sitting on a desk and working with DMAIC improvement cycle as a core tool used to drive Six Sigma projects

Voor ingewikkelde problemen maken wij gebruik van DMAIC en zijn statistische tools uit de 6-sigma-methode.

TRUMPF employees are in the shop-floor and testing a component

Wij vinden het belangrijk om naast preventieve en reactieve kwaliteitsmaatregelen ook een effectieve controle van de relevante componenten en kenmerken uit te voeren.

Meer informatie

TRUMPF Logo at the headquarters main entrance
Bedrijfsprincipes

Ons succes berust daarop dat we volgens gemeenschappelijke waarden leven en overeenkomende doelen nastreven. De bindende ondernemingsprincipes vormen daar de basis voor.

People at TRUMPF shaking hands
Leveranciers

De inkoopactiviteiten hebben rechtstreeks effect op het succes van TRUMPF. Beslissend daarbij zijn innovatieve en betrouwbare leveranciers.

TRUMPF employees working in the clean room at the laser resonator assembling
SYNCHRO - het lean management-systeem van TRUMPF

Ons productiesysteem dient ervoor om de inzet van onze medewerkers en de productiemiddelen op elkaar af te stemmen om de beste producten te produceren.

Contact

TRUMPF Nederland
Fax: +31 88 400 2400
E-mail

Certificeringen

Certificaat
Certificatie conform DIN EN ISO 9001
Certificatie conform DIN EN ISO 9001
pdf - 1 MB
Service & contact