Voor het beschikbaar stellen van deze website en de goede werking ervan maken we gebruik van cookies. Indien we cookies ook voor andere doeleinden mogen gebruiken, klik dan hier. Informatie over het deactiveren van cookies en gegevensbescherming
TRUMPF employees working in the clean room at the laser resonator assembling

SYNCHRO - het lean management-systeem van TRUMPF

SYNCHRO is ons in 1998 ingevoerde waardescheppingssysteem. Dit systeem vormt de basis van al onze bedrijfsprocessen en dient om de inzet van onze medewerkers, de productiemiddelen en het product op elkaar af te stemmen om met zo min mogelijk verspilling de beste producten te produceren.

SYNCHRO in de praktijk

Het principe achter SYNCHRO is "uitmuntendheid door transparantie": wij willen op economisch, technologisch en menselijk gebied een voorbeeld zijn en blijven. Een cultuur van continue verbetering, dat is SYNCHRO in het kort.

TRUMPF employees working in the clean room at the laser resonator assembling
Processen uitmuntend vormgeven

Uitmuntendheid van processen betekent dat alle processen gesynchroniseerd zijn door ze vloeiend te laten lopen en op elkaar af te stemmen en daarnaast het nulfoutenprincipe toe te passen. Dit principe van vloeiende processen zorgt ervoor dat doorlooptijden korter worden en problemen sneller zichtbaar zijn. Een perfecte afstemming garandeert een gelijkmatige belasting en maakt een toename van de productiviteit mogelijk. Het pull-principe verkort doorlooptijden en versnelt de materiaalstroom. Open omgaan met fouten maakt een voortdurende verbetering mogelijk.

A group of TRUMPF employees having a business meeting in the clean room at the laser resonator assembling
Doelen transparant definiëren

Uitmuntend management betekent bij TRUMPF dat de plaatselijke leiding problemen herkent en verhelpt. De doelen worden helder gedefinieerd en doorgegeven aan iedereen die bij het proces betrokken is. Deze openheid bevordert de eigen verantwoordelijkheid, geeft oriëntatie en helpt bij het voorkomen van fouten.

Cultuur van voortdurende verbetering

Uitmuntendheid kun je niet afdwingen, je moet er naar streven. Daarom is uitmuntendheid ook bij SYNCHRO opgenomen in het gedrag: onze leiderschapscultuur is er een van respect en verantwoordelijkheid tegenover de medewerkers. Wij hebben een systeem ontwikkeld om problemen te begrijpen en op te lossen dat verspilling vermindert en de eigen verantwoordelijkheid versterkt.

Standardized toolbox at the clean room at the laser resonator assembly at TRUMPF
Bewust leven volgens standaarden

Niet in de laatste plaats kun je hoge eisen aan de kwaliteit alleen bereiken met duidelijk gedefinieerde standaarden.

Meer informatie

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Bedrijfsprofiel

Ons bedrijfsprofiel brengt u in het kort op de hoogte van de TRUMPF Groep – met feiten en cijfers, en een film.

TRUMPF Logo at the headquarters main entrance
Bedrijfsprincipes

Ons succes berust daarop dat we volgens gemeenschappelijke waarden leven en overeenkomende doelen nastreven. De bindende ondernemingsprincipes vormen daar de basis voor.

TRUMPF employee testing a component
Kwaliteitsbeheer

De kwaliteit van onze producten en diensten berust op gedefinieerde standaarden en methoden en op een diep verankerd kwaliteitsbewustzijn van onze medewerkers.

Contact

TRUMPF Nederland
Fax +31 88 400 2400
E-mail
Service & contact